Nr. 233-237 22.10.2013


PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1533. Standardul Național de Contabilitate Prezentarea situațiilor financiare

1534. Planul general de conturi contabile