Nr. 221 07.10.2013


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

875. Hotărîre cu privire la reconfirmarea aprobării concesionării activelor О.S. Aeroportul Internațional Chișinău și a condițiilor concesionării acestora (nr. 780, 4 octombrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1491. Modificarea scrisorii informativ-normative cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcții începînd cu 1 iulie 2013 (nr. 11-09/2813, 30 septembrie 2013, nr. 05-12/2014, 30 septembrie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1492. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Budeci Rodica (nr. 429, 1 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1493. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 938, 3 septembrie 2013)