Nr. 312-314 31.12.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

852. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 936-VII, 26 decembrie 2013)

853. Lege pentru modificarea Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (nr. 256, 1 noiembrie 2013)

854. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 8 noiembrie 2012 (nr. 933-VII, 26 decembrie 2013)

855. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 250 din 8 noiembrie 2012 (nr. 289, 5 decembrie 2013)

856. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor obiecte de cult religios (nr. 934-VII, 26 decembrie 2013)

857. Lege privind importul unor obiecte de cult religios (nr. 296, 12 decembrie 2013)

858. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 935-VII, 26 decembrie 2013)

859. Lege pentru completarea articolului 11 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (nr. 302, 13 decembrie 2013)

860. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 937-VII, 26 decembrie 2013)

861. Decret cu privire la aprobarea semnării Regulilor de determinare a țării de origine a mărfurilor între statelemembre ale GUAM (nr. 938-VII, 26 decembrie 2013)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

52. Hotărâre explicativă privind modul de executare a Hotărîrii Curții Constituționale nr. 27 din 20 decembrie 2011 privind controlul constituționalității unor legi de modificare a condițiilor de asigurare cu pensii și alte plăți sociale pentru unele categorii de salariați (nr. 34, 11 octombrie 2013)

53. Decizie de respingere a sesizării nr. 35a/2013 pentru controlul constituționalității unor acte referitoare la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea în domeniul militar (nr. 17, 7 noiembrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

48. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Cantemir pe anii 2011-2012 (nr. 58, 25 noiembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1172. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 171 din 11 iulie 2012 privind piața de capital (nr. 1028, 19 decembrie 2013)

1173. Hotărîre cu privire la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2014 (nr. 1051, 24 decembrie 2013)

1174. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind regimul articolelor pirotehnice (nr. 1071, 27 decembrie 2013)

1175. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea anexei la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător (nr. 1072, 27 decembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1919. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 179, 16 decembrie 2013)

1920. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 182, 20 decembrie 2013)

1921. Ordin cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale (nr. 185, 23 decembrie 2013)

1922. Ordin privind aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare și raportare a bugetelor pe programe (nr. 187, 24 decembrie 2013)

1923. Ordin cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor în anul 2014 (nr. 188, 26 decembrie 2013)

1924. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 189, 26 decembrie 2013)

1925. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 190, 26 decembrie 2013)

1926. Ordin privind modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 191, 26 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

1927. Ordin cu privire la alegerea liberă a spitalelor de nivel raional în zone de sănătate (nr. 1391/362-A, 2 decembrie 2013)

Acte ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

1928. Decizie cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la experții-evaluatori și consultanții Sistemului Expertul CCI a Republicii Moldova din 14.09.2011 (nr. 8/5, 17 decembrie 2013)

Acte ale Consiliului Concurenței

1929. Decizie (nr. APD-25, 10 decembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

1930. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VALEA VОLCULUI (nr. 60/9, 20 decembrie 2013)

1931. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut PROMETEU CREDIT (nr. 60/10, 20 decembrie 2013)

1932. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ȘOLDĂNEȘTI CREDIT (nr. 60/11, 20 decembrie 2013).

1933. Hotărîre cu privire la neprezentarea de către unele asociații de economii și împrumut a rapoartelor specializate pentru trimestrul III al anului de gestiune 2013 (nr. 60/12, 20 decembrie 2013)