Nr. 258-261 15.11.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

714. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 856-VII, 7 noiembrie 2013)

715. Lege privind modificarea și completarea anexei la Legea nr. 852-XV din 14 februarie 2002 pentru aprobareaRegulamentului cu privire la regimul comercial și reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 228, 10 octombrie 2013)

716. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și oficiale (nr. 850-VII, 6 noiembrie 2013)

717. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice, de serviciu și oficiale (nr. 240, 18 octombrie 2013)

718. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind condițiile reciproce de călătorie aplicabile cetățenilor acestora (nr. 851-VII, 6 noiembrie 2013)

719. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Chile privind condițiile reciproce de călătorie aplicabile cetățenilor acestora (nr. 241, 18 octombrie 2013)

720. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 857-VII, 8 noiembrie 2013)

721. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 245, 24 octombrie 2013)

722. Hotărîre privind inițierea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la importanța Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și a liberalizării de către Uniunea Europeană a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni (nr. 263, 1 noiembrie 2013)

723. Decret privind numirea domnului Vasili HRAPACOV în funcția de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 852-VII, 7 noiembrie 2013)

724. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 853-VII, 7 noiembrie 2013)

725. Decret privind numirea domnului Iurie CAMINSCHI în funcția de pictor heraldist (nr. 854-VII, 7 noiembrie 2013)

726. Decret privind numirea domnului Valeriu TIHONOV în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Statul Qatar (nr. 855-VII, 7 noiembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

39. Hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a punctului 18 din Regulamentul privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 568 din 10 septembrie 2009 (Sesizarea nr. 24g/2013) (nr. 23, 6 septembrie 2013)

40. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr. 50e/2013) (nr. 35, 7 noiembrie 2013)

41. Decizie de respingere a sesizării nr. 27a/2013 pentru controlul constituționalității unor prevederi ale Legii nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalității (nr. 14, 8 octombrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

986. Hotărîre pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă (nr. 881, 7 noiembrie 2013)

987. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Conferința Măsurile de consolidare a încrederii în procesul de reglementare a conflictului transnistrean (29-31 octombrie 2013, or. Landshut, Germania) (nr. 882, 8 noiembrie 2013)

988. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Strasbourg și Bruxelles (22-25 octombrie 2013) (nr. 883, 8 noiembrie 2013)

989. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la lucrările ședinței regionale a Forumului economic mondial Dialogul strategic privind viitorul Ucrainei (or. Kiev, Ucraina, 5 noiembrie 2013) (nr. 884, 8 noiembrie 2013)

990. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 885, 8 noiembrie 2013)

991. Hotărîre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 305 din 26 decembrie 2012 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (nr. 886, 8 noiembrie 2013)

992. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de inundații (nr. 887, 11 noiembrie 2013)

993. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 888, 11 noiembrie 2013)

994. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 597 din 13 august 2013 (nr. 895, 13 noiembrie 2013)

995. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul privind acordarea ajutorului de șomaj și alocației de integrare sau reintegrare profesională deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbnița-Tiraspol (nr. 897, 13 noiembrie 2013)

996. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 11 mai 2012 (nr. 898, 13 noiembrie 2013)

997. Hotărîre cu privire la asigurarea măsurilor organizatorice și a condițiilor necesare pentru participarea Republicii Moldova la operațiunea internațională de menținere a păcii din Kosovo (nr. 899, 13 noiembrie 2013)

998. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 900, 13 noiembrie 2013)

999. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 901, 13 noiembrie 2013)

1000. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Inna MASLO (nr. 902, 13 noiembrie 2013)

1001. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Corneliu JALOBA (nr. 903, 13 noiembrie 2013)

1002. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export (nr. 904, 13 noiembrie 2013)

1003. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Iurie ARMAȘ (nr. 905, 13 noiembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1690. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 152, 30 octombrie 2013)

1691. Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldovenești (nr. 153, 30 octombrie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

1692. Ordin cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete (nr. 222, 8 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

1693. Ordin cu privire la aprobarea formularelor tipizate de bilete de călătorie pentru activitatea de transport rutier de pasageri și bagaje pe rute regulate (nr. 238, 31 octombrie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1694. Ordin cu privire la clasificarea lămpilor și echipamentelor de iluminat, bazate pe diode emițătoare de lumină (LED) (nr. 519-O, 25 octombrie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1695. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor publice de comunicații electronice (nr. 48, 10 septembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1696. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind regularizarea de către Societatea pe Acțiuni MOLDASIG a dosarelor de daune instrumentate în baza certificatelor internaționale de asigurare Carte Verde emise de Birourile naționale de motoare din străinătate (nr. 51/1, 25 octombrie 2013)

1697. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni MOLDASIG (nr. 52/2, 1 noiembrie 2013)

1698. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 52/3, 1 noiembrie 2013)

1699. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe Acțiuni MOLDPRESA (nr. 52/5, 1 noiembrie 2013)

1700. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. MОNDREȘTI (nr. 52/6, 1 noiembrie 2013)

1701. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut CIMIȘENI (nr. 52/7, 1 noiembrie 2013)

1702. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut PLOPI (nr. 52/8, 1 noiembrie 2013)

1703. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ALUATU MARIOARA (nr. 52/9, 1 noiembrie 2013)

1704. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 38/14 din 08.08.2013 (nr. 54/10, 8 noiembrie 2013)

1705. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 27/1-O din 18.06.2013 (nr. 52/4-O, 1 noiembrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1706. Decizie cu privire la anunțarea Concursului pentru suplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 172, 24 octombrie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1707. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind ajutorul destinat protecției mediului înconjurător (nr. 9, 30 august 2013)

1708. Decizie (nr. APD-16, 4 noiembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte