Nr. 248-251 05.11.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

699. Cod de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 122-XV, 14 martie 2003)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1657. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 130 din 30.09.2010 (nr. 154, 31 octombrie 2013)

1658. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 96 din 28 iulie 2011 cu privire la monitorizarea și analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar (nr. 155, 1 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1659. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Chirinciuc Galina (nr. 471, 31 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1660. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 203 din 07.10.2013 (nr. 208, 15 octombrie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1661. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 501-O, 16 octombrie 2013)

1662. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 5.1 la Ordinul nr. 56-O din 21.02.2008 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice și a unor formulare tipizate (nr. 502-O, 16 octombrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1663. Decizie cu privire la serviciul de programe difuzat de postul TV Боец (nr. 22, 21 februarie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Avize ale agenților economici