Nr. 315-319 31.12.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

862. Decret pentru promulgarea Legii privind importul și procurarea unor bunuri (mărfuri), lucrări și servicii conexe pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 939-VII, 27 decembrie 2013)

863. Lege privind importul și procurarea unor bunuri (mărfuri), lucrări și servicii conexe pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 290, 6 decembrie 2013)

864. Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 940-VII, 27 decembrie 2013)

865. Lege privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău (nr. 295, 12 decembrie 2013)

866. Hotărîre privind desemnarea unor directori ai Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 340, 24 decembrie 2013)

867. Hotărîre privind alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Procurorilor (nr. 341, 24 decembrie 2013)

868. Hotărîre privind alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (nr. 342, 24 decembrie 2013)

869. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 941-VII, 30 decembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1176. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unor obiecte de cult religioas (nr. 1056, 26 decembrie 2013)

1177. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare a tarifelor la serviciile prestate de Institutul Național de Standardizare și a tarifelor la publicarea și difuzarea documentelor normative în domeniul standardizării (nr. 1066, 26 decembrie 2013)

1178. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și procedura de evaluare a calității producției alcoolice prin metoda organoleptică (nr. 1068, 27 decembrie 2013)

1179. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la biocombustibilul solid (nr. 1070, 27 decembrie 2013)

1180. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la înregistrarea și evidența vehiculelor cu tracțiune animală și modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 1074, 30 decembrie 2013)

1181. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr. 1-6 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 (nr. 1075, 30 decembrie 2013)

1182. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1076, 30 decembrie 2013)

1183. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la București la 18 octombrie 2013, și a Protocolului pentru implementarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Republicii Albania privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, încheiat la București la 18 octombrie 2013 (nr. 1077, 30 decembrie 2013)

1184. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice a Republicii Moldova și Centrul de Radioprotecție al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul securității radiologice, întocmit la Viena la 17 septembrie 2013 (nr. 1078, 30 decembrie 2013)

1185. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la managementul deșeurilor radioactive (nr. 1079, 30 decembrie 2013)

1186. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securității și luptei împotriva criminalității, încheiat la Madrid la 22 octombrie 2013 (nr. 1080, 30 decembrie 2013)

1187. Hotărîre pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013 (nr. 1081, 30 decembrie 2013)

1188. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt secundar profesional (nr. 1082, 30 decembrie 2013)

1189. Hotărîre cu privire la completarea punctului 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 (nr. 1083, 30 decembrie 2013)

1190. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 256 din 9 martie 2006 (nr. 1084, 30 decembrie 2013)

1191. Hotărîre privind aprobarea structurii și efectivului-limită ale Centrului Național Anticorupție (nr. 1085, 30 decembrie 2013)

1192. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 1086, 30 decembrie 2013)

1193. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și a Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2014 (nr. 1087, 30 decembrie 2013)

1194. Hotărîre cu privire la modificarea Listei obiectelor și mijloacelor financiare necesare pe anul 2013 pentru realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii 2011-2013 (nr. 1088, 30 decembrie 2013)

1195. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 273 din 15 martie 2006 (nr. 1089, 30 decembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1934. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 221, 30 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

1935. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc Stoianov Viorel (nr. 526, 9 decembrie 2013)

1936. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Budeci Rodica (nr. 547, 18 decembrie 2013)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

1937. Hotărîre cu privire la modificarea și expunerea în redacție nouă a anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 59 din 21.12.2010 (nr. 65, 26 decembrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

1938. Hotărîre pentru aprobarea Recomandărilor cu privire la monitorizarea de către bănci a tranzacțiilor și activităților clienților în vederea prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (nr. 256, 19 decembrie 2013)

1939. Hotărâre cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 265, 26 decembrie 2013)

1940. Hotărâre cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte (nr. 275, 26 decembrie 2013)