Nr. 78-84 17.03.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

100. Cod contravenţional al Republicii Moldova (nr. 218-XVI, 24 octombrie 2008)

101. Hotărîre privind raportul Comisiei de anchetă pentru evaluarea exercitării atribuțiilor autorităților statului în procesul de monitorizare a executării angajamentelor care derivă din contractul de concesiune a activelor aflate în gestiunea Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internațional Chișinău” şi a terenului aferent acestora (nr. 260, 8 decembrie 2016)

102. Hotărîre privind numirea în funcţia de membru al Curţii de Conturi (nr. 15, 2 martie 2017)

103. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 16, 2 martie 2017)

104. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 17, 2 martie 2017)

105. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 68-VIII, 8 martie 2017

106. Decret privind constituirea Consiliului Suprem de Securitate (nr. 69-VIII, 10 martie 2017)

107. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Judecătoria Chișinău (nr. 74-VIII, 15 martie 2017)

108. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Judecătoria Orhei (nr. 75-VIII, 15 martie 2017)

109. Decret privind numirea doamnei Romina ȚURCAN în funcția de judecător la Judecătoria Criuleni (nr. 76-VIII, 15 martie 2017)

110. Decret privind numirea domnului Dumitru RACOVIȚĂ în funcția de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 77-VIII, 15 martie 2017)

111. Decret privind numirea doamnei Silvia ȚURCAN în funcția de judecător la Judecătoria Strășeni (nr. 78-VIII, 15 martie 2017)

112. Decret privind numirea domnului Nicolae GHEDROVICI în funcția de judecător la Judecătoria Anenii Noi (nr. 79-VIII, 15 martie 2017)

113. Decret privind numirea în funcție a unor judecători la Judecătoria Hîncești (nr. 80-VIII, 15 martie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

30. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 128g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 26 alin. (7) din Legea cu privire la Curtea Constituțională (efectele hotărârilor Curții Constituționale) (nr. 81, 18 noiembrie 2016)

31. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 138g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție și a art. 122 din Codul de procedură civilă (hotărârile explicative și avizele consultative ale Curții Supreme de Justiție) (nr. 88, 22 noiembrie 2016)

32. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 151a/2016 privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Art. V și Art. XXXI din Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (impozitul pe avere) (nr. 96, 19 decembrie 2016)

33. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 2g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 308 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală (aplicarea arestului preventiv) (nr. 1, 19 ianuarie 2017)

34. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 163g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 12 din Legea nr.1086 din 23 iunie 2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale [abrogată] și a articolelor 36, 65 și 85 din Legea nr.68 din 14 aprilie 2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar (instituţii abilitate cu efectuarea expertizei judiciare) (nr. 3, 19 ianuarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

197. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (nr. 122, 3 martie 2017)

198. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 2 iulie 2014 (nr. 125, 6 martie 2017)

199. Hotărîre privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Programului de cooperare în domeniile educației și științei între Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Capacităților Umane al Ungariei pentru anii 2017-2019 (nr. 127, 6 martie 2017)

200. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Aranjamentului, încheiat prin schimb de note, între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe şi Comerţului al Ungariei cu privire la exercitarea unei munci remunerate de către membrii de familie care au domiciliul comun cu membrul misiunii diplomatice sau al oficiului consular (nr. 128, 6 martie 2017)

201. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (nr. 129, 6 martie 2017)

202. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (nr. 133, 9 martie 2017)

203. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 135, 9 martie 2017)

204. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1552 din 4 decembrie 2002 (nr. 137, 10 martie 2017)

205. Hotărîre cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1124 din 10 octombrie 2016 (nr. 138, 10 martie 2017)

206. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 (nr. 142, 15 martie 2017)

207. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 143, 15 martie 2017)

208. Hotărîre privind modificarea punctului 9 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012 (nr. 144, 15 martie 2017)

209. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.331 din 28 mai 2012 și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 145, 15 martie 2017)

210. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2013 (nr. 146, 15 martie 2017)

211. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2014 (nr. 147, 15 martie 2017)

212. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2014 (nr. 148, 15 martie 2017)

213. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară pentru anul 2015 (nr. 149, 15 martie 2017)

214. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Înțelegerii, prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea tehnică pentru anul 2015 (nr. 150, 15 martie 2017)

215. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Addendumului nr. 1, întocmit prin schimb de scrisori, la Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acţiuni privind liberalizarea regimului de vize, semnat la 12 iunie 2014 (nr. 151, 15 martie 2017)

216. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Primului amendament la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creşterea comerţului şi a investiţiilor în sectoarele-cheie, semnat la Chişinău la 28 septembrie 2016 (nr. 152, 15 martie 2017)

217. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 (nr. 153, 15 martie 2017)

218. Hotărîre cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat (nr. 154, 15 martie 2017)

219. Hotărîre pentru modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 (nr. 155, 15 martie 2017)

220. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Marin GURIN (nr. 156, 15 martie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

541. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 32, 10 martie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

542. Ordin cu privire la intrarea în vigoare şi stingerea unor tratate internaţionale (nr. 183-T-02, 27 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

543. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.05:2016 „Surse autonome pentru alimentare cu căldură” (nr. 156, 26 decembrie 2016)

544. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.04.13:2016 „Proiectarea punctelor termice” (nr. 157, 26 decembrie 2016)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

545. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 79 din 5 aprilie 2016 (nr. 38, 1 martie 2017)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

546. Ordin cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei Naționale Arheologice (nr. 38, 10 februarie 2017)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

547. Informaţie cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe economie realizat în anul 2016.

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

548. Ordin privind completarea Ordinului nr. 1076/720-A din 30 decembrie 2016 privind aprobarea Criteriilor de contractare a instituţiilor medico-sanitare în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2017 (nr. 189/93A, 10 martie 2017)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Patronatului de ramură, reprezentat de Federaţia Naţională a Patronatelor din Agricultură şi Industria Alimentară, şi ale Sindicatelor din sectorul agroindustrial şi ramuri conexe, reprezentate de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „AGROINDSIND” din Republica Moldova

549. Protocol-Acord privind modificarea şi completarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2015-2017.

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

550. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

551. Hotărîre privind nivelul de rentabilitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice în anul 2017 (nr. 84/2017, 13 martie 2017)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

552. Ordin cu privire la aplicarea documentelor OACI Proceduri pentru servicii de navigație aeriană (PANS) Doc.8168, Doc.4444, Doc.8400 (nr. 03-GEN, 25 ianuarie 2017)

553. Ordin cu privire la recunoașterea întreprinderilor cu atribuţii de întreţinere certificate în conformitate cu Anexa II (Partea 145) la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 (nr. 04-GEN, 1 februarie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

554. Hotărîre cu privire la etapele, termenele, modul şi procedurile de anulare a acțiunilor și de emitere a unor noi acțiuni ale Societății pe acțiuni „MOLDASIG” (nr. 9/1, 2 martie 2017)

555. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 10/2, 10 martie 2017)

556. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţelor Întreprinderii Mixte Compania de Asigurări „GRAWE CARAT ASIGURĂRI” S.A. (nr. 10/3, 10 martie 2017)

557. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare “CAPITAL BROKER” S.R.L. (nr. 10/4, 10 martie 2017)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

558. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chișinău (nr. 750, 28 februarie 2017)

559. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borceag, raionul Cahul (nr. 751, 28 februarie 2017)

560. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 752, 28 februarie 2017)

561. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuți, raionul Călărași (nr. 753, 28 februarie 2017)

562. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Opaci, raionul Căușeni (nr. 754, 28 februarie 2017)

563. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Onițcani, raionul Criuleni (nr. 755, 28 februarie 2017)

564. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni (nr. 756, 28 februarie 2017)

565. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexeevca, raionul Edineț (nr. 757, 28 februarie 2017)

566. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Rotunda, raionul Edineț (nr. 758, 28 februarie 2017)

567. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrlița, raionul Fălești (nr. 759, 28 februarie 2017)

568. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cașunca, raionul Florești (nr. 760, 28 februarie 2017)

569. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lunga, raionul Florești (nr. 761, 28 februarie 2017)

570. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prodănești, raionul Florești (nr. 762, 28 februarie 2017)

571. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova (nr. 763, 28 februarie 2017)

572. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ocnița, raionul Ocnița (nr. 764, 28 februarie 2017)

573. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița (nr. 765, 28 februarie 2017)

574. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei (nr. 766, 28 februarie 2017)

575. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei (nr. 767, 28 februarie 2017)

576. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chițcanii Vechi, raionul Telenești (nr. 768, 28 februarie 2017)

577. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 769, 28 februarie 2017)

578. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 770, 28 februarie 2017)

579. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia (nr. 771, 28 februarie 2017)

580. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 772, 28 februarie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

581. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrului CCA, M. ONCEANU-HADÎRCĂ (nr. 3/11, 10 februarie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

582. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 129/7 din 21 februarie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea a 4 funcții de judecător la Curtea de Apel Chișinău.

583. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 153/8 din 28 februarie 2017.

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

584. Decizie (nr. 26-11/2-22/02-2017, 14 martie 2017)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

585. Ordin cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012 (nr. 211, 24 februarie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte