Nr. 238-242 25.10.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

671. Decret pentru promulgarea Legii privind transportul naval intern al Republicii Moldova (nr. 826-VII, 11 octombrie 2013)

672. Lege privind transportul naval intern al Republicii Moldova (nr. 176, 12 iulie 2013)

673. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 828-VII, 18 octombrie 2013)

674. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 222, 27 septembrie 2013)

675. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale (nr. 226, 27 septembrie 2013)

676. Hotărîre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012 (nr. 231, 10 octombrie 2013)

677. Hotărîre cu privire la implementarea unor acțiuni de facilitare a liberei circulații pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 234, 11 octombrie 2013)

678. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 34 din 25 februarie 2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 236, 11 octombrie 2013)

679. Hotărîre privind modificarea componenței nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 237, 17 octombrie 2013)

680. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 199 din 12 iulie 2012 privind alegerea unor membri supleanți în comisiile permanente ale Parlamentului (nr. 238, 17 octombrie 2013)

681. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 829-VII, 18 octombrie 2013)

682. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Efrosinia GREȚU (nr. 830-VII, 21 octombrie 2013)

683. Decret privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) (nr. 831-VII, 21 octombrie 2013)

684. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de cooperare dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal (nr. 832-VII, 21 octombrie 2013)

685. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de cooperare în domeniile educației, culturii și științei între Republica Moldova și Regatul Spaniei (nr. 833-VII, 21 octombrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

45. Hotărîre privind Raportul auditului regularității pe exercițiul bugetar 2012 la Ministerul Economiei și unele instituții din subordine și în coordonare (nr. 52, 23 septembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

915. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în domeniile educației, științei, tehnologiei și inovării (nr. 805, 15 octombrie 2013)

916. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei privind alimentele congelate rapid, destinate consumului uman (nr. 806, 16 octombrie 2013)

917. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la folosința apelor din acumulările de apă pentru necesitățile comunității, irigație și piscicultură (nr. 807, 16 octombrie 2013)

918. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 10 al Legii nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 815, 22 octombrie 2013)

919. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la introducerea modificărilor la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul telecomunicațiilor guvernamentale, semnat la Chișinău la 23 octombrie 1998 (nr. 816, 22 octombrie 2013)

920. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul asigurării medicale a lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora (nr. 817, 22 octombrie 2013)

921. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate (nr. 818, 22 octombrie 2013)

922. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 819, 22 octombrie 2013)

923. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar, semnat la Chișinău la 20 martie 1993 (nr. 820, 22 octombrie 2013)

924. Hotărîre cu privire la aprobarea Amendamentului III la Acordul de asistență dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creșterea economică, semnat la Chișinău la 6 iulie 2010 (nr. 821, 22 octombrie 2013)

925. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor societăți pe acțiuni (nr. 822, 22 octombrie 2013)

926. Hotărîre cu privire la aprobarea Amendamentului III la Acordul de asistență dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Programul de consolidare a instituțiilor statului de drept, semnat la Chișinău la 22 iulie 2011 (nr. 823, 22 octombrie 2013)

927. Hotărîre cu privire la aprobarea Amendamentului III la Acordul de asistență dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Proiectul de susținere a autorităților publice locale, semnat la Chișinău la 17 septembrie 2010 (nr. 824, 22 octombrie 2013)

928. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea polițienească (nr. 825, 22 octombrie 2013)

929. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la declararea anului 2014 Anul Dumitru Matcovschi (nr. 826, 22 octombrie 2013)

930. Dispoziție (nr. 114-d, 22 octombrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1535. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 160 din 12 decembrie 2012 cu privire la aprobarea componenței și termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2012, rapoartelor pe primul semestru și 9 luni pentru anul 2013 privind executarea bugetelor autorităților publice centrale și rapoartelor privind executarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 145, 16 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1536. Ordin cu privire la încetarea activității notarului public Bîstrițcaia Vera, cu teritoriul de activitate în r-nul Criuleni (nr. 442, 11 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1537. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 2 la Ordinul nr. 51 din 5 martie 2013 (nr. 209, 17 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1538. Ordin cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituțiile publice bugetare din ramura sănătății (nr. 870, 1 august 2013)

1539. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1100, 9 octombrie 2013)

1540. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1104, 9 octombrie 2013)

1541. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1105, 9 octombrie 2013)

1542. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1106, 9 octombrie 2013)

1543. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1107, 9 octombrie 2013)

1544. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1108, 9 octombrie 2013)

1545. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1109, 9 octombrie 2013)

1546. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1111, 9 octombrie 2013)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

1547. Ordin pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de actualizare a datelor cadastrale în vederea susținerii sistemului de impozitare (nr. 103, 22 august 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1548. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plății de reglementare și monitorizare pentru anul 2014 (nr. 58, 22 octombrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1549. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare OMERLANE INSURANCE S.R.L. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 48/1, 11 octombrie 2013)

1550. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare DESTINE ASIG S.R.L. (nr. 48/2, 11 octombrie 2013)

1551. Hotărîre cu privire la licența Brokerului de Asigurare-Reasigurare UNIVERSAL ASIG S.R.L. (nr. 48/3,11 octombrie 2013)

1552. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ARBORA GRUP S.R.L. (nr. 48/4, 11 octombrie 2013)

1553. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurări BROKER EXPERT S.R.L. (nr. 48/5, 11 octombrie 2013)

1554. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GALAS S.A. (nr. 48/6, 11 octombrie 2013)

1555. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GALAS S.A. (nr. 48/7, 11 octombrie 2013)

1556. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 48/8, 11 octombrie 2013)

1557. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 48/9, 11 octombrie 2013)

1558. Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 48/10, 11 octombrie 2013)

1559. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 48/11, 11 octombrie 2013)

1560. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Fabrica de vinuri Societatea pe acțiuni Mold-Nord (nr. 48/12, 11 octombrie 2013)

1561. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de Agenția de Оnregistrare Comitent S.A. (nr. 48/13, 11 octombrie 2013)

1562. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 48/14, 11 octombrie 2013)

1563. Hotărîre cu privire la executarea de către Compania de Asigurări EUROASIG GRUP S.A. a planului de remediere financiară (nr. 49/1, 18 octombrie 2013)

1564. Hotărîre cu privire la aprobarea structurii și statelor de personal (nr. 49/9, 18 octombrie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1565. Hotărîre cu privire la aprobarea devizelor de cheltuieli pentru anul 2014 (nr. 2120, 3 septembrie 2013)

1566. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pitușca, raionul Călărași (nr. 2121, 3 septembrie 2013)

1567. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Coșernița, raionul Criuleni (nr. 2122, 3 septembrie 2013)

1568. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ișnovăț, raionul Criuleni (nr. 2123, 3 septembrie 2013)

1569. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 2124, 3 septembrie 2013)

1570. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi (nr. 2125, 3 septembrie 2013)

1571. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți (nr. 2126, 3 septembrie 2013)

1572. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mihăileni, raionul Briceni (nr. 2127, 3 septembrie 2013)

1573. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul (nr. 2128, 3 septembrie 2013)

1574. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 2129, 3 septembrie 2013)

1575. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 2130, 3 septembrie 2013)

1576. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Țiganca, raionul Cantemir (nr. 2131, 3 septembrie 2013)

1577. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călărași (nr. 2132, 3 septembrie 2013)

1578. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul Căușeni (nr. 2133, 3 septembrie 2013)

1579. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baraboi, raionul Dondușeni (nr. 2134, 3 septembrie 2013)

1580. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Miciurin, raionul Drochia (nr. 2135, 3 septembrie 2013)

1581. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Frumușica, raionul Florești (nr. 2136, 3 septembrie 2013)

1582. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Orac, raionul Leova (nr. 2137, 3 septembrie 2013)

1583. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 2138, 3 septembrie 2013)

1584. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șeptelici, raionul Soroca (nr. 2139, 3 septembrie 2013)

1585. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șolcani, raionul Soroca (nr. 2140, 3 septembrie 2013)

1586. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Visoca, raionul Soroca (nr. 2141, 3 septembrie 2013)

1587. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 2142, 3 septembrie 2013)

1588. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca (nr. 2143, 5 septembrie 2013)

1589. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 2144, 5 septembrie 2013)

1590. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni (nr. 2145, 5 septembrie 2013)

1591. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni (nr. 2146, 5 septembrie 2013)

1592. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hăsnășenii Mari, raionul Drochia (nr. 2147, 5 septembrie 2013)

1593. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Palanca, raionul Drochia (nr. 2148, 5 septembrie 2013)

1594. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni (nr. 2149, 5 septembrie 2013)

1595. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 2150, 5 septembrie 2013)

1596. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Otaci, raionul Ocnița (nr. 2151, 5 septembrie 2013)

1597. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Saharna Nouă, raionul Rezina (nr. 2152, 5 septembrie 2013)

1598. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Talmaza, raionul Ștefan-Vodă (nr. 2153, 5 septembrie 2013)

1599. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chiriet-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 2154, 5 septembrie 2013)

1600. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 2155, 5 septembrie 2013)

1601. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi ale primarului comunei Ucrainca, raionul Căușeni, din 10 noiembrie 2013 (nr. 2156, 11 septembrie 2013)

1602. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Baku, Republica Azerbaidjan (nr. 2157, 11 septembrie 2013)

1603. Hotărîre pentru modificarea pct. 1 al Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2157 din 11 septembrie 2013 Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Baku, Republica Azerbaidjan (nr. 2158, 17 septembrie 2013)

1604. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 2159, 17 septembrie 2013)

1605. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia (nr. 2160, 17 septembrie 2013)

1606. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chetrosu, raionul Drochia (nr. 2161, 17 septembrie 2013)

1607. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mitoc, raionul Orhei (nr. 2162, 17 septembrie 2013)

1608. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești (nr. 2163, 17 septembrie 2013)

1609. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cioburciu, raionul Ștefan-Vodă (nr. 2164, 17 septembrie 2013)

1610. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia (nr. 2165, 17 septembrie 2013)

1611. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 2166, 17 septembrie 2013)

1612. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ferapontievca, UTA Găgăuzia (nr. 2167, 17 septembrie 2013)

1613. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale comunale pentru alegerile locale noi din 10 noiembrie 2013 (nr. 2168, 24 septembrie 2013)

1614. Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor preliminare privind stabilirea tirajului documentelor electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului comunei Ucrainca, raionul Căușeni, din 10 noiembrie 2013 (nr. 2169, 24 septembrie 2013)

1615. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Stoianovca, raionul Cantemir (nr. 2170, 24 septembrie 2013)

1616. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 2171, 24 septembrie 2013)

1617. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir (nr. 2172, 24 septembrie 2013)

1618. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chetrosu, raionul Drochia (nr. 2173, 24 septembrie 2013)

1619. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sociteni, raionul Ialoveni (nr. 2174, 24 septembrie 2013)

1620. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Saharna Nouă, raionul Rezina (nr. 2175, 24 septembrie 2013)

1621. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni, raionul Sîngerei (nr. 2176, 24 septembrie 2013)

1622. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Soroca, raionul Soroca (nr. 2177, 24 septembrie 2013)

1623. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Telenești (nr. 2178, 24 septembrie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1624. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 737/31, 15 octombrie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1625. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru înființarea de întreprinderi de către femeile antreprenor (nr. 7, 30 august 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1626. Ordin privind modificarea punctului 3 al Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 871 din 28 octombrie 2011 (nr. 2054, 11 octombrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte