Nr. 291-296 13.12.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

798. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 899-VII, 9 decembrie 2013)

799. Lege privind ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietate (nr. 269, 7 noiembrie 2013)

800. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 895-VII, 5 decembrie 2013)

801. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 275, 15 noiembrie 2013)

802. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (nr. 898-VII, 6 decembrie 2013)

803. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (nr. 276, 15 noiembrie 2013)

804. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 906-VII, 10 decembrie 2013)

805. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 286, 22 noiembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

47. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi ale anexei nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Sesizarea nr. 13a/2013) (nr. 24, 10 septembrie 2013)

48. Decizie de respingere a sesizării nr. 49a/2013 pentru controlul constituționalității pozițiilor 123 și 124 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 945 din 20 august 2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (nr. 18, 6 decembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1089. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 229 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 980, 5 decembrie 2013)

1090. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 2 al Legii fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 981, 6 decembrie 2013)

1091. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 982, 6 decembrie 2013)

1092. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător (nr. 983, 6 decembrie 2013)

1093. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 984, 6 decembrie 2013)

1094. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 985, 6 decembrie 2013)

1095. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea articolului 12 din Legea nr. 279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (nr. 986, 6 decembrie 2013)

1096. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 987, 6 decembrie 2013)

1097. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de prevenire și reducere a mortalității și morbidității copiilor prin malformații congenitale și patologii ereditare pentru anii 2013-2017 (nr. 988, 6 decembrie 2013)

1098. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 989, 6 decembrie 2013)

1099. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă în anul 2014 (nr. 990, 6 decembrie 2013)

1100. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 991, 6 decembrie 2013)

1101. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 561 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 992, 6 decembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1832. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 207, 9 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1833. Ordin cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziția la noile Standarde Naționale de Contabilitate și modificarea și completarea Ordinelor nr. 118 și 119 din 6 august 2013 (nr. 166, 28 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1834. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 1259, 7 noiembrie 2013)

1835. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 1349, 27 noiembrie 2013)

1836. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1350 din 27 noiembrie 2013 Pentru completarea și modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 309 din 26.03.2013 Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricație a medicamentelor (GMP) de uz uman (nr. 1383, 29 noiembrie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

1837. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 569-O, 28 noiembrie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1838. Hotărîre cu privire la Regulamentul privind procedura de soluționare a litigiilor din domeniul comunicațiilor electronice (nr. 54, 24 septembrie 2013)

Acte ale Departamentului Poliției de Frontieră

1839. Ordin cu privire la aprobarea Codului deontologic al polițistului de frontieră (nr. 500, 21 noiembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1840. Hotărîre cu privire la suspendarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut HIROVEANCA (nr. 58/1, 6 decembrie 2013)

1841. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. HOLERCANI (nr. 58/3, 6 decembrie 2013)

1842. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut CARACUI (nr. 58/4, 6 decembrie 2013)

1843. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 58/6, 6 decembrie 2013)

1844. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 58/10, 6 decembrie 2013)

1845. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BROKERASIG S.R.L. (nr. 58/11, 6 decembrie 2013)

1846. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurare-Reasigurare DONARIS GROUP S.A. (nr. 58/12, 6 decembrie 2013)

1847. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 58/13, 6 decembrie 2013)

1848. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurări BROKER EXPERT S.R.L. (nr. 58/14, 6 decembrie 2013)

1849. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 58/15, 6 decembrie 2013)

1850. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 58/16, 6 decembrie 2013)

1851. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni INVESTCOM (nr. 58/7-O, 6 decembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte