Nr. 228-232 18.10.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

670. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Ion ANTON (nr. 827-VII, 11 octombrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

37. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor hotărâri ale Parlamentului privind revocarea și desemnarea directorului general al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (Sesizarea nr. 34a/2013) (nr. 28, 20 septembrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

42. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Rezina pe anii 2011-2012 (nr. 46, 23 iulie 2013)

43. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului etic al Curții de Conturi (nr. 50, 29 iulie 2013)

44. Hotărîre privind Raportul consolidat al auditului regularității gestionării patrimoniului public și formării tarifelor la Societățile pe Acțiuni Centrala Electrică cu Termoficare nr.1, ,,Centrala Electrică cu Termoficare nr.2 și Centrala Electrică cu Termoficare Nord în perioada anilor 2007-2011 (nr. 51, 9 septembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

906. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice folosind procedura de negociere (nr. 794, 8 octombrie 2013)

907. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achizițiilor publice prin dialog competitiv (nr. 804, 10 octombrie 2013)

908. Hotărîre privind rechemarea dlui Nicolae NUCĂ din funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Bologna, Republica Italiană (nr. 808, 16 octombrie 2013)

909. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Alexandru MORCOV (nr. 809, 16 octombrie 2013)

910. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 810, 16 octombrie 2013)

911. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 811, 16 octombrie 2013)

912. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat (nr. 812, 16 octombrie 2013)

913. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind vînzarea acțiunilor proprietate publică la Bursa de Valori, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 13 februarie 2008 (nr. 813, 16 octombrie 2013)

914. Dispoziție (nr. 112-d, 15 octombrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1502. Ordin cu privire la aprobarea documentelor normative în calitate de reglementări de metrologie legală (norme de metrologie legală) (nr. 167, 30 septembrie 2013)

1503. Ordin cu privire la aprobarea documentelor normative ale Federației Ruse în calitate de reglementări de metrologie legală (norme de metrologie legală) (nr. 169, 3 octombrie 2013)

1504. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 173, 10 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1505. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 138, 7 octombrie 2013)

1506. Ordin cu privire la modificarea Ordinelor nr.118 și nr. 119 din 6 august 2013 (nr. 146, 16 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1507. Ordin cu privire la desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al I.P. Oficiul Național al Viei și Vinului (nr. 203, 7 octombrie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1508. Ordin referitor la simplificarea procedurii de export (nr. 481-O, 1 octombrie 2013)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

1509. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 75, 8 octombrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1510. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind nominalizarea corespondenților de daune de către Asociația Profesională Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule și regularizarea dosarelor de daune instrumentate de unii asigurători în baza certificatelor internaționale de asigurare Carte Verde emise de Birourile naționale de motoare din străinătate (nr. 46/1, 27 septembrie 2013)

1511. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind regularizarea de către Compania de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.A. a dosarelor de daune instrumentate în baza certificatelor internaționale de asigurare Carte Verde emise de Birourile naționale de motoare din străinătate (nr. 46/2, 27 septembrie 2013)

1512. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 47/1-O, 8 octombrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1513. Decizie cu privire la desfășurarea Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2013 (nr. 136, 12 septembrie 2013)

1514. Decizie cu privire la desfășurarea sesiunii de monitorizare a emisiunilor posturilor de radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova la capitolul calității limbii vorbite (nr. 137, 12 septembrie 2013)

1515. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării procentajului de muzică autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, și a condițiilor de plasare a publicității, conform prevederilor legislației în vigoare, de către posturile de radio Freșh FM, Hit FM, Radio Alla, Radio Chișinău, Jurnal FM (nr. 138, 12 septembrie 2013)

1516. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrilor CCA (nr. 139, 12 septembrie 2013)

1517. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie întreprinderii MEDIA INTERNAȚIONAL S.R.L., eliberată pentru postul Super TV (nr. 140, 12 septembrie 2013)

1518. Decizie cu privire la aprobarea Concepției generale a serviciului de programe a postului Jurnal TV (nr. 141, 12 septembrie 2013)

1519. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie О.M. ORANGE MOLDOVA S.A. pentru studioul TV prin rețeaua de telefonie celulară mobilă ORANGE MOLDOVA pentru următorul termen de activitate (nr. 142, 12 septembrie 2013)

1520. Decizie cu privire la cesiunea Licenței de emisie de la Organizația Obștească de Informare din or. Sîngera către Tehnologii BC Outsourcing S.R.L. (nr. 143, 12 septembrie 2013)

1521. Decizie cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (nr. 144, 12 septembrie 2013)

1522. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 145, 12 septembrie 2013)

1523. Decizie cu privire la executarea deciziei Curții Supreme de Justiție (nr. 147, 12 septembrie 2013)

1524. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Conferința Rețelei Francofone a Autorităților de Reglementare a Mass-Media (REFRAM) și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 148, 12 septembrie 2013)

1525. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Reuniunea Plenară a Rețelei Mediteranene a Autorităților de Reglementare (MNRA) și alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 149, 12 septembrie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1526. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte în Judecătoriile Ialoveni și Orhei (nr. 669/28, 24 septembrie 2013)

1527. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de președinte și judecător la Judecătoria Botanica, mun. Chișinău (nr. 703/29, 4 octombrie 2013)

1528. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului, prin transfer, pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Călărași (nr. 713/30, 8 octombrie 2013)

1529. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Cimișlia (nr. 714/30, 8 octombrie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1530. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru dezvoltare regională (nr. 4, 30 august 2013)

1531. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru instruirea angajaților și pentru crearea de noi locuri de muncă (nr. 5, 30 august 2013)

Acte ale Procuraturii Generale, ale Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova, ale Ministerului Apărării al Republicii Moldova, ale Băncii Naționale a Moldovei, ale Serviciului de Informații și Securitate, ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova, ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, ale О.S. Centrul de Telecomunicații Speciale, ale Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ale Agenției de Stat pentru Protecția Moralității și ale Institutului Național al Justiției

1532. Ordin cu privire la aprobarea Planului comun de acțiuni în domeniul prevenirii și combaterii criminalității informatice pentru perioada anilor 2013-2015 (nr. 60, 11 septembrie 2013, nr. 112, 16 septembrie 2013, nr. 93, 23 septembrie 2013, nr. 355, 16 septembrie 2013, nr. 13/2792, 19 septembrie 2013, nr. 72, 19 septembrie 2013, nr. 471-0, 27 septembrie 2013, nr. 31, 30 septembrie 2013, nr. 48, 16 septembrie 2013, nr. 149, 30 septembrie 2013, nr. 01-09/06, 30 septembrie 2013, nr. 49/A, 30 septembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte