Nr. 290 10.12.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

791. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova (nr. 893-VII, 29 noiembrie 2013)

792. Lege cu privire la Colegiul Medicilor din Republica Moldova (nr. 261, 1 noiembrie 2013)

793. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 892-VII, 29 noiembrie 2013)

794. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 270, 7 noiembrie 2013)

795. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 450-VII din 28 decembrie 2012 (nr. 894-VII, 5 decembrie 2013)

796. Decret privind eliberarea domnului Valentin DEDIU din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 896-VII, 6 decembrie 2013)

797. Decret privind eliberarea domnului Valeriu FURDUI din funcția de director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 897-VII, 6 decembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

46. Decizie de respingere a sesizării nr. 40a/2013 pentru controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 1242 alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova (nr. 15, 10 octombrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1083. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 958, 2 decembrie 2013)

1084. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011 (nr. 963, 4 decembrie 2013)

1085. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 966, 4 decembrie 2013)

1086. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova cu privire la Academia de Administrare Publică (nr. 967, 4 decembrie 2013)

1087. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2014 (nr. 979, 5 decembrie 2013)

Acte ale Guvernului, ale Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova și ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

1088. Convenție colectivă (nivel național) pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Convenția colectivă (nivel național) nr. 8 din 12 iulie 2007 Cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor (nr. 14, 22 noiembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1826. Ordin pentru completarea și modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 309 din 26.03.2013 Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricație a medicamentelor (GMP) de uz uman (nr. 1350, 27 noiembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1827. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 57/9, 29 noiembrie 2013)

1828. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 57/10, 29 noiembrie 2013)

1829. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 57/11, 29 noiembrie 2013)

1830. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 57/12, 29 noiembrie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1831. Ordin cu privire la aprobarea listei agenților economici care beneficiază în anul 2014 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție (nr. 2554, 2 decembrie 2013)