Nr. 311 27.12.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

850. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Eudochia ȘTEFОRȚA (nr. 931-VII, 24 decembrie 2013)

851. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vladimir FILAT (nr. 932-VII, 24 decembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1157. Hotărîre cu privire la investițiile capitale publice (nr. 1029, 19 decembrie 2013)

1158. Hotărîre cu privire la modificarea, completarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 1052, 26 decembrie 2013)

1159. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1432 din 7 noiembrie 2002 (nr. 1053, 26 decembrie 2013)

1160. Hotărîre cu privire la Casa de copii Cernoleuca, r-nul Dondușeni (nr. 1054, 26 decembrie 2013)

1161. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale Ziua Diplomatului (nr. 1055, 26 decembrie 2013)

1162. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei POPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovacă, prin cumul, cu reședința la Viena (nr. 1057, 26 decembrie 2013)

1163. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 88 din 1 februarie 2013 (nr. 1058, 26 decembrie 2013)

1164. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcție a doamnei Maria CĂRĂUȘ (nr. 1059, 26 decembrie 2013)

1165. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 1060, 26 decembrie 2013)

1166. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1, 2 și 14 la Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 1061, 26 decembrie 2013)

1167. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 795 din 3 septembrie 2010 (nr. 1062, 26 decembrie 2013)

1168. Hotărîre cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autoritățile publice în anul 2014 (nr. 1063, 26 decembrie 2013)

1169. Hotărîre cu privire la completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1064, 26 decembrie 2013)

1170. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului regional dintre administrațiile în domeniul comunicațiilor CRC cu privire la coordonarea asignării frecvențelor, utilizate anterior în rețelele comune sincrone în diapazoanele 148,5-283,5 kHz, 526,5-1606,5 kHz, pentru utilizare în regim independent de lucru și modificarea Planului Geneva-75 (nr. 1065, 26 decembrie 2013)

1171. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 1067, 26 decembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Centrului Național Anticorupție al Republicii Moldova

1913. Ordin privind modificarea unor ordine (nr. 187, 9 decembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1914. Hotărîre cu privire la deschiderea procedurii de remediere financiară Оntreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări TRANSELIT S.A. (nr. 60/1, 20 decembrie 2013)

1915. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare AXA BROKER S.R.L. (nr. 60/2, 20 decembrie 2013)

1916. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 60/3, 20 decembrie 2013)

1917. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 60/4, 20 decembrie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1918. Ordin privind aprobarea Listei agenților economici mari contribuabili pentru anul 2014 (nr. 2618, 26 decembrie 2013)