Nr. 35-41 14.02.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

72. Decret pentru promulgarea Legii privind testarea integrității profesionale (nr. 985-VII, 31 ianuarie 2014)

73. Lege privind testarea integrității profesionale (nr. 325, 23 decembrie 2013)

74. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 991-VII, 7 februarie 2014)

75. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale (nr. 332, 23 decembrie 2013)

76. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 984-VII, 31 ianuarie 2014)

77. Decret privind eliberarea doamnei Tatiana TROIANOVSCHI din funcția de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 986-VII, 3 februarie 2014)

78. Decret privind eliberarea domnului Ivan GHILAS din funcția de judecător la Judecătoria Șoldănești (nr. 987-VII, 4 februarie 2014)

79. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnilor Luc Pierre DEVIGNE, Stefano MANSERVISI și Gunnar WIEGAND (nr. 988-VII, 6 februarie 2014)

80. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 989-VII, 6 februarie 2014)

81. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Aurel GROSU (nr. 990-VII, 7 februarie 2014)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2014 (nr. 61, 11 decembrie 2013)

7. Hotărîre privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2014-2016 (nr. 62, 11 decembrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

103. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la administratorii autorizați (nr. 69, 31 ianuarie 2014)

104. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 87, 6 februarie 2014)

105. Hotărîre cu privire la punerea în aplicare a plăcilor cu număr de înmatriculare pentru vehiculele destinate transportului public de călători (nr. 88, 6 februarie 2014)

106. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Acordul de parteneriat între Guvern și Academia de Științe a Moldovei pentru anul 2013 (nr. 89, 7 februarie 2014)

107. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova (nr. 90, 7 februarie 2014)

108. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România privind protecția reciprocă a informațiilor clasificate militare schimbate, semnat la București la 2 decembrie 2013 (nr. 91, 7 februarie 2014)

109. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 92, 7 februarie 2014)

110. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării al Republicii Moldova și Ministerul Apărării Naționale din România privind cooperarea în domeniul învățămîntului militar, semnat la București la 2 decembrie 2013 (nr. 93, 7 februarie 2014)

111. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea polițienească, încheiat la 18 octombrie 2013 la București (nr. 94, 7 februarie 2014)

112. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de acreditare a prestatorilor de servicii sociale (nr. 95, 7 februarie 2014)

113. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 96, 10 februarie 2014)

114. Hotărîre pentru completarea Tabelelor și listelor substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 (nr. 97, 10 februarie 2014)

115. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele acte normative ale Guvernului și abrogarea unor acte normative ale Guvernului (nr. 98, 10 februarie 2014)

116. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind recepția garajelor din cooperativele de construcție a garajelor (nr. 99, 10 februarie 2014)

117. Hotărîre cu privire la modificarea destinației unor terenuri (nr. 100, 10 februarie 2014)

118. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anii 2014-2018 (nr. 101, 10 februarie 2014)

119. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003 (nr. 104, 10 februarie 2014)

120. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 105-XVI din 16 mai 2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal (nr. 105, 10 februarie 2014)

121. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat Registrul funcțiilor publice și al funcționarilor publici (nr. 106, 11 februarie 2014)

122. Hotărîre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2014 a cotelor de membru și a datoriilor Republicii Moldova față de organismele internaționale și regionale (nr. 107, 12 februarie 2014)

123. Hotărîre cu privire la Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (nr. 109, 12 februarie 2014)

124. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 110, 12 februarie 2014)

Acord între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Lituania privind recunoașterea calificărilor obținute în învățământul superior (Vilnius, 28 octombrie 2013)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

153. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 17, 4 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

154. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 63 din 10 august 2009 (nr. 192, 27 decembrie 2013)

155. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 16, 5 februarie 2014)

156. Ordin pentru completarea Regulamentului cu privire la devizele de cheltuieli ale instituțiilor publice și repartizarea pe luni a bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 17, 5 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

157. Ordin privind aprobarea listei notarilor publici din Republica Moldova (nr. 52, 3 februarie 2014)

158. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activității de executare a doamnei Guțu Natalia (nr. 54, 3 februarie 2014)

159. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului public Malîșenco Natalia (nr. 63, 7 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

160. Ordin cu privire la producerea materialului săditor viticol de categorie Obișnuit (nr. 04, 14 ianuarie 2014)

161. Ordin cu privire la abrogarea unor ordine ale ministerului (nr. 15, 31 ianuarie 2014)

Acte ale Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova

162. Indicii prețurilor de consum.

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

163. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 393 din 15 decembrie 2010 (nr. 537, 26 noiembrie 2013)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

164. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind avizarea încheierii unor tranzacții de către asigurători (reasigurători), aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.10/9 din 15 martie 2013 (nr. 7/6, 24 ianuarie 2014)

165. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.R.L. (nr. 9/2, 31 ianuarie 2014)

166. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 9/3, 31 ianuarie 2014)

167. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut GLIA DIN CROCMAZ (nr. 9/5, 31 ianuarie 2014)

168. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut POMUȘOR (nr. 9/6, 31 ianuarie 2014)

169. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut RĂSPOPENI-CREDIT (nr. 9/7, 31 ianuarie 2014)

170. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 11/1, 6 februarie 2014)

171. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut CREDITE-HĂDĂRĂUȚI (nr. 11/2, 6 februarie 2014)

172. Hotărîre cu privire la aprobarea actului de reevaluare a părții sociale deținute de COMPANIA FIDUCIARĂ COLABORARE S.A. în proces de lichidare (nr. 11/3, 6 februarie 2014)

173. Hotărîre cu privire la prescrierea unor asociații de economii și împrumut de a întreprinde măsuri în vederea respectării prevederilor legislației (nr. 11/4, 6 februarie 2014)

174. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut ALEXEEVCA (nr. 11/5, 6 februarie 2014)

175. Hotărîre cu privire la retragerea licenței Asociației de Economii și Оmprumut VĂRĂNCĂU (nr. 11/6, 6 februarie 2014)

176. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Asociației de Economii și Оmprumut GRIGAL-NORD (nr. 9/10-O, 31 ianuarie 2014)

177. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor tematice privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ECONOMCREDIT și A.E.О. MICROОMPRUMUT (nr. 11/7-O, 6 februarie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

178. Hotărîre cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2246, 5 noiembrie 2013)

179. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege nr. 380 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 2247, 5 noiembrie 2013)

180. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului Hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea Planului de acțiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție (2011-2015) (nr. 2248, 5 noiembrie 2013)

181. Hotărîre cu privire la înaintarea Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a propunerilor de modificare a Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 (nr. 2249, 5 noiembrie 2013)

182. Hotărîre cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorier) din partea Partidului Democrat pe perioada campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 10 noiembrie 2013 (nr. 2250, 5 noiembrie 2013)

183. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni (nr. 2251, 5 noiembrie 2013)

184. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lărguța, raionul Cantemir (nr. 2252, 5 noiembrie 2013)

185. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 2253, 5 noiembrie 2013)

186. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hirova, raionul Călărași (nr. 2254, 5 noiembrie 2013)

187. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Căușeni, raionul Căușeni (nr. 2255, 5 noiembrie 2013)

188. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia (nr. 2256, 5 noiembrie 2013)

189. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Criuleni (nr. 2257, 5 noiembrie 2013)

190. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Fălești (nr. 2258, 5 noiembrie 2013)

191. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni (nr. 2259, 5 noiembrie 2013)

192. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni (nr. 2260, 5 noiembrie 2013)

193. Hotărîre cu privire la sesizarea secretarului Consiliului raional Leova privind starea de incompatibilitate a unui consilier raional (nr. 2261, 5 noiembrie 2013)

194. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei (nr. 2262, 5 noiembrie 2013)

195. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crihana, raionul Orhei (nr. 2263, 5 noiembrie 2013)

196. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Puțintei, raionul Orhei (nr. 2264, 5 noiembrie 2013)

197. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluniș, raionul Rîșcani (nr. 2265, 5 noiembrie 2013)

198. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Șumna, raionul Rîșcani (nr. 2266, 5 noiembrie 2013)

199. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul Rezina (nr. 2267, 5 noiembrie 2013)

200. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cosăuți, raionul Soroca (nr. 2268, 5 noiembrie 2013)

201. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Suhuluceni, raionul Telenești (nr. 2269, 5 noiembrie 2013)

202. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Ungheni (nr. 2270, 5 noiembrie 2013)

203. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 2271, 5 noiembrie 2013)

204. Hotărîre cu privire la aderarea Comisiei Electorale Centrale la Rețeaua competențelor electorale francofone (RECEF) (nr. 2272, 5 noiembrie 2013)

205. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege nr. 435 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 2273, 12 noiembrie 2013)

206. Hotărîre cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului comunei Ucrainca, raionul Căușeni (nr. 2274, 12 noiembrie 2013)

207. Hotărîre cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-9/267 din 31 octombrie 2013 depusă de doamna Munteanu Natalia (nr. 2275, 12 noiembrie 2013)

208. Hotărîre cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-7/7060 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul Morari Andrei (nr. 2276, 12 noiembrie 2013)

209. Hotărîre cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-7/7061 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul Bîrsanu Mihail (nr. 2277, 12 noiembrie 2013)

210. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 2278, 12 noiembrie 2013)

211. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir (nr. 2279, 12 noiembrie 2013)

212. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași (nr. 2280, 12 noiembrie 2013)

213. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ștefănești, raionul Florești (nr. 2281, 12 noiembrie 2013)

214. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova (nr. 2282, 12 noiembrie 2013)

215. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghetlova, raionul Orhei (nr. 2283, 12 noiembrie 2013)

216. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei (nr. 2284, 12 noiembrie 2013)

217. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Codrul Nou, raionul Telenești (nr. 2285, 12 noiembrie 2013)

218. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 2286, 12 noiembrie 2013)

219. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia (nr. 2287, 12 noiembrie 2013)

220. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea turului doi de scrutin al alegerilor locale noi din 24 noiembrie 2013 (nr. 2288, 14 noiembrie 2013)

221. Hotărîre cu privire la prelungirea degrevării unui membru al Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Ucrainca nr. 25, raionul Căușeni, pentru efectuarea turului doi de scrutin al alegerilor locale noi din 24 noiembrie 2013 și prelungirea termenului de angajare a personalului în aparatul de lucru (nr. 2289, 14 noiembrie 2013)

222. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir (nr. 2290, 14 noiembrie 2013)

223. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni (nr. 2291, 14 noiembrie 2013)

224. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni (nr. 2292, 14 noiembrie 2013)

225. Hotărîre cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2218 din 15 octombrie 2013 (nr. 2293, 14 noiembrie 2013)

226. Hotărîre pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1625 din 24 decembrie 2012 (nr. 2294, 14 noiembrie 2013)

227. Hotărîre cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-9/264 din 21 octombrie 2013 depusă de domnul Culev Anatolii (nr. 2295, 14 noiembrie 2013)

228. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfășurării referendumului local privind revocarea primarului orașului Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 2296, 26 noiembrie 2013)

229. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia (nr. 2297, 26 noiembrie 2013)

230. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului local privind revocarea primarului orașului Anenii Noi, raionul Anenii Noi, din 29 decembrie 2013 (nr. 2298, 26 noiembrie 2013)

231. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripției electorale orășenești Anenii Noi, nr. 1, raionul Anenii Noi, pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului (nr. 2299, 26 noiembrie 2013)

232. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Condrița, municipiul Chișinău (nr. 2300, 26 noiembrie 2013)

233. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir (nr. 2301, 26 noiembrie 2013)

234. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul (nr. 2302, 26 noiembrie 2013)

235. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul (nr. 2303, 26 noiembrie 2013)

236. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Marcăuți, raionul Dubăsari (nr. 2304, 26 noiembrie 2013)

237. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Fălești (nr. 2305, 26 noiembrie 2013)

238. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Florești (nr. 2306, 26 noiembrie 2013)

239. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ialoveni (nr. 2307, 26 noiembrie 2013)

240. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mihălășeni, raionul Ocnița (nr. 2308, 26 noiembrie 2013)

241. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 2309, 26 noiembrie 2013)

242. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horodiște, raionul Rezina (nr. 2310, 26 noiembrie 2013)

243. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei (nr. 2311, 26 noiembrie 2013)

244. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia (nr. 2312, 26 noiembrie 2013)

245. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni (nr. 2313, 26 noiembrie 2013)

246. Hotărîre cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2056 din 2 iulie 2013 Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei (nr. 2314, 26 noiembrie 2013)

247. Hotărîre cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2003 din 6 iunie 2013 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi (nr. 2315, 26 noiembrie 2013)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

248. Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului național al programelor de televiziune și de radio din Republica Moldova (nr. 206, 20 decembrie 2013)

249. Decizie cu privire la aprobarea Raportului de monitorizare a emisiunilor posturilor de radio, care se află sub jurisdicția Republicii Moldova, la capitolul calității limbii române (nr. 207, 20 decembrie 2013)

250. Decizie cu privire la examinarea cererilor Asociației Obștești Oficiul Republican al Dreptului de Autor și Asociației Naționale pentru Protecția Creației Intelectuale (nr. 216, 20 decembrie 2013)

251. Decizie cu privire la examinarea autosesizării membrilor CCA privind difuzarea emisiunii Приднестровье: русский форпост de către postul de televiziune TV 7 (nr. 220, 26 decembrie 2013)

252. Decizie cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanței și obiectivității în cadrul emisiunilor informative conform prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului de către posturile de televiziune Moldova 1, Prime, 2 Plus, Publika TV, Jurnal TV, N 4, PRO TV CHIȘINĂU, TV 7, Accent TV și Canal 3 (nr. 221, 26 decembrie 2013)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

253. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător la Judecătoria Centru, mun. Chișinău (nr. 113/3, 28 ianuarie 2014)

254. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 29/1 din 14 ianuarie 2014 cu privire la aprobarea modificărilor la Procedura de includere în Registru a participanților la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător, de președinte sau de vicepreședinte al instanței judecătorești, aprobată prin Hotărîrea CSM nr. 87/4 din 29 ianuarie 2013.

255. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 46/2 din 21 ianuarie 2014.

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

256. Decizie (nr. 26-11/2-22/01-2014 din 3 februarie 2014)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte