Nr. 9-13 17.01.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

15. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale (nr. 943-VII, 31 decembrie 2013)

16. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind Proiectul Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale (nr. 308, 19 decembrie 2013)

17. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea proiectului Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 945-VII, 31 decembrie 2013)

18. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind finanțarea proiectului Consolidarea capacității Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 309, 20 decembrie 2013)

19. Decret privind promulgarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014 (nr. 949-VII, 13 ianuarie 2014)

20. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014 (nr. 330, 23 decembrie 2013)

21. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 497-III din 8 februarie 2002 (nr. 948-VII, 13 ianuarie 2014)

22. Decret privind Memorandumul de Оnțelegere dintre Republica Moldova și Oficiul European de Poliție privind linia securizată de comunicare (nr. 950-VII, 13 ianuarie 2014)

23. Decret privind reorganizarea Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 951-VII, 13 ianuarie 2014)

24. Decret privind eliberarea din serviciul militar în termen și cu termen redus și trecerea în rezervă a militarilor, durata serviciului militar al cărora a expirat, precum și încorporarea cetățenilor în serviciul militar în termen și cu termen redus, în aprilie-iulie 2014 (nr. 952-VII, 13 ianuarie 2014)

25. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Georgi PANAYOTOV (nr. 953-VII, 14 ianuarie 2014)

26. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Mihail HОNCU (nr. 954-VII, 14 ianuarie 2014)

27. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihai PLATON (nr. 955-VII, 14 ianuarie 2014)

28. Decret privind numirea domnului Andrei POPOV, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Austria, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Slovacă (nr. 958-VII, 15 ianuarie 2014)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

2. Hotărîre privind Raportul auditului bugetelor și gestionării patrimoniului public în cadrul autorităților publice locale din raionul Nisporeni pe anii 2011-2012 (nr. 64, 13 decembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

8. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și altor prestații de asigurări sociale (nr. 1034, 20 decembrie 2013)

9. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pentru ocuparea forței de muncă pe anul 2014 (nr. 1091, 31 decembrie 2013)

10. Hotărîre privind aprobarea Planului de acțiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) (nr. 1096, 31 decembrie 2013)

11. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1274 din 23 noiembrie 2007 (nr. 2, 9 ianuarie 2014)

12. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Guvernului (nr. 3, 14 ianuarie 2014)

13. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Tudor ULIANOVSCHI (nr. 5, 15 ianuarie 2014)

14. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport al implementării reformei învățămîntului vocațional/tehnic din Republica Moldova (nr. 6, 15 ianuarie 2014)

15. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la Bratislava la 16 octombrie 2013 (nr. 7, 15 ianuarie 2014)

16. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova (PNA 2013) (nr. 8, 15 ianuarie 2014)

17. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană cu privire la Programul de suport al politicilor sectoriale în domeniul stimulării economice a zonelor rurale, semnat la 26 noiembrie 2010 (nr. 9, 15 ianuarie 2014)

18. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul Măsuri de consolidare a încrederii, PNA 2013 (nr. 10, 15 ianuarie 2014)

19. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr. 1 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova (PNA 2012) (nr. 11, 15 ianuarie 2014)

20. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind suportul în implementarea Planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize (nr. 12, 15 ianuarie 2014)

21. Hotărîre pentru aprobarea semnării Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind implementarea Acordului dintre Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, semnat la Bruxelles la 10 octombrie 2007 (nr. 13, 15 ianuarie 2014)

22. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind cooperarea economică și tehnică dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Chișinău la 14 noiembrie 2013 (nr. 14, 15 ianuarie 2014)

23. Hotărîre cu privire la conferirea numelui lui Nicolae Botgros Colegiului de Arte, or. Soroca (nr. 15, 15 ianuarie 2014)

24. Hotărîre cu privire la inventarierea și înregistrarea bunurilor imobile, proprietate a unităților administrativteritoriale, aflate în gestiunea instituțiilor de cultură (nr. 16, 15 ianuarie 2014)

25. Hotărîre cu privire la confirmarea dnei Maria DUCA în postul de rector (nr. 17, 15 ianuarie 2014)

26. Dispoziție (nr. 4-d, 13 ianuarie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

47. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldovenești (nr. 186, 24 decembrie 2013)

48. Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 193, 27 decembrie 2013)

49. Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 197, 31 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

50. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1562, 27 decembrie 2013)

51. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1563, 27 decembrie 2013)

52. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1564, 27 decembrie 2013)

53. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1565, 27 decembrie 2013)

54. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 1566, 27 decembrie 2013)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

55. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 636-O, 30 decembrie 2013)

56. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 03-O, 2 ianuarie 2014)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

57. Hotărîre privind modificarea și completarea anexei la Hotărîrea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 17 din 02.06.2010 (nr. 2, 10 ianuarie 2014)

Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova

58. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementărilor Aeronautice Civile RAC APL Autorizarea personalului aeronautic al aviației civile (piloți, navigatori aerieni, ingineri naviganți, însoțitori de bord, operatori de bord, controlori de trafic aerian, dispeceri operațiuni de zbor) (nr. 27/GEN, 20 decembrie 2013)

59. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementărilor aeronautice civile RAC TABP Transportul aerian al bunurilor periculoase (nr. 29/GEN, 24 decembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

60. Hotărîre cu privire la radierea unor participanți profesioniști din Registrul participanților profesioniști la piața valorilor mobiliare (nr. 1/1, 3 ianuarie 2014)

61. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 1/2, 3 ianuarie 2014)

62. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurări ALFASIG S.R.L. (nr. 1/3, 3 ianuarie 2014)

63. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania Internațională de Asigurări TRANSELIT S.A. (nr. 1/4, 3 ianuarie 2014)

64. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut HОRTOP-LĂRGENI (nr. 1/6, 3 ianuarie 2014)

65. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ȘIPCEANCA (nr. 1/7, 3 ianuarie 2014)

66. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni ARTIMA (nr. 2/2, 10 ianuarie 2014)

67. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Băncii Comerciale Mobiasbancă-Groupe Societe Generale S.A. (nr. 2/3, 10 ianuarie 2014)

68. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 2/4, 10 ianuarie 2014)

69. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 2/5, 10 ianuarie 2014)

70. Hotărîre cu privire la respectarea legislației în vigoare de către Registratorul independent Registru-Corect S.A. (nr. 3/1, 14 ianuarie 2014)

Acte ale Biroului Național de Statistică

71. Indicii prețurilor de consum.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

72. Ordin cu privire la completarea și modificarea Ordinului IFPS nr. 982 din 26 septembrie 2012 (nr. 03, 3 ianuarie 2014)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte