Nr. 243-247 01.11.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

686. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 837-VII, 28 octombrie 2013)

687. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 166, 11 octombrie 2013)

688. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 838-VII, 28 octombrie 2013)

689. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 187, 10 octombrie 2013)

690. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 834-VII, 22 octombrie 2013)

691. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 223, 27 septembrie 2013)

692. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice (nr. 835-VII, 22 octombrie 2013)

693. Lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr. 86 din 28 iulie 2011 cu privire la simbolurile publice (nr. 224, 27 septembrie 2013)

694. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 20 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 839-VII, 28 octombrie 2013)

695. Lege pentru completarea articolului 20 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 235, 11 octombrie 2013)

696. Hotărîre privind aprobarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova pentru anii 2014-2018 (nr. 230, 10 octombrie 2013)

697. Decret privind aprobarea unei grațieri individuale (nr. 836-VII, 24 octombrie 2013)

698. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului privind comerțul ilicit cu produse de tutun (nr. 840-VII, 28 octombrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

931. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă (nr. 802, 9 octombrie 2013)

932. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 814, 16 octombrie 2013)

933. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de transport și logistică pe anii 2013-2022 (nr. 827, 28 octombrie 2013)

934. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei cu privire la evaluarea rețelelor de gaze naturale, proprietate publică (nr. 828, 28 octombrie 2013)

935. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 829, 28 octombrie 2013)

936. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind testarea integrității profesionale (nr. 830, 28 octombrie 2013)

937. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor (nr. 831, 28 octombrie 2013)

938. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 832, 28 octombrie 2013)

939. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind salarizarea judecătorilor (nr. 833, 28 octombrie 2013)

940. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri din rezervele materiale de stat (nr. 834, 29 octombrie 2013)

941. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evidența și raportarea apei folosite (nr. 835, 29 octombrie 2013)

942. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activități agricole (nr. 836, 29 octombrie 2013)

943. Hotărîre privind desemnarea reprezentantului Guvernului în Parlament și la Curtea Constituțională (nr. 837, 29 octombrie 2013)

944. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 838, 29 octombrie 2013)

945. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Gheorghe RUSSU (nr. 839, 29 octombrie 2013)

946. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 284 din 24 aprilie 2013 (nr. 840, 29 octombrie 2013)

947. Hotărîre privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic (nr. 841, 30 octombrie 2013)

948. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu TIHONOV în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Qatar (nr. 842, 30 octombrie 2013)

949. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovenia privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007 (nr. 843, 30 octombrie 2013)

950. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind punctele de contact la frontiera de stat moldo-ucraineană (nr. 844, 30 octombrie 2013)

951. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană și Guvernul Ucrainei privind modificarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană și Guvernul Ucrainei cu privire la Misiunea Comisiei Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina, semnat la Palanca la 7 octombrie 2005 (nr. 845, 30 octombrie 2013)

952. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Georgiei privind cooperarea în domeniul apărării (nr. 846, 30 octombrie 2013)

953. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar, semnat la Chișinău la 20 martie 1993 (nr. 847, 30 octombrie 2013)

954. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului despre aplicarea Acordului privind zona de comerț liber din 18 octombrie 2011 între Părțile acestuia și Republica Uzbekistan, întocmit la Minsk la 31 mai 2013 (nr. 848, 30 octombrie 2013)

955. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (nr. 849, 30 octombrie 2013)

956. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Dezvoltării Rurale al Ungariei privind cooperarea în domeniul mediului (nr. 850, 30 octombrie 2013)

957. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniile educației și științei dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Resurselor Umane al Ungariei, 2014-2016 (nr. 851, 30 octombrie 2013)

958. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011 (nr. 852, 30 octombrie 2013)

959. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la lucrările Consiliului șefilor de state ai statelor-membre ale CSI (or. Minsk, Republica Belarus, 25 octombrie 2013) (nr. 853, 30 octombrie 2013)

960. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu (nr. 854, 30 octombrie 2013)

961. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 855, 30 octombrie 2013)

962. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 856, 30 octombrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1627. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 183, 29 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1628. Ordin privind aprobarea Formularului-tip și Modului de completare a Declarației persoanei fizice cu privire la proprietate (nr. 148, 21 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1629. Ordin cu privire la majorarea tarifelor în transportul de călători și bagaje pe rute regulate (nr. 231, 22 octombrie 2013)

Acte ale Agenției Apele Moldovei

1630. Ordin cu privire la tariful de realizare a apei potabile de către ОIS Acva-Nord (nr. 29, 24 octombrie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1631. Hotărîre privind identificarea pieței accesului utilizatorilor finali, persoane fizice și juridice, la posturi fixe din rețeaua publică de telefonie și desemnarea S.A. Moldtelecom drept furnizor cu putere semnificativă pe această piață (nr. 59, 24 octombrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1632. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. CHIȘCĂRENI (nr. 48/17, 11 octombrie 2013)

1633. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către asociațiile de economii și împrumut a rapoartelor specializate pentru trimestrul II al anului de gestiune 2013 (nr. 48/18, 11 octombrie 2013)

1634. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut FURNICA-RĂZENI (nr. 48/19, 11 octombrie 2013)

1635. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut BURLĂNEȘTI (nr. 48/20, 11 octombrie 2013)

1636. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ULMU (nr. 48/21, 11 octombrie 2013)

1637. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut IVANOVCA-FIN (nr. 48/22, 11 octombrie 2013)

1638. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 49/2, 18 octombrie 2013)

1639. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 49/3, 18 octombrie 2013)

1640. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Farmacia FILOMELA (nr. 49/4, 18 octombrie 2013)

1641. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut VĂSIENI (nr. 49/7, 18 octombrie 2013)

1642. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 51/3, 25 octombrie 2013)

1643. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 51/4, 25 octombrie 2013)

1644. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 51/5, 25 octombrie 2013)

1645. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări TRANSELIT S.A. (nr. 51/6, 25 octombrie 2013)

1646. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ANTONEȘTI-PRIM (nr. 51/7, 25 octombrie 2013)

1647. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ȘIPOTUL GHERVAS (nr. 51/8, 25 octombrie 2013)

1648. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut MERENI (nr. 51/9, 25 octombrie 2013)

1649. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor tematice privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VALEA VОLCULUI și A.E.О. HOLERCANI (nr. 48/23-O, 11 octombrie 2013)

1650. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 49/5-O, 18 octombrie 2013)

1651. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 49/6-O, 18 octombrie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1652. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului prin transfer pentru suplinirea a două funcții vacante de judecător în Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău (nr. 753/32, 22 octombrie 2013)

1653. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător în Judecătoria Militară (nr. 754/32, 22 octombrie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1654. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul pentru salvarea beneficiarilor aflați în dificultate (nr. 6, 30 august 2013)

1655. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general (nr. 11, 30 august 2013)

1656. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei (nr. 12, 30 august 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte