Nr. 284-289 06.12.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

775. Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (nr. 880-VII, 27 noiembrie 2013)

776. Lege pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul protecției datelor cu caracter personal pentru anii 2013-2018 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia (nr. 229, 10 octombrie 2013)

777. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 881-VII, 27 noiembrie 2013)

778. Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 262, 1 noiembrie 2013)

779. Decret pentru promulgarea Legii privind formularea unor declarații ale Republicii Moldova la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (nr. 886-VII, 29 noiembrie 2013)

780. Lege privind formularea unor declarații ale Republicii Moldova la Convenția pentru protecția persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (nr. 271, 7 noiembrie 2013)

781. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 887-VII, 29 noiembrie 2013)

782. Lege pentru modificarea articolului 3 din Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii (nr. 280, 21 noiembrie 2013)

783. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la modificarea articolului 81 din Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (nr. 888-VII, 29 noiembrie 2013)

784. Lege cu privire la modificarea articolului 81 din Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură (nr. 281, 21 noiembrie 2013)

785. Decret privind eliberarea domnului Veaceslav DERMENJI din funcția de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 883-VII, 29 noiembrie 2013)

786. Decret privind numirea domnului Oleg CIOBANU în funcția de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 884-VII, 29 noiembrie 2013)

787. Decret privind numirea domnului Iurie RICHICINSCHI în funcția de director adjunct al Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 885-VII, 29 noiembrie 2013)

788. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Alexei ROTARCIUC (nr. 889-VII, 29 noiembrie 2013)

789. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Gheorghe PRINI (nr. 890-VII, 29 noiembrie 2013)

790. Decret privind eliberarea domnului Ion PRODAN din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Florești (nr. 891-VII, 29 noiembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

45. Decizie de respingere a sesizării nr. 37b/2013 privind interpretarea articolelor 35 și 54 din Constituția Republicii Moldova (nr. 16, 7 noiembrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

46. Hotărîre privind auditul gestionării finanțelor publice și patrimoniului de stat de către Academia de Științe a Moldovei și unele organizații din sfera științei și inovării din subordine în perioada anilor 2009-2012 (nr. 55, 7 octombrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1058. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului interguvernamental cadru în domeniul migrației personalului medical (nr. 936, 22 noiembrie 2013)

1059. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 și a Planului de acțiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea acesteia (nr. 948, 25 noiembrie 2013)

1060. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă (nr. 949, 25 noiembrie 2013)

1061. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale (nr. 950, 25 noiembrie 2013)

1062. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul național de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică (nr. 951, 25 noiembrie 2013)

1063. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei inovaționale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 Inovații pentru competitivitate (nr. 952, 27 noiembrie 2013)

1064. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la lucrările ședinței Consiliului șefilor de guverne ai Comunității Statelor Independente (or. Sankt Petersburg, Federația Rusă, 20 noiembrie 2013) (nr. 957, 28 noiembrie 2013)

1065. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 959, 3 decembrie 2013)

1066. Hotărîre privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 2014 (nr. 960, 3 decembrie 2013)

1067. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (nr. 961, 3 decembrie 2013)

1068. Hotărîre pentru aprobarea proiectului legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014 (nr. 962, 3 decembrie 2013)

1069. Hotărîre pentru completarea punctului 29 din Regulamentul privind testarea și admiterea soiurilor în Catalogul soiurilor de plante (nr. 964, 4 decembrie 2013)

1070. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Summitul Parteneriatului Estic (or. Vilnius, Republica Lituania, 28-29 noiembrie 2013) (nr. 965, 4 decembrie 2013)

1071. Hotărîre pentru modificarea punctului 4 din Regulamentul privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei (nr. 968, 4 decembrie 2013)

1072. Hotărîre pentru aprobarea componenței nominale a părții moldave a Comitetului Mixt în cadrul Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare (nr. 969, 4 decembrie 2013)

1073. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 970, 4 decembrie 2013)

1074. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 (nr. 971, 4 decembrie 2013)

1075. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Autorității Aeronautice Civile pe anul 2013 (nr. 972, 4 decembrie 2013)

1076. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului de restituire a grîului în rezervele materiale de stat (nr. 973, 4 decembrie 2013)

1077. Hotărîre cu privire la transmiterea unui catarg pentru arborarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova (nr. 974, 4 decembrie 2013)

1078. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare (nr. 975, 4 decembrie 2013)

1079. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 976, 4 decembrie 2013)

1080. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 977, 4 decembrie 2013)

1081. Hotărîre cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 978, 4 decembrie 2013)

1082. Dispoziție (nr. 125-d, 3 decembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1756. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 103 din 03.09.2012 Privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informațional Automatizat Registrul de stat al achizițiilor publice (SIA RSAP) (nr. 159, 12 noiembrie 2013)

1757. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 164, 26 noiembrie 2013)

1758. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 165, 27 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, ale Federației Naționale a Patronatelor din Agricultură și Industria Alimentară și ale Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură și Alimentație AGROINDSIND

1759. Protocol-Acord privind modificarea și completarea Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2011-2014.

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

1760. Ordin cu privire la aprobarea cotelor pentru pescuitul industrial/comercial pentru anul 2014 (nr. 93, 28 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1761. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1294, 15 noiembrie 2013)

1762. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1295, 15 noiembrie 2013)

1763. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1296, 15 noiembrie 2013)

1764. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1297, 15 noiembrie 2013)

1765. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1298, 15 noiembrie 2013)

1766. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1299, 15 noiembrie 2013)

1767. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1300, 15 noiembrie 2013)

1768. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1301, 15 noiembrie 2013)

1769. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1302, 15 noiembrie 2013)

1770. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1346, 27 noiembrie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1771. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-o din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 562-o, 22 noiembrie 2013)

1772. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-o din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 563-o, 25 noiembrie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1773. Hotărîre privind identificarea pieței de furnizare cu ridicata a unor segmente terminale de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziție de capacitate închiriată sau rezervată și desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe această piață (nr. 61, 28 noiembrie 2013)

1774. Hotărîre privind identificarea pieței de furnizare cu ridicata a unor segmente-trunchi de linii închiriate, indiferent de tehnologia utilizată pentru punerea la dispoziție de capacitate închiriată sau rezervată și desemnarea S.A. Moldtelecom cu putere semnificativă pe această piață (nr. 62, 28 noiembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1775. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare UNIVERSAL ASIG S.R.L. (nr. 56/1, 25 noiembrie 2013)

1776. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare SAFETY BROKER S.R.L. (nr. 56/3, 25 noiembrie 2013)

1777. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni MOLDASIG (nr. 56/4, 25 noiembrie 2013)

1778. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut VELINO-PRIM (nr. 56/6, 25 noiembrie 2013)

1779. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociații de economii și împrumut de a prezenta rapoartele specializate pentru trimestrul II al anului de gestiune 2013 (nr. 56/7, 25 noiembrie 2013)

1780. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 57/1, 29 noiembrie 2013)

1781. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății pe Acțiuni REGISTRUL-F (nr. 57/2, 29 noiembrie 2013)

1782. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut BRОNZENII VECHI (nr. 57/4, 29 noiembrie 2013)

1783. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut VALEA VОLCULUI (nr. 57/5, 29 noiembrie 2013)

1784. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BEST BROKER S.R.L. (nr. 57/7, 29 noiembrie 2013)

1785. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare AUTORIG-ASIG S.R.L. (nr. 57/8, 29 noiembrie 2013)

1786. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociații de economii și împrumut (nr. 56/8-O, 25 noiembrie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1787. Hotărîre cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2179, 1 octombrie 2013)

1788. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Ucrainca nr. 25, raionul Căușeni (nr. 2180, 1 octombrie 2013)

1789. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borceag, raionul Cahul (nr. 2181, 1 octombrie 2013)

1790. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țarigrad, raionul Drochia (nr. 2182, 1 octombrie 2013)

1791. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuți, raionul Fălești (nr. 2183, 1 octombrie 2013)

1792. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhnești, raionul Glodeni (nr. 2184, 1 octombrie 2013)

1793. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Hîncești (nr. 2185, 1 octombrie 2013)

1794. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 2186, 1 octombrie 2013)

1795. Hotărîre cu privire la sesizarea secretarului Consiliului comunal Sărăteni, raionul Leova, privind starea de incompatibilitate a unui consilier comunal (nr. 2187, 1 octombrie 2013)

1796. Hotărîre cu privire la sesizarea președintelui raionului Nisporeni privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul raional Nisporeni (nr. 2188, 1 octombrie 2013)

1797. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni, raionul Orhei (nr. 2189, 1 octombrie 2013)

1798. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul sătesc Lipceni, raionul Rezina (nr. 2190, 1 octombrie 2013)

1799. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pereni, raionul Rezina (nr. 2191, 1 octombrie 2013)

1800. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 2192, 1 octombrie 2013)

1801. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Comrat al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 2193, 1 octombrie 2013)

1802. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 10 noiembrie 2013 (nr. 2194, 4 octombrie 2013)

1803. Hotărîre cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Ucrainca nr. 25, raionul Căușeni, pentru efectuarea alegerilor locale noi din 10 noiembrie 2013 și angajarea personalului în aparatul de lucru (nr. 2195, 4 octombrie 2013)

1804. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral la alegerile locale noi ale primarului comunei Ucrainca, raionul Căușeni, din 10 noiembrie 2013 (nr. 2196, 4 octombrie 2013)

1805. Hotărîre cu privire la delegarea dreptului de vot la Adunarea de constituire a Asociației Mondiale a Autorităților Electorale (A-WEB) (nr. 2197, 4 octombrie 2013)

1806. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rotunda, raionul Edineț (nr. 2198, 4 octombrie 2013)

1807 Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 2199, 4 octombrie 2013)

1808. Hotărîre cu privire la sesizarea secretarului Consiliului comunal Donici, raionul Orhei, privind starea de incompatibilitate a unui consilier comunal (nr. 2200, 4 octombrie 2013)

1809. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unor consilieri din Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei (nr. 2201, 4 octombrie 2013)

1810. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul sătesc Teleșeu, raionul Orhei (nr. 2202, 4 octombrie 2013)

1811. Hotărîre cu privire la sesizările unor consilieri din Consiliul raional Rezina (nr. 2203, 4 octombrie 2013)

1812. Hotărîre cu privire la sesizarea primarului orașului Rezina privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina (nr. 2204, 4 octombrie 2013)

1813. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul orășenesc Costești, raionul Rîșcani (nr. 2205, 4 octombrie 2013)

1814. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul raional Telenești (nr. 2206, 4 octombrie 2013)

1815. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul sătesc Budăi, raionul Telenești (nr. 2207, 4 octombrie 2013)

1816. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul comunal Căzănești, raionul Telenești (nr. 2208, 4 octombrie 2013)

1817. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unor consilieri din Consiliul raional Sîngerei (nr. 2209, 4 octombrie 2013)

1818. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 2210, 4 octombrie 2013)

1819. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unor consilieri din Consiliul raional Ungheni (nr. 2211, 4 octombrie 2013)

1820. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 2212, 4 octombrie 2013)

Acte ale Comisiei de Stat pentru Frecvențe Radio a Republicii Moldova

1821. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe (nr. 1, 2 august 2013)

1822. Hotărîre privind neadmiterea utilizării dispozitivelor care provoacă premeditat perturbații prejudiciabile (dispozitive de bruiaj intenționat) rețelelor autorizate de comunicații electronice (nr. 2, 2 august 2013)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1823. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind funcționarea consiliilor științifice specializate și conferirea gradelor științifice și titlurilor științifice și științifico-didactice în Republica Moldova (nr. AT-6/1-2, 14 noiembrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1824. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 228, 28 noiembrie 2013)

1825. Ordonanță cu privire la înlocuirea temporară a lichidatorului BC INVESTPRIVATBANK S.A. în proces de lichidare (nr. 09-02118/7, 3 decembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte