Nr. 4-8 10.01.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

13. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 561 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 947-VII, 3 ianuarie 2014)

14. Lege pentru modificarea articolului 561 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 331, 23 decembrie 2013)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

1. Hotărîre privind Raportul auditului regularității managementului financiar pe anul 2012 în cadrul Ministerului Mediului și Fondului Ecologic Național (nr. 59, 25 noiembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni în domeniul energiei din surse regenerabile pentru anii 2013-2020 (nr. 1073, 27 decembrie 2013)

2. Hotărîre privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) (nr. 1090, 31 decembrie 2013)

3. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1092, 31 decembrie 2013)

4. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea serviciilor energetice (nr. 1093, 31 decembrie 2013)

5. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1094, 31 decembrie 2013)

6. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind etichetarea energetică (nr. 1095, 31 decembrie 2013)

7. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 1, 3 ianuarie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

13. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 1191-T-4, 22 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

14. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 24 la Indicatoarele de norme de deviz Nr. 8, RpAr, RpD, RCs, C, D, Ts, Ac (nr. 175, 27 decembrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

15. Decizie cu privire la examinarea sesizării Asociației Obștești Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO (nr. 166, 24 octombrie 2013)

16. Decizie cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (nr. 168, 24 octombrie 2013)

17. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 169, 24 octombrie 2013)

18. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 118 din 11 iulie 2013, ca urmare a unei cereri prealabile (nr. 171, 24 octombrie 2013)

19. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul III al anului 2013 (nr. 173, 24 octombrie 2013)

20. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării procentului de muzică autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, și a condițiilor de plasare a publicității, conform prevederilor legislației în vigoare, de către posturile de radio Maestro FM, Autoradio/Avtoradio, Fresh FM, Hit FM, Radio Alla, Radio Megapolis, Muz FM, Radio Moldova, Radio Chișinău și Europa Plus Moldova (nr. 175, 15 noiembrie 2013)

21. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor Asociației Obștești Asociația pentru Dezvoltarea Culturii și Protecției Drepturilor de Autor și Conexe APOLLO nr. 588 și 589 din 18.10.2013 (nr. 176, 15 noiembrie 2013)

22. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 177, 15 noiembrie 2013)

23. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie și a condițiilor la licența de emisie (nr. 178, 15 noiembrie 2013)

24. Decizie cu privire la aprobarea concepțiilor generale ale serviciilor de programe (nr. 179, 15 noiembrie 2013)

25. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie pentru URScom-TV S.R.L. (nr. 180, 15 noiembrie 2013)

26. Decizie cu privire la retragerea autorizațiilor de retransmisie (nr. 181, 15 noiembrie 2013)

27. Decizie cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (nr. 182, 15 noiembrie 2013)

28. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației în vigoare și a condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 183, 15 noiembrie 2013)

29. Decizie cu privire la examinarea cererii dlui Vladimir Lomachin (nr. 185, 15 noiembrie 2013)

30. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a ОCS Pro Digital S.R.L. (nr. 186, 15 noiembrie 2013)

31. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 188, 15 noiembrie 2013)

32. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării emisiunii X Te iubește difuzată de postul de radio Jurnal FM (nr. 189, 3 decembrie 2013)

33. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 191, 3 decembrie 2013)

34. Decizie cu privire la examinarea sesizării directorului Editurii Cartier, Gheorghe Erizanu (nr. 193, 10 decembrie 2013)

35. Decizie cu privire la examinarea sesizării deputatului PCRM, Ina Șupac (nr. 194, 10 decembrie 2013)

36. Decizie cu privire la examinarea sesizării avocatului parlamentar pentru protecția drepturilor copilului, Tamara Plămădeală (nr. 195, 10 decembrie 2013)

37. Decizie cu privire la examinarea sesizării dlui Iurie Muntean, secretar executiv al CC al PCRM (nr. 196, 10 decembrie 2013)

38. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării procentului de muzică autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, și a condițiilor de plasare a publicității, conform prevederilor legislației în vigoare, de către posturile de radio Fresh FM, Radio Chișinău, KISS FM și Radio Stil/Стильное Радио (nr. 197, 10 decembrie 2013)

39. Decizie cu privire la modificarea parametrilor tehnici ai stației de radiodifuziune pe frecvența 87,9 MHz Edineț a postului de radio Noroc (nr. 198, 10 decembrie 2013)

40. Decizie cu privire la examinarea cererii Primulamp;Alternativ S.R.L. (nr. 199, 10 decembrie 2013)

41. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 200, 10 decembrie 2013)

42. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie S.C. GERMES-NORD S.R.L. (nr. 201, 10 decembrie 2013)

43. Decizie cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (nr. 202, 10 decembrie 2013)

44. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 203, 13 decembrie 2013)

45. Decizie cu privire la bilanțul Concursului pentru suplinirea funcțiilor de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova, anunțat prin Decizia CCA nr. 172 din 24 octombrie 2013 (nr. 204, 13 decembrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

46. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la exigențele față de administratorii băncii (nr. 220, 14 noiembrie 2013).

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte