Nr. 304-310 27.12.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

823. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor bunuri (nr. 913-VII, 17 decembrie 2013)

824. Lege privind importul unor bunuri (nr. 279, 21 noiembrie 2013)

825. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 929-VII, 20 decembrie 2013)

826. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 285, 22 noiembrie 2013)

827. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 930-VII, 23 decembrie 2013)

828. Lege pentru modificarea anexei nr. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012 (nr. 293, 20 decembrie 2013)

829. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 102 din 12 mai 2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale (nr. 291, 6 decembrie 2013)

830. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului Republicii Moldova la Adunarea Parlamentară a statelor membre ale Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP) (nr. 292, 6 decembrie 2013)

831. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pe anul 2014 (nr. 297, 12 decembrie 2013)

832. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naționale de Integritate pe anul 2014 (nr. 299, 12 decembrie 2013)

833. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Curții de Conturi pe anul 2014 (nr. 301, 12 decembrie 2013)

834. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Curții Constituționale pe anul 2014 (nr. 306, 17 decembrie 2013)

835. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail CEBOTARU (nr. 914-VII, 19 decembrie 2013)

836. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Constantin NEAGA și Valeriu DODIȚĂ (nr. 915-VII, 19 decembrie 2013)

837. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Norbert BECKMANN-DIERKES (nr. 916-VII, 19 decembrie 2013)

838. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit doamnei Ludmila BARBĂ (nr. 917-VII, 19 decembrie 2013)

839. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Alexei VOLOȘCIUC (nr. 918-VII, 19 decembrie 2013)

840. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Dumitru IVANOV (nr. 919-VII, 19 decembrie 2013)

841. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Alexandru GОRLEA (nr. 920-VII, 19 decembrie 2013)

842. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Serghei ZINCENCO (nr. 921-VII, 19 decembrie 2013)

843. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Ion MOLDOVANU (nr. 922-VII, 20 decembrie 2013)

844. Decret privind unele simboluri corporative ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 923-VII, 20 decembrie 2013)

845. Decret pentru modificarea anexei la Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1709-IV din 12 iunie 2008 (nr. 924-VII, 20 decembrie 2013)

846. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 925-VII, 20 decembrie 2013)

847. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 926-VII, 20 decembrie 2013)

848. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 927-VII, 20 decembrie 2013)

849. Decret privind rechemarea domnului Alexandru CODREANU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ungaria, în Bosnia și Herțegovina, în Republica Slovenia și în Republica Croația, precum și din cea de Reprezentant al Republicii Moldova pe lîngă Comisia Dunării (nr. 928-VII, 20 decembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

51. Hotărâre privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituție în corelație cu Preambulul Constituției și Declarația de Independență a Republicii Moldova (Sesizările nr. 8b/2013 și 41b/2013) (nr. 36, 5 decembrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

47. Hotărîre privind Raportul auditului tehnologiilor informaționale cu elemente de performanță Care au fost progresele reale și care sînt perspectivele automatizării proceselor în domeniul afacerilor interne? (nr. 57, 5 noiembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1136. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind unele categorii de bunuri scutite de la plata drepturilor de import (nr. 1015, 14 decembrie 2013)

1137. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Spaniei, încheiat la Madrid la 22 octombrie 2013, privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007 (nr. 1030, 20 decembrie 2013)

1138. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita oficială a domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, în Republica Turcia (17-18 decembrie 2013) (nr. 1031, 20 decembrie 2013)

1139. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei naționale de sănătate publică pentru anii 2014-2020 (nr. 1032, 20 decembrie 2013)

1140. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea și asistența reciprocă în domeniul vamal, încheiat la Madrid la 22 octombrie 2013 (nr. 1033, 20 decembrie 2013)

1141. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Programului de cooperare și asistență dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Educației Naționale din România (nr. 1035, 20 decembrie 2013)

1142. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului financiar al Republicii Moldova în operațiunea Forței Multinaționale din Kosovo (KFOR) (nr. 1036, 20 decembrie 2013)

1143. Hotărîre privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de participare a Republicii Moldova în operațiunea Forței Multinaționale din Kosovo (KFOR) (nr. 1037, 20 decembrie 2013)

1144. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului Tehnic dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării al Republicii Italiene cu privire la furnizarea suportului logistic pentru participarea Armatei Naționale a Republicii Moldova în Forțele Italiene în Unitatea de Comandă Multinațională din Kosovo (KFOR) în timpul operațiunii Joint Enterprise (JE) (nr. 1038, 20 decembrie 2013)

1145. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (nr. 1039, 20 septembrie 2013)

1146. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 949 din 12 octombrie 2010 (nr. 1040, 20 decembrie 2013)

1147. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2014-2017 (nr. 1041, 20 decembrie 2013)

1148. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind semnătura electronică și documentul electronic (nr. 1042, 23 decembrie 2013)

1149. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 1043, 23 decembrie 2013)

1150. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 1044, 23 decembrie 2013)

1151. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind abrogarea unor hotărîri ale Parlamentului (nr. 1045, 23 decembrie 2013)

1152. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 1046, 23 decembrie 2013)

1153. Hotărîre cu privire la transmiterea Liceului Republican cu Profil Real, mun. Chișinău (nr. 1047, 23 decembrie 2013)

1154. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 2 octombrie 2012 (nr. 1048, 23 decembrie 2013)

1155. Hotărîre privind modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1049, 23 decembrie 2013)

1156. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1050, 23 decembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

1877. Ordin cu privire la modificarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobate prin Ordinul comun al MS și CNAM nr. 1239/253-A din 10.12.2012 (nr. 1511/387-A, 20 decembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1878. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 60/6, 20 decembrie 2013)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1879. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2180 din 1 octombrie 2013 Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Ucrainca nr. 25, raionul Căușeni (nr. 2213, 15 octombrie 2013)

1880. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi în comuna Ucrainca, raionul Căușeni, din 10 noiembrie 2013 (nr. 2214, 15 octombrie 2013)

1881. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi (nr. 2215, 15 octombrie 2013)

1882. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi (nr. 2216, 15 octombrie 2013)

1883. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Sus, raionul Cahul (nr. 2217, 15 octombrie 2013)

1884. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 2218, 15 octombrie 2013)

1885. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zaim, raionul Căușeni (nr. 2219, 15 octombrie 2013)

1886. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 2220, 15 octombrie 2013)

1887. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești (nr. 2221, 15 octombrie 2013)

1888. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Scumpia, raionul Fălești (nr. 2222, 15 octombrie 2013)

1889. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Bălți privind starea de incompatibilitate a unor consilieri din Consiliul raional Glodeni (nr. 2223, 15 octombrie 2013)

1890. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unor consilieri din Consiliul sătesc Bulăiești, raionul Orhei (nr. 2224, 15 octombrie 2013)

1891. Hotărîre cu privire la executarea unei decizii a Curții Supreme de Justiție (nr. 2225, 22 octombrie 2013)

1892. Hotărîre cu privire la Politica de securitate a informației în cadrul Comisiei Electorale Centrale (nr. 2226, 22 octombrie 2013)

1893. Hotărîre cu privire la Declarația de politică în domeniul calității (nr. 2227, 22 octombrie 2013)

1894. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarului comunei Ucrainca din raionul Căușeni din data de 10 noiembrie 2013 (nr. 2228, 22 octombrie 2013)

1895. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Delacău, raionul Anenii Noi (nr. 2229, 22 octombrie 2013)

1896. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureștii de Sus, raionul Florești (nr. 2230, 22 octombrie 2013)

1897. Hotărîre cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul raional Glodeni (nr. 2231, 22 octombrie 2013)

1898. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hîncești (nr. 2232, 22 octombrie 2013)

1899. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hîncești (nr. 2233, 22 octombrie 2013)

1900. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul Ialoveni (nr. 2234, 22 octombrie 2013)

1901. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 2235, 22 octombrie 2013)

1902. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina (nr. 2236, 22 octombrie 2013)

1903. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani (nr. 2237, 22 octombrie 2013)

1904. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 2238, 22 octombrie 2013)

1905. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Strășeni (nr. 2239, 22 octombrie 2013)

1906. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești (nr. 2240, 22 octombrie 2013)

1907. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă (nr. 2241, 22 octombrie 2013)

1908. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Feștelița, raionul Ștefan Vodă (nr. 2242, 22 octombrie 2013)

1909. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Slobozia, raionul Ștefan Vodă (nr. 2243, 22 octombrie 2013)

1910. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni (nr. 2244, 22 octombrie 2013)

1911. Hotărîre pentru abrogarea hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 2021 din 11 iunie și nr. 2051 din 2 iulie 2013 (nr. 2245, 22 octombrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1912. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine (nr. 221, 14 noiembrie 2013).

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte