Nr. 24-26 31.01.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

57. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Mihail CURAGĂU (nr. 973-VII, 22 ianuarie 2014)

58. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Gheorghe POSTICĂ (nr. 974-VII, 22 ianuarie 2014)

59. Decret privind eliberarea domnului Vasile MARINA din funcția de rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 975-VII, 24 ianuarie 2014)

60. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 976-VII, 27 ianuarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

43. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizita de lucru a dlui Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Regatul Țărilor de Jos (15-17 ianuarie 2014) (nr. 27, 21 ianuarie 2014)

44. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de armonizare a legislației pentru anul 2014 (nr. 28, 22 ianuarie 2014)

45. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind energia termică și promovarea cogenerării (nr. 29, 22 ianuarie 2014)

46. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (nr. 30, 22 ianuarie 2014)

47. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (nr. 31, 22 ianuarie 2014)

48. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 38, 23 ianuarie 2014)

49. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2014 (nr. 39, 23 ianuarie 2014)

50. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei, întocmit la Chișinău la 13 noiembrie 2013 cu privire la introducerea modificărilor în Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul telecomunicațiilor guvernamentale, semnat la Chișinău la 23 octombrie 1998 (nr. 40, 24 ianuarie 2014)

51. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Polonă în domeniul asigurărilor sociale, încheiat la Varșovia la 9 septembrie 2013 (nr. 41, 24 ianuarie 2014)

52. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal Elvețian cu privire la facilitarea eliberării vizelor, semnat la Chișinău la 19 mai 2010 (nr. 42, 24 ianuarie 2014)

53. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Interne al României, prin Arhivele Naționale (nr. 43, 24 ianuarie 2014)

54. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor de scurtă ședere pentru titularii pașapoartelor ordinare, întocmit la Chișinău la 9 decembrie 2013 (nr. 44, 24 ianuarie 2014)

55. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, semnat la Chișinău la 10 decembrie 2013 (nr. 45, 24 ianuarie 2014)

56. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului de achiziții și deservire reciprocă (USA-MDA-02) dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii, întocmit la Chișinău și Stuttgart la 25 noiembrie 2013 (nr. 46, 24 ianuarie 2014)

57. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de colaborare în domeniul dezvoltării regionale și construcțiilor între Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și Ministerul Dezvoltării Naționale al Ungariei (nr. 47, 24 ianuarie 2014)

58. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind recunoașterea calificărilor obținute în învățămîntul superior, semnat la Vilnius la 28 octombrie 2013 (nr. 48, 24 ianuarie 2014)

59. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Elene privind conversiunea permiselor de conducere (nr. 49, 24 ianuarie 2014)

60. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 50, 24 ianuarie 2014)

61. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul educației, culturii și științei dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei, întocmit la Madrid la 22 octombrie 2013 (nr. 51, 24 ianuarie 2014)

62. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind cooperarea în domeniile educației, științei, tehnologiei și inovării, semnat la Vilnius la 28 octombrie 2013 (nr. 52, 24 ianuarie 2014)

63. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind deținerea și protecția animalelor de companie (nr. 53, 24 ianuarie 2014)

64. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1017 din 1 septembrie 2008 (nr. 54, 24 ianuarie 2014)

65. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (nr. 55, 27 ianuarie 2014)

66. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la mobilitatea academică în învățămîntul superior (nr. 56, 27 ianuarie 2014)

67. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de manifestări cultural-artistice consacrate Anului Dumitru Matcovschi (nr. 58, 29 ianuarie 2014)

68. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 59, 29 ianuarie 2014)

69. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ion SULĂ (nr. 60, 29 ianuarie 2014)

70. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Gheorghe GABERI (nr. 61, 29 ianuarie 2014)

71. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Serghei PALIHOVICI (nr. 62, 29 ianuarie 2014)

72. Dispoziție (nr. 7, 22 ianuarie 2014)

Acte ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

73. Hotărîre pentru realizarea măsurilor de profilaxie a intoxicațiilor alimentare în conformitate cu Hotărîrea CNESP nr. 4 din 16 septembrie 2013 Privind agravarea situației prin izbucnirile epidemice de intoxicații alimentare și otrăvirile cu ciuperci (nr. 5, 13 decembrie 2013)

74. Hotărîre privind situația epidemiologică la gripă, infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și infecțiile respiratorii acute severe (SARI) cu realizarea măsurilor de control și răspuns în sezonul 2013-2014 (nr. 6, 13 decembrie 2013)

75. Hotărîre privind supravegherea epidemiologică la hepatita virală A cu realizarea măsurilor de control și răspuns (nr. 7, 13 decembrie 2013)

76. Hotărîre cu privire la realizarea Hotărîrii Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 6 din 1 noiembrie 2012 Privind situația epizootologică și epidemiologică la rabie (nr. 8, 13 decembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

99. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de supraveghere a activității organismului național de standardizare (nr. 216, 19 decembrie 2013)

100. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul securității industriale NRS 01-03:2013 Proceduri generale de expertiză în domeniul securității industriale (nr. 224, 30 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

101. Ordin cu privire la modificarea Componenței nominale a Comisiei de certificare a auditorilor interni din sectorul public și Consiliului controlului financiar public intern (nr. 7, 17 ianuarie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

102. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP L.01.12-2013 Regulament privind determinarea valorii de verificare și expertizare a documentației de proiect pentru construcții (nr. 176, 27 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

103. Ordin cu privire la Comisia centrală de degustare pentru evaluarea calității producției alcoolice prin metoda organoleptică (nr. 06, 21 ianuarie 2014)

Acte ale Ministerului Educației al Republicii Moldova

104. Ordin cu privire la aprobarea normelor financiare pentru alimentarea copiilor (elevilor) din instituțiile instructiv-educative (nr. 1220, 30 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

105. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.459 din 15.04.2013 Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine și costul acestora (nr. 45, 23 ianuarie 2014)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

106. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 6, 24 ianuarie 2014)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

107. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului de energie electrică de către consumatorii eligibili (nr. 534, 20 noiembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

108. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de Compania Internațională de Asigurări ASITO S.A. și Agenția de Оnregistrare COMITENT S.A. (nr. 7/1, 24 ianuarie 2014)

109. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 7/2, 24 ianuarie 2014)

110. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 7/4, 24 ianuarie 2014)

111. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 7/5, 24 ianuarie 2014)

112. Hotărîre cu privire la respectarea de către Оntreprinderea Mixtă Compania Internațională de Asigurări TRANSELIT S.A. a legislației în domeniul asigurărilor (nr. 8/1, 29 ianuarie 2014)

113. Ordonanță cu privire la aplicarea unor restricții (nr. 6/1-O, 23 ianuarie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

114. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea a două funcții vacante de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 38/2, 21 ianuarie 2014)

115. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 39/2, 21 ianuarie 2014)

116. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Leova (nr. 40/2, 21 ianuarie 2014)

117. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător în unele instanțe judecătorești (nr. 49/2, 21 ianuarie 2014)

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

118. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului de Filologie (nr. AC-4/2, 17 octombrie 2013).

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte