Nr. 27-34 07.02.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

61. Legea contabilității (nr. 113-XVI, 27 aprilie 2007)

62. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 981-VII, 30 ianuarie 2014)

63. Lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 287, 5 decembrie 2013)

64. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (nr. 977-VII, 28 ianuarie 2014)

65. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (nr. 313, 20 decembrie 2013)

66. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 982-VII, 30 ianuarie 2014)

67. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 321, 23 decembrie 2013)

68. Decret privind aprobarea inițierii negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul prevenirii și lichidării situațiilor excepționale (nr. 978-VII, 28 ianuarie 2014)

69. Decret privind numirea domnului Nichifor COROCHII în funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 979-VII, 30 ianuarie 2013)

70. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Alexandru TANAS (nr. 980-VII, 30 ianuarie 2014)

71. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ion CIONTOLOI (nr. 983-VII, 31 ianuarie 2014)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Sînt administrate eficient fondurile Programelor de ajutor social și direcționate către păturile defavorizate ale populației? (nr. 65, 17 decembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

77. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1296 din 31 decembrie 1998 (nr. 57, 29 ianuarie 2014)

78. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii al Federației Ruse cu privire la siguranța produselor de origine vegetală (în partea ce ține de reziduurile de pesticide și conținutul de nitrați), exportate din Republica Moldova în Federația Rusă (nr. 63, 31 ianuarie 2014)

79. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 64, 31 ianuarie 2014)

80. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Dezvoltării Rurale al Ungariei privind cooperarea în domeniul siguranței alimentelor, sănătății animale, măsurilor fitosanitare și protecției plantelor (nr. 65, 31 ianuarie 2014)

81. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici (nr. 66, 31 ianuarie 2014)

82. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009, întocmit la Sankt Petersburg la 20 noiembrie 2013 (nr. 67, 31 ianuarie 2014)

83. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 68, 31 ianuarie 2014)

84. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 70, 31 ianuarie 2014)

85. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 71, 31 ianuarie 2014)

86. Hotărîre pentru modificarea punctului 5 din Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din 16 decembrie 2008 (nr. 72, 31 ianuarie 2014)

87. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Monumentelor Istorice (nr. 73, 31 ianuarie 2014)

88. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova, semnat la Chișinău, la 15 noiembrie 2013 (nr. 74, 3 februarie 2014)

89. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social Plasament familial pentru adulți și a Standardelor minime de calitate (nr. 75, 3 februarie 2014)

90. Hotărîre privind modificarea și completarea anexei nr. 18 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 76, 3 februarie 2014)

91. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 77, 4 februarie 2014)

92. Hotărîre cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a terenului cu suprafața de 0,08 ha amplasat pe str. Lenin, nr. 185, mun. Comrat (nr. 78, 5 februarienbsp; 2014)

93. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Iancu ȚURCANU (nr. 79, 5 februarie 2014)

94. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Vitalie IGNATENCO (nr. 80, 5 februarie 2014)

95. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării, întocmit la Belgrad la 4 decembrie 2013 (nr. 81, 5 februarie 2014)

96. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la responsabilitățile financiare în legătură cu participarea Republicii Moldova în operațiunea Forței Multinaționale din Kosovo (KFOR), încheiat la Bruxelles la 18 decembrie 2013 (nr. 82, 5 februarie 2014)

97. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la participarea Republicii Moldova în operațiunea Forței Multinaționale din Kosovo (KFOR), încheiat la Bruxelles la 18 decembrie 2013 (nr. 83, 5 februarie 2014)

98. Hotărîre pentru modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 84, 5 februarie 2014)

99. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) (nr. 85, 5 februarie 2014)

100. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 86, 5 februarie 2014)

101. Dispoziție (nr. 8-d, 29 ianuarie 2014)

102. Dispoziție (nr. 9-d, 31 ianuarie 2014)

Memorandum de Оnțelegere dintre Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice a Republicii Moldova și Centrul de Radioprotecție al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul securității radiologice (Viena, 17 septembrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

119. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare, predare și/sau preluare a persoanelor condamnate din/în Republica Moldova de către Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției (nr. 487, 13 noiembrie 2013)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

120. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 69-T-1, 29 ianuarie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

121. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 9, 10 ianuarie 2014)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova

122. Balanța timpului de lucru pe anul 2014.

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

123. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexelor nr. 11 și nr. 12 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24-12-2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 04-O, 2 ianuarie 2014)

124. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de executare silită a obligației vamale și a contractului-tip privind modificarea termenului de stingere a obligației vamale prin amînarea sau eșalonarea plăților (nr. 30-O, 28 ianuarie 2014)

Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

125. Ordin despre aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție (nr. 20, 3 februarie 2014)

Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova

126. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului Sisteme de management al siguranței (SMS) (nr. 08/GEN, 27 ianuarie 2014)

127. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea inspecțiilor la sol a aeronavelor țărilor terțe care aterizează pe aeroporturile din Republica Moldova (nr. 09/GEN, 27 ianuarie 2014)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

128. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 51/1 din 25.10.2013 (nr. 9/1, 31 ianuarie 2014)

129. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 9/4, 31 ianuarie 2014)

130. Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenței Asociației de Economii și Оmprumut CORLĂTENI (nr. 9/8, 31 ianuarie 2014)

131. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată Asociației de Economii și Оmprumut GRIGAL-NORD de a prezenta raportul specializat pentru trimestrul III al anului de gestiune 2013 (nr. 9/9, 31 ianuarie 2014)

132. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 13/12 din 01.04.2010 (nr. 9/11, 31 ianuarie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

133. Decizie cu privire la inițierea negocierilor privind încheierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici (nr. 205, 20 decembrie 2013)

134. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării la capitolul respectării procentului de muzică autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, și a condițiilor de plasare a publicității, conform prevederilor legislației în vigoare, de către postul de radio Radio 21 (nr. 208, 20 decembrie 2013)

135. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a ОCS Jurnal de Chișinău Plus SRL (nr. 209, 20 decembrie 2013)

136. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Centrului de promovare a sănătății și educație pentru sănătate ONG Sănătatea (nr. 210, 20 decembrie 2013)

137. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie pentru CPSES Sănătatea O.N.G. (nr. 211, 20 decembrie 2013)

138. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenței de emisie pentru postul de radio RADIO POLI DISC-РУССКОЕ РАДИО (nr. 212, 20 decembrie 2013)

139. Decizie cu privire la eliberarea licențelor de emisie (nr. 213, 20 decembrie 2013)

140. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie pentru ОM FOCUS-SAT SRL (nr. 214, 20 decembrie 2013)

141. Decizie cu privire la retragerea autorizației de retransmisie eliberată întreprinderii S.C. STARNET SRL (nr. 215, 20 decembrie 2013)

142. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii privind modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 217, 20 decembrie 2013)

143. Decizie cu privire la examinarea proiectului de Decizie a Consiliului de Experți al Agenției de Stat pentru Protecția Moralității (nr. 218, 20 decembrie 2013)

144. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Unda amp; Dйcor SRL (nr. 219, 20 decembrie 2013)

145. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 222, 26 decembrie 2013)

146. Decizie cu privire la examinarea Hotărîrii Consiliului Național pentru Protecția Drepturilor Copilului (nr. 223, 26 decembrie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

147. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 45/2 din 21 ianuarie 2014.

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

148. Hotărîre cu privire la acreditarea Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun (nr. AC-7/2.1., 20 decembrie 2013)

149. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (nr. AC-7/2.2., 20 decembrie 2013)

150. Hotărîre cu privire la reacreditarea Instituției de Оnvățămînt Universitatea Slavonă (nr. AC-7/2.3., 20 decembrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

151. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și a normei rezervelor obligatorii (nr. 11, 30 ianuarie 2014)

152. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 12, 30 ianuarie 2014)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte