Nr. 216-220 04.10.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

645. Lege cu privire la serviciul diplomatic (nr. 761-XV, 27 decembrie 2001)

646. Hotărîre privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament (nr. 219, 26 septembrie 2013)

647. Hotărîre privind numirea în funcție a unui membru al Plenului Consiliului Concurenței (nr. 220, 27 septembrie 2013)

648. Hotărîre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 221, 27 septembrie 2013)

649. Decret privind eliberarea domnului Igor BODORIN din funcția de director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 807-VII, 26 septembrie 2013)

650. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 808-VII, 26 septembrie 2013)

651. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 809-VII, 26 septembrie 2013)

652. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 810-VII, 26 septembrie 2013)

653. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolae BULAT (nr. 811-VII, 27 septembrie 2013)

654. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 812-VII, 30 septembrie 2013)

655. Decret privind eliberarea domnului Petru CODREANU din funcția de judecător la Judecătoria Călărași (nr. 813-VII, 1 octombrie 2013)

656. Decret privind rechemarea domnului Igor MUNTEANU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 814-VII, 2 octombrie 2013)

657. Decret privind rechemarea domnului Mihai GRIBINCEA din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 815-VII, 2 octombrie 2013)

658. Decret privind numirea doamnei Ala BELEAVSCHI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada (nr. 816-VII, 2 octombrie 2013)

659. Decret privind numirea domnului Emilian BRENICI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos (nr. 817-VII, 2 octombrie 2013)

660. Decret privind numirea doamnei Stela STОNGACI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Italiană (nr. 818-VII, 2 octombrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

40. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în 2012 în cadrul unităților administrativ-teritoriale din mun. Chișinău (nr. 35, 28 iunie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

870. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind sistemul dinamic (nr. 766, 26 septembrie 2013)

871. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 767, 1 octombrie 2013)

872. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2013 (nr. 768, 2 octombrie 2013)

873. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat (nr. 769, 2 octombrie 2013)

874. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 770, 2 octombrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1465. Ordin cu privire la modificarea componenței nominale a Consiliului controlului financiar public intern (nr. 132, 23 septembrie 2013)

1466. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 133, 23 septembrie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1467. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Horoșaia Galina (nr. 420, 24 septembrie 2013)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

1468. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 1012-T-1, 23 septembrie 2013)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova

1469. Ordin cu privire la aprobarea Instrucțiunii provizorii privind modul de completare a certificatului de concediu medical de către angajator (nr. 121, 24 iulie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1470. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 56-O din 21 februarie 2008 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice și a unor formulare tipizate (nr. 474/O, 27 septembrie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1471. Hotărîre cu privire la impunerea obligațiilor speciale preventive Societății pe Acțiuni Moldtelecom în legătură cu puterea sa semnificativă pe piața accesului cu ridicata la infrastructura de rețea la un punct fix (nr. 56, 26 septembrie 2013)

1472. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 06 din 28 martie 2011 (nr. 57, 26 septembrie 2013)

Acte ale Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

1473. Decizie privind avizarea organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe (nr. 3/1566, 20 septembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1474. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare GENERAL BROKER S.R.L. (nr. 45/2, 20 septembrie 2013)

1475. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. RĂDOAIA (nr. 45/6, 20 septembrie 2013)

1476. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VALEA FОNULUI (nr. 45/7, 20 septembrie 2013)

1477. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 46/3, 27 septembrie 2013)

1478. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 46/4, 27 septembrie 2013)

1479. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PRIMGROUP-ASIG S.R.L. (nr. 46/6, 27 septembrie 2013)

1480. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ELEVATORUL IARGARA (nr. 46/7, 27 septembrie 2013)

1481. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă a valorilor mobiliare pe piața secundară a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ELEVATOR KELLEY GRAINS (nr. 46/8, 27 septembrie 2013)

1482. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut TEȚCANI (nr. 46/13, 27 septembrie 2013)

1483. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut PITUȘCA (nr. 46/14, 27 septembrie 2013)

1484. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut LĂPUȘNA-CREDIT (nr. 46/15, 27 septembrie 2013)

1485. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale unor societăți pe acțiuni (nr. 45/3-O, 20 septembrie 2013)

1486. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile deținute de Compania de Asigurări Euroasig Grup S.A. (nr. 45/4-O, 20 septembrie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii

1487. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea de Apel Cahul și la Curtea de Apel Comrat (nr. 668/28, 24 septembrie 2013)

1488. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea prin transfer a funcției de judecător la Judecătoriile Taraclia și Vulcănești (nr. 670/28, 24 septembrie 2013)

1489. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 523/21 din 3 iulie 2013 cu privire la modificarea și aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului onorific Decan al autorității judecătorești, Regulamentului privind conferirea titlului onorific Veteran al sistemului judiciar, Regulamentului cu privire la condițiile de acordare a Diplomei CSM, Regulamentului cu privire la simbolul onorific al CSM.

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1490. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 185, 26 septembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte