Nr. 222-227 11.10.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

661. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Parlamentului nr. 452-XV din 30 iulie 2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Drapelul și Оnsemnul unic ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 225, 27 septembrie 2013)

662. Hotărîre privind rezultatul audierilor despre situația de la Banca de Economii S.A. și concesionarea О.S. Aeroportul Internațional Chișinău (nr. 227, 3 octombrie 2013)

663. Decret pentru aprobarea semnării Convenției de la Minamata cu privire la mercur (nr. 819-VII, 4 octombrie 2013)

664. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Universității Agrare de Stat din Moldova (nr. 820-VII, 4 octombrie 2013)

665. Decret privind eliberarea domnului Corneliu CAȘCAVAL din funcția de judecător la Judecătoria Vulcănești (nr. 821-VII, 4 octombrie 2013)

666. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 822-VII, 4 octombrie 2013)

667. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Nicolae URSU (nr. 823-VII, 7 octombrie 2013)

668. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 824-VII, 7 octombrie 2013)

669. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Universității Agrare de Stat din Moldova (nr. 825-VII, 8 octombrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

35. Hotărâre pentru controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 183 din 12 iulie 2013 privind eliberarea din funcțiile de membru și de vicepreședinte al Curții de Conturi (Sesizarea nr. 33a/2013) (nr. 27, 20 septembrie 2013)

36. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 43e/2013) (nr. 32, 7 octombrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

41. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din municipiul Bălți în perioada 2011-2012 (nr. 36, 4 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

876. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 771, 3 octombrie 2013)

877. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului Cu privire la participarea Republicii Moldova la operațiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo (nr. 772, 3 octombrie 2013)

878. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare de stabilire a cerințelor de comercializare a cărnii de pasăre (nr. 773, 3 octombrie 2013)

879. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind licitația electronică (nr. 774, 4 octombrie 2013)

880. Hotărîre cu privire la hotarele districtelor bazinelor și subbazinelor hidrografice și hărțile speciale în care sînt determinate (nr. 775, 4 octombrie 2013)

881. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind preschimbarea pașapoartelor de tip sovietic (nr. 776, 4 octombrie 2013)

882. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în aprilie-iulie 2013 și încorporarea în serviciul militar în octombrie 2013 ianuarie 2014 (nr. 777, 4 octombrie 2013)

883. Hotărîre cu privire la unele măsuri de implementare a ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător (nr. 778, 4 octombrie 2013)

884. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea gestionării secetei (nr. 779, 4 octombrie 2013)

885. Hotărîre cu privire la unele măsuri de asigurare a reabilitării și extinderii drumurilor naționale M3 Chișinău Cimișlia Vulcănești Giurgiulești frontiera cu România și R1 Chișinău Ungheni Sculeni frontiera cu România (nr. 781, 7 octombrie 2013)

886. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 782, 7 octombrie 2013)

887. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale, semnat la Chișinău la 6 august 2013 (nr. 783, 7 octombrie 2013)

888. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 282-XV din 22 iulie 2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 784, 7 octombrie 2013)

889. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 785, 7 octombrie 2013)

890. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 786, 7 octombrie 2013)

891. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 787, 7 octombrie 2013)

892. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat al Muncii, a structurii și efectivului-limită ale acestuia (nr. 788, 7 octombrie 2013)

893. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 789, 7 octombrie 2013)

894. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 790, 7 octombrie 2013)

895. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 791, 7 octombrie 2013)

896. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind Consiliul pentru turism al statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, semnat la Așgabat la 30 mai 2012 (nr. 792, 8 octombrie 2013)

897. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (nr. 793, 8 octombrie 2013)

898. Hotărîre cu privire la dizolvarea unei societăți pe acțiuni (nr. 795, 8 octombrie 2013)

899. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea Proiectului Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova, semnat la 14 august 2013 (nr. 796, 8 octombrie 2013)

900. Hotărîre cu privire la transmiterea unui mijloc de transport (nr. 797, 8 octombrie 2013)

901. Hotărîre cu privire la alocarea de mijloace financiare (nr. 798, 8 octombrie 2013)

902. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 799, 8 octombrie 2013)

903. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 608 din 5 iulie 2010 (nr. 800, 8 octombrie 2013)

904. Hotărîre cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 801, 8 octombrie 2013)

905. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 803, 9 octombrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

1494. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.02-2013 Organizarea executării lucrărilor la întreținerea și reparația drumurilor. Ghidul maistrului rutier (nr. 141, 2 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1495. Ordin cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora (nr. 459, 15 aprilie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1496. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni MOLDASIG (nr. 46/5, 27 septembrie 2013)

1497. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Regulile Depozitarului Național de Valori Mobiliare al Moldovei (nr. 46/9, 27 septembrie 2013)

1498. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. FINAGROCREDIT (nr. 46/12, 27 septembrie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1499. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul de minimis (nr. 2, 30 august 2013)

1500. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul ajutorului de stat (nr. 3, 30 august 2013)

1501. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind concentrările economice (nr. 17, 30 august 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte