Nr. 1-3 03.01.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

1. Decret pentru promulgarea Legii privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 942-VII, 31 decembrie 2013)

2. Lege privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 257, 1 noiembrie 2013)

3. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 2 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 944-VII, 31 decembrie 2013)

4. Lege pentru completarea articolului 2 din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996 (nr. 314, 20 decembrie 2013)

5. Hotărîre pentru modificarea componenței numerice și nominale a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 304, 13 decembrie 2013)

6. Hotărîre pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova (nr. 307, 19 decembrie 2013)

7. Hotărîre privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26 iunie 1996 (nr. 319, 20 decembrie 2013)

8. Hotărîre cu privire la obținerea acordului Parlamentului pentru cercetarea membrului Curții de Conturi Gheorghe TROCIN în cadrul urmăririi penale pe cauza nr. 2013330501 (nr. 323, 23 decembrie 2013)

9. Hotărîre cu privire la declararea lunii februarie a anului 2014 Luna veteranilor războiului din Afganistan (nr. 334, 23 decembrie 2013)

10. Hotărîre cu privire la sărbătorirea aniversării a 70-a a Victoriei asupra fascismului (nr. 335, 23 decembrie 2013)

11. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pe anul 2014 (nr. 336, 23 decembrie 2013)

12. Hotărîre pentru aprobarea bugetului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe anul 2014 (nr. 337, 23 decembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

1. Ordin cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea și completarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factură fiscală (nr. 169, 3 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

2. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 914, 21 august 2013)

3. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 915, 21 august 2013)

4. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 1449, 14 decembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

5. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare DESTINE ASIG S.R.L. (nr. 61/2, 27 decembrie 2013)

6. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.A. (nr. 61/3, 27 decembrie 2013)

7. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 61/6, 27 decembrie 2013)

8. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni ARUS (nr. 61/7, 27 decembrie 2013)

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2014 (nr. 61/9) 27 decembrie 2013)

10. Hotărîre cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de administrație al Ziarului Capital Market О.S. (nr. 61/11, 27 decembrie 2013)

11. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare-Reasigurare CENTRASIG S.R.L. (nr. 61/4-O, 27 decembrie 2013)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

12. Ordin cu privire la completarea și modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 2554 din 02.12.2013 (nr. 2840, 27 decembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte