Nr. 320-321 31.12.2013


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

870. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 946-VII, 31 decembrie 2013)

871. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 324, 23 decembrie 2013)

PARTEA IV

Avize ale agenților economic