Nr. 73-77 10.03.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

95. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 6 la Hotărîrea Parlamentului nr. 9/2015 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 2, 24 februarie 2017)

96. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 68/2015 privind componența nominală a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale și organizațiile parlamentare bilaterale (nr. 3, 24 februarie 2017)

97. Hotărîre privind încetarea calităţii de membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 4, 24 februarie 2017)

98. Decret cu privire la constituirea Consiliului Economic pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 66-VIII, 3 martie 2017)

99. Decret privind numirea domnului Artur GUMENIUC în funcţia de consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 67-VIII, 3 martie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

29. Hotărâre cu privire la aprobarea Raportului privind exercitarea jurisdicţiei constituţionale în anul 2016 (nr. 1, 19 ianuarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

189. Нotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare, suspendare și retragere a autorizației interpretului şi/sau traducătorului în sectorul justiției și a Regulamentului cu privire la cerințele referitoare la instruirea continuă a interpretului şi/sau traducătorului autorizat în sectorul justiţiei (nr. 117, 2 martie 2017)

190. Нotărîre privind rechemarea din funcţie a domnului Dumitru BRAGHIŞ (nr. 121, 3 martie 2017)

191. Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 123, 3 martie 2017)

192. Нotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară (nr. 124, 6 martie 2017)

193. Нotărîre cu privire la transmiterea unor acţiuni ale statului (nr. 126, 6 martie 2017)

194. Нotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 23 din Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 (nr. 130, 7 martie 2017)

195. Нotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 131, 7 martie 2017)

196. Нotărîre privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României în anul 2016 pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova (nr. 132, 7 martie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

495. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 14-03:2016 ”Procedură de măsurare legală. Măsurarea densității preambalatelor” (nr. 232, 19 decembrie 2016)

496. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 14-01:2016 ”Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare și analiză statistică a loturilor de preambalate” (nr. 233, 19 decembrie 2016)

497. Ordin cu privire la aprobarea procedurii de măsurare legală PML 14-02:2016 ”Procedură de măsurare legală. Verificări prin măsurare și analiză statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsură”(nr. 234, 19 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

498. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Cazacu Viorel (nr. 112, 24 februarie 2017)

499. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Gulian Irina (nr. 113, 24 februarie 2017)

500. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Mînza Tamara (nr. 114, 24 februarie 2017)

501. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Tomița Ecaterina (nr. 115, 24 februarie 2017)

502. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Jernovaia Tatiana (nr. 116, 24 februarie 2017)

503. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarului public Bulgac Svetlana (nr. 117, 24 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

504. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (nr. 30, 23 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

505. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul naţional şi Registrele locale ale monumentelor de for public (nr. 380, 27 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

506. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 103, 17 februarie 2017)

507. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 104, 17 februarie 2017)

508. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 105, 17 februarie 2017)

509. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 106, 17 februarie 2017)

510. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 107, 17 februarie 2017)

511. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 108, 17 februarie 2017)

512. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 109, 17 februarie 2017)

513. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 110, 17 februarie 2017)

514. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 111, 17 februarie 2017)

515. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 112, 17 februarie 2017)

516. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 145, 22 februarie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

517. Hotărîre cu privire la aprobarea prospectului ofertei de preluare benevolă a acţiunilor emise de Societatea pe acțiuni „ORHEI-VIT” (nr. 8/1, 2 martie 2017)

518. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni „FARMACIA MERENI” (nr. 8/2, 2 martie 2017)

519. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 8/5, 2 martie 2017)

520. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. (nr. 8/6, 2 martie 2017)

521. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 8/7, 2 martie 2017)

522. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „OPTIM GARANT” S.R.L. (nr. 8/8, 2 martie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

523. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în conformitate cu activităţile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 (nr. 729, 14 februarie 2017)

524. Hotărîre pentru completarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 (nr. 730, 14 februarie 2017)

525. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cea de-a VII-a reuniune anuală a instituțiilor de management electoral, care va avea loc în Georgia (nr. 731, 14 februarie 2017)

526. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău (nr. 732, 14 februarie 2017)

527. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 733, 14 februarie 2017)

528. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 734, 14 februarie 2017)

529. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimișlia (nr. 735, 14 februarie 2017)

530. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăsliceni, raionul Criuleni (nr. 736, 14 februarie 2017)

531. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ustia, raionul Dubăsari (nr. 737, 14 februarie 2017)

532. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Doroțcaia, raionul Dubăsari (nr. 738, 14 februarie 2017)

533. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pruteni, raionul Fălești (nr. 739, 14 februarie 2017)

534. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești (nr. 740, 14 februarie 2017)

535. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 741, 14 februarie 2017)

536. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sîrcova, raionul Rezina (nr. 742, 14 februarie 2017)

537. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Fuzăuca, raionul Șoldănești (nr. 747, 14 februarie 2017)

538. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești (nr. 748, 14 februarie 2017)

539. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mănoilești, raionul Ungheni (nr. 749, 14 februarie 2017)

Acte ale Consiliului Concurenţei

540. Decizie (nr. ASS-5, 23 februarie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte