Nr. 17-23 24.01.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

39. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 969-VII, 17 ianuarie 2014)

40. Lege pentru modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (nr. 294, 12 decembrie 2013)

41. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 970-VII, 17 ianuarie 2014)

42. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 315, 20 decembrie 2013)

43. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind modificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție pentru Sud-Estul Europei (nr. 957-VII, 15 ianuarie 2014)

44. Lege pentru ratificarea Protocolului privind modificarea Memorandumului de înțelegere privind cooperarea în domeniul combaterii corupției prin intermediul Inițiativei Anticorupție pentru Sud-Estul Europei (nr. 316, 20 decembrie 2013)

45. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării (nr. 959-VII, 16 ianuarie 2014)

46. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la cadrul general și condițiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării (nr. 317, 20 decembrie 2013)

47. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 972-VII, 17 ianuarie 2014)

48. Lege pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 318, 20 decembrie 2013)

49. Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (nr. 968-VII, 17 ianuarie 2014)

50. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 (nr. 329, 23 decembrie 2013)

51. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului VI din Legea nr. 51 din 28 martie 2013 privind completarea unor acte legislative (nr. 960-VII, 16 ianuarie 2014)

52. Lege pentru modificarea articolului VI din Legea nr. 51 din 28 martie 2013 privind completarea unor acte legislative (nr. 333, 23 decembrie 2013)

53. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 971-VII, 17 ianuarie 2014)

54. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 343, 24 decembrie 2013)

55. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr. 134 din 8 iulie 2011 cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova și a Republicii Polonia (nr. 322, 23 decembrie 2013)

56. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Radu ALBOT (nr. 962-VII, 16 ianuarie 2014)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

3. Hotărîre cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi (nr. 60, 11 decembrie 2013)

4. Hotărîre privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenția Moldsilva și întreprinderile din subordine pe anii 2011-2012 (nr. 63, 13 decembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

27. Hotărîre cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova (nr. 4, 14 ianuarie 2014)

28. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Autorității Aeronautice Civile pe anul 2014 (nr. 18, 18 ianuarie 2014)

29. Hotărîre cu privire la transmiterea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 19, 18 ianuarie 2014)

30. Hotărîre cu privire la completarea Listei substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora (nr. 20, 18 ianuarie 2014 )

31. Hotărîre cu privire la comisiile interguvernamentale pentru colaborare economică, comercială, științifică și tehnică (nr. 21, 18 ianuarie 2014)

32. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale (nr. 22, 20 ianuarie 2014)

33. Hotărîre privind completarea Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 (nr. 23, 20 ianuarie 2014)

34. Hotărîre privind completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 1487 din 31 decembrie 2004 (nr. 24, 20 ianuarie 2014)

35. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 25, 20 ianuarie 2014)

36. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 26, 20 ianuarie 2014)

37. Hotărîre cu privire la numirea domnului Sergiu Goncerenco în funcția de Consul General al Republicii Moldova în orașul Milano, Republica Italiană (nr. 32, 22 ianuarie 2014)

38. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 33, 22 ianuarie 2014)

39. Hotărîre privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 13 iunie 1997 (nr. 34, 22 ianuarie 2014)

40. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 35, 22 ianuarie 2014)

41. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 36, 22 ianuarie 2014)

42. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 37, 22 ianuarie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

73. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 01, 10 ianuarie 2014)

74. Extras din Registrul de stat al auditorilor care dețin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul companiilor de asigurare (AA), auditul instituțiilor financiare (AIF), auditul participanților profesioniști la piața financiară nebancară (APFN) conform situației din 1 ianuarie 2014

75. Extras din Registrul de stat al societăților de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situației din 1 ianuarie 2014.

76. Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditului companiilor de asigurare (AA) și auditul participanților profesioniști la piața financiară nebancară (APFN) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situației din 1 ianuarie 2014.

77. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 4, 15 ianuarie 2014)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

78. Ordin cu privire la învestirea cu împuterniciri de exercitare a activității notariale (nr. 15, 15 ianuarie 2014)

79. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarilor publici (nr. 16, 15 ianuarie 2014)

80. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Sofroniuc Svetlana (nr. 17, 15 ianuarie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

81. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.01.05-2012 Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova (nr. 26, 26 februarie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

82. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 1596, 31 decembrie 2013)

Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova

83. Ordin cu privire la aprobarea documentului Mijloace de acceptare a comandanților de instruire pe rută (nr. 28/GEN, 20 decembrie 2013)

84. Ordin cu privire la aprobarea Ediției 02 a Reglementărilor Aeronautice Civile RAC TA Telecomunicații aeronautice (nr. 06/GEN, 18 ianuarie 2014)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

85. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni SICOM (nr. 4/1, 17 ianuarie 2014)

86. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.A. (nr. 4/2, 17 ianuarie 2014)

87. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare NOVA BROKER S.R.L. (nr. 4/3, 17 ianuarie 2014)

88. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut VALEA FОNULUI (nr. 4/4, 17 ianuarie 2014)

89. Hotărîre cu privire la retragerea licențelor unor asociații de economii și împrumut (nr. 4/5, 17 ianuarie 2014)

90. Hotărîre cu privire la înregistrarea în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 5/1, 21 ianuarie 2014)

91. Ordonanță cu privire la inițierea controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. VORNICENI (nr. 4/6-O, 17 ianuarie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

92. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoriile Călărași, Taraclia și Vulcănești (nr. 2/1, 14 ianuarie 2014)

93. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului prin transfer pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoriile Florești și Bălți (nr. 3/1, 14 ianuarie 2014)

94. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte la Judecătoria Orhei (nr. 4/1, 14 ianuarie 2014)

95. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea prin transfer a funcției vacante de judecător la Judecătoriile Briceni, Glodeni, Orhei și Șoldănești (nr. 27/1, 14 ianuarie 2014)

96. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de vicepreședinte la Judecătoriile Rîșcani, mun. Chișinău, Bălți și Sîngerei (nr. 28/1, 14 ianuarie 2014)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

97. Hotărîre cu privire la aprobarea, modificarea și abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 240, 9 decembrie 2013)

98. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale (nr. 1, 16 ianuarie 2014)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte