Nr. 297-303 20.12.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

806. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 909-VII, 12 decembrie 2013)

807. Lege pentru modificarea și completarea Legii învățămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (nr. 239, 18 octombrie 2013)

808. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 907-VII, 10 decembrie 2013)

809. Lege pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 282, 21 noiembrie 2013)

810. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 (nr. 911-VII, 17 decembrie 2013)

811. Lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 (nr. 288, 5 decembrie 2013)

812. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2014 (nr. 298, 12 decembrie 2013)

813. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Parlamentului pentru anul 2014 (nr. 300, 12 decembrie 2013)

814. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa III unor ofițeri ai Centrului Național Anticorupție (nr. 900-VII, 10 decembrie 2013)

815. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Jacques BROTCHI (nr. 901-VII, 10 decembrie 2013)

816. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Anatolie MOCREAC (nr. 902-VII, 10 decembrie 2013)

817. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Lidia AXIONOVA (nr. 903-VII, 10 decembrie 2013)

818. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare doamnei Elena BONTEA (nr. 904-VII, 10 decembrie 2013)

819. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Valeriu PLEȘCA (nr. 905-VII, 10 decembrie 2013)

820. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 908-VII, 10 decembrie 2013)

821. Decret privind conferirea de distincții de stat unor lucrători din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 910-VII, 16 decembrie 2013)

822. Decret privind acordarea gradului special de general-maior de poliție domnului Ion ȚURCAN (nr. 912-VII, 17 decembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

49. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la limita de vârstă pentru admiterea la studiile de masterat și doctorat (Sesizarea nr. 25a/2013) (nr. 26, 19 septembrie 2013)

50. Hotărâre privind interpretarea articolului 140 din Constituție (Sesizarea nr. 45b/2013) (nr. 33, 10 octombrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1102. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 993, 12 decembrie 2013)

1103. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (nr. 994, 12 decembrie 2013)

1104. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009 (nr. 995, 12 decembrie 2013)

1105. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 414-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 996, 13 decembrie 2013)

1106. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 997, 13 decembrie 2013)

1107. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Anatolie PUȚUNTICĂ (nr. 998, 13 decembrie 2013)

1108. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 999, 13 decembrie 2013)

1109. Hotărîre privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2014 (nr. 1000, 13 decembrie 2013)

1110. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1001, 13 decembrie 2013)

1111. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova (nr. 1002, 13 decembrie 2013)

1112. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova (nr. 1003, 13 decembrie 2013)

1113. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1004, 13 decembrie 2013)

1114. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Planului de acțiuni dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Turcia pentru implementarea Programului de cooperare dintre Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Moldova și Ministerul Culturii și Turismului al Republicii Turcia, semnat la Chișinău la 17 decembrie 2007 (nr. 1005, 13 decembrie 2013)

1115. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unei autospeciale (nr. 1006, 13 decembrie 2013)

1116. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile, modificarea și completarea anexelor nr. 6 și nr. 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 1007, 13 decembrie 2013)

1117. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 13 septembrie 2010 (nr. 1008, 13 decembrie 2013)

1118. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 1009, 13 decembrie 2013)

1119. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 11 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (nr. 1010, 13 decembrie 2013)

1120. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1011, 13 decembrie 2013)

1121. Hotărîre cu privire la transmiterea unui bun (nr. 1012, 13 decembrie 2013)

1122. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1013, 13 decembrie 2013)

1123. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unui teren (nr. 1014, 13 decembrie 2013)

1124. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1016, 14 decembrie 2013)

1125. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului VI din Legea nr. 51 din 28 martie 2013 privind completarea unor acte legislative (nr. 1017, 14 decembrie 2013)

1126. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 1018, 14 decembrie 2013)

1127. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (nr. 1019, 14 decembrie 2013)

1128. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege și abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1020, 14 decembrie 2013)

1129. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015 (nr. 1021, 16 decembrie 2013)

1130. Hotărîre cu privire la crearea și administrarea portalului guvernamental al funcțiilor publice pentru a căror ocupare autoritățile publice organizează concurs (nr. 1022, 16 decembrie 2013)

1131. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1023, 16 decembrie 2013)

1132. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1024, 17 decembrie 2013)

1133. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 1025, 17 decembrie 2013)

1134. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Adrian CUCER (nr. 1026, 17 decembrie 2013)

1135. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Stanislav RUSU (nr. 1027, 17 decembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1852. Ordin cu privire la aprobarea componenței și termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2013, rapoartelor pe primul semestru și pe 9 luni ale anului 2014 privind executarea bugetelor autorităților publice centrale și rapoartelor privind executarea bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 175, 9 decembrie 2013)

1853. Ordin cu privire la abrogarea Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aplicarea Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri încheiate de Republica Moldova cu alte state nr. 38 din 27 martie 2008 (nr. 177, 11 decembrie 2013)

1854. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 178, 12 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1855. Ordin cu privire la încetarea activității notarului public Burduja Svetlana (nr. 525, 6 decembrie 2013)

Acte ale Sindicatului Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova

1856. Acord adițional cu privire la modificările și completările la Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2011-2013, negociată între Ministerul Culturii al RM și Sindicatul Lucrătorilor din Cultură din RM (nr. 01-08/230, 13 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

1857. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 914, 21 august 2013)

1858. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 915, 21 august 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1859. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 59/1, 14 decembrie 2013)

1860. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut MICROCREDIT (nr. 59/2, 14 decembrie 2013)

1861. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut NIORCĂNEANUL (nr. 59/3, 14 decembrie 2013)

1862. Hotărîre cu privire la executarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 36/1 din 02.08.2013 (nr. 59/4, 14 decembrie 2013)

1863. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare CITY BROKER S.R.L. (nr. 59/7, 14 decembrie 2013)

1864. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 59/8, 14 decembrie 2013)

1865. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BROKERASIG S.R.L. (nr. 59/9, 14 decembrie 2013)

1866. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 59/10, 14 decembrie 2013)

1867. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare INVEST-BROKER S.R.L. (nr. 59/11, 14 decembrie 2013)

1868. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului privind mecanismul general de tranzacționare a valorilor mobiliare de stat cu termen de circulație mai mare de un an la bursa de valori (nr. 59/12, 14 decembrie 2013)

1869. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 59/13, 14 decembrie 2013)

1870. Ordonanță cu privire la inițierea controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. COLICĂUȚI (nr. 59/5-O, 14 decembrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1871. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a emisiunii X Te Iubește, difuzată de postul de radio Jurnal FM (nr. 190, 3 decembrie 2013)

1872. Decizie cu privire la bilanțul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, pentru anul 2013, anunțat prin deciziile CCA nr. 136 din 12 septembrie 2013, nr. 158 din 26 septembrie 2013 și nr. 165 din 24 octombrie 2013 (nr. 192, 3 decembrie 2013)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

1873. Hotărîre cu privire la reacreditarea Academiei Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (nr. AC-6/1, 29 noiembrie 2013)

1874. Hotărîre cu privire la reacreditarea Instituției Publice Institutul de Fitotehnie Porumbeni (nr. AC-6/2, 29 noiembrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1875. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 201, 17 octombrie 2013)

1876. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 230, 28 noiembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte