Nr. 262-267 22.11.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

727. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 867-VII, 14 noiembrie 2013)

728. Lege privind importul unor bunuri (nr. 242, 18 octombrie 2013)

729. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 868-VII, 14 noiembrie 2013)

730. Lege privind importul unor bunuri (nr. 243, 25 octombrie 2013)

731. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor unități de transport (nr. 869-VII, 14 noiembrie 2013)

732. Lege privind importul unor unități de transport (nr. 244, 18 octombrie 2013)

733. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 858-VII, 14 noiembrie 2013)

734. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (nr. 248, 24 octombrie 2013)

735. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 859-VII, 14 noiembrie 2013)

736. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 249, 24 octombrie 2013)

737. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 870-VII, 14 noiembrie 2013)

738. Lege privind importul unor bunuri (nr. 250, 25 octombrie 2013)

739. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 871-VII, 14 noiembrie 2013)

740. Lege privind importul unor bunuri (nr. 251, 25 octombrie 2013)

741. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 860-VII, 14 noiembrie 2013)

742. Lege pentru modificarea anexei nr. 6 la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 259, 1 noiembrie 2013)

743. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 194 din 12 iulie 2013 privind importul unui autovehicul (nr. 861-VII, 14 noiembrie 2013)

744. Lege pentru modificarea Legii nr. 194 din 12 iulie 2013 privind importul unui autovehicul (nr. 265, 1 noiembrie 2013)

745. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 866-VII, 14 noiembrie 2013)

746. Lege pentru modificarea articolului 10 din Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social (nr. 266, 1 noiembrie 2013)

747. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 865-VII, 14 noiembrie 2013)

748. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 267, 1 noiembrie 2013)

749. Hotărîre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea gestiunii fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor de apă, a parcurilor (nr. 254, 31 octombrie 2013)

750. Hotărîre privind numirea în funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție (nr. 260, 1 noiembrie 2013)

751. Hotărîre cu privire la raportul anual al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pentru anul 2012 (nr. 273, 7 noiembrie 2013)

752. Decret pentru aprobarea semnării Protocolului cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice între Republica Moldova și Republica Benin (nr. 862-VII, 14 noiembrie 2013)

753. Decret privind conferirea de distincții de stat unor cadre didactice (nr. 863-VII, 14 noiembrie 2013)

754. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători din sistemul financiar-bancar (nr. 864-VII, 14 noiembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

42. Hotărâre pentru controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 314 din 26 decembrie 2012 privind eliberarea din funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție (Sesizarea 2a/2013) (nr. 21, 25 iulie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1004. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 880, 7 noiembrie 2013)

1005. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii (nr. 889, 11 noiembrie 2013)

1006. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață (nr. 890, 12 noiembrie 2013)

1007. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 891, 12 noiembrie 2013)

1008. Hotărîre pentru aprobarea Foii de parcurs privind acțiunile Guvernului în vederea dezvoltării învățămîntului vocațional/tehnic pentru perioada 2013-2014 (nr. 892, 12 noiembrie 2013)

1009. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 893, 12 noiembrie 2013)

1010. Hotărîre cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei (nr. 894, 12 noiembrie 2013)

1011. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 896, 13 noiembrie 2013)

1012. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 906, 14 noiembrie 2013)

1013. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 908, 15 noiembrie 2013)

1014. Hotărîre cu privire la acordarea titlului de parc industrial S.R.L. LA TRIVENETA CAVI DEVELOPMENT și modificarea destinației unor terenuri (nr. 909, 15 noiembrie 2013)

1015. Hotărîre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 (nr. 910, 15 noiembrie 2013)

1016. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 911, 15 noiembrie 2013)

1017. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind prevenirea și stingerea incendiilor în natură în zonele de frontieră ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, întocmit la Minsk la 31 mai 2013 (nr. 912, 15 noiembrie 2013)

1018. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului privind modificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție Sud-Est-Europene, semnat la Zagreb la 11 iulie 2013 (nr. 913, 15 noiembrie 2013)

1019. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la cooperarea în domeniul învățămîntului, întocmit la Chișinău la 20 iulie 2001 (nr. 914, 15 noiembrie 2013)

1020. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanțe FAO în Republica Moldova (nr. 915, 15 noiembrie 2013)

1021. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău, semnat la 10 octombrie 2013 (nr. 916, 15 noiembrie 2013)

1022. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de grant, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei în vederea realizării Programului de granturi nonproiect în domeniul sănătății (nr. 917, 15 noiembrie 2013)

1023. Hotărîre privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă (nr. 918, 18 noiembrie 2013)

1024. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul termoenergetic (nr. 919, 18 noiembrie 2013)

1025. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a doamnei Cristina ȚĂRNĂ (nr. 921, 19 noiembrie 2013)

1026. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a Colegiului Ministerului Justiției (nr. 922, 20 noiembrie 2013)

1027. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 242 din 5 aprilie 2013 (nr. 923, 20 noiembrie 2013)

1028. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 924, 20 noiembrie 2013)

1029. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea punctului 38 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 925, 20 noiembrie 2013)

1030. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 878 din 29 septembrie 1999 (nr. 926, 20 noiembrie 2013)

1031. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului IV la Acordul de asistență dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creșterea economică, semnat la Chișinău la 6 iulie 2010 (nr. 927, 20 noiembrie 2013)

1032. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului IV la Acordul de asistență dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Proiectul de susținere a autorităților publice locale, semnat la Chișinău la 17 septembrie 2010 (nr. 928, 20 noiembrie 2013)

1033. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Amendamentului IV la Acordul de asistență dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru Programul de consolidare a instituțiilor statului de drept, semnat la Chișinău la 22 iulie 2011 (nr. 929, 20 noiembrie 2013)

1034. Dispoziție (nr. 120-d, 19 noiembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1709. Ordin cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și modului de întocmire a acestora (nr. 156, 1 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1710. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Jomir Eudochia (nr. 482, 11 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1711. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 189 din 22 iunie 2005 (nr. 1314, 22 decembrie 2012)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova și ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

1712. Ordin cu privire la aprobarea standardelor ocupaționale 13137 Fierarbetonist și 16327 Pietrarzidar (nr. 167, 16 octombrie 2013, nr. 987, 21 octombrie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1713. Ordin cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 131-O din 18.02.2013 Cu privire la unele aspecte ale procedurii de tranzit (nr. 544-O, 12 noiembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1714. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 54/2, 8 noiembrie 2013)

1715. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări GARANȚIE S.A. (nr. 54/3, 8 noiembrie 2013)

1716. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare INVEST-BROKER S.R.L. (nr. 54/4, 8 noiembrie 2013)

1717. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare OMERLANE INSURANCE S.R.L. (nr. 54/5, 8 noiembrie 2013)

1718. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 54/7, 8 noiembrie 2013)

1719. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 54/8, 8 noiembrie 2013)

1720. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut SUPERCREDIT (nr. 54/9, 8 noiembrie 2013)

1721. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 55/1, 14 noiembrie 2013)

1722. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania Internațională de AsigurăriTRANSELIT S.A. (nr. 55/2, 14 noiembrie 2013)

1723. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 49/1 din 18.10.2013 (nr. 55/4, 14 noiembrie 2013)

1724. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 53/1-O, 7 noiembrie 2013)

1725. Ordonanță cu privire la inițierea controlului tematic privind respectarea de către asigurători a legislației la formarea rezervelor de asigurare și menținerea nivelului marjei de solvabilitate și lichiditate (nr. 54/6-O, 8 noiembrie 2013)

1726. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor la conturile de depozit ale Asociației de Economii și Оmprumut MĂRINEȘTI (nr. 54/11-O, 8 noiembrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1727. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 136 din 12.09.2013, ca urmare a solicitării unor radiodifuzori (nr. 165, 24 octombrie 2013)

1728. Decizie cu privire la reperfectarea licențelor de emisie și autorizațiilor de retransmisie (nr. 167, 24 octombrie 2013)

1729. Decizie cu privire la retransmisia serviciilor de programe TVR pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 174, 15 noiembrie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1730. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea prin transfer, a funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 805/34, 5 noiembrie 2013)

1731. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 815/35, 12 noiembrie 2013)

1732. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Judecătoriile Taraclia și Vulcănești (nr. 816/35, 12 noiembrie 2013)

1733. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 739/31 din 15 octombrie 2013 cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor.

1734. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 740/31 din 15.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul de informare publică și relațiile cu mass-media.

1735. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 741/31 din 15.10.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de judecător.

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

1736. Hotărîre privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual (nr. 153/4, 15 noiembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte