Nr. 43-46 21.02.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

82. Decret privind încheierea Acordului de grant nr. TF016060 dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) (nr. 992-VII, 14 februarie 2014)

83. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă în vederea realizării Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI) (nr. 993-VII, 14 februarie 2014)

84. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnilor Joseph PITTS și David PRICE (nr. 994-VII, 14 februarie 2014)

85. Decret privind numirea doamnei Elena GRUMEZA în funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 995-VII, 17 februarie 2014)

86. Decret privind reconfirmarea în funcție a unor judecători (nr. 996-VII, 17 februarie 2014)

87. Decret privind reconfirmarea în funcție a unor judecători (nr. 997-VII, 17 februarie 2014)

88. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Iurie CODREANU (nr. 998-VII, 17 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

130. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 112, 13 februarie 2014)

131. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului nr. 15 de modificare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 (nr. 113, 14 februarie 2014)

132. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare, care amenință sănătatea publică, adoptată la 28 octombrie 2011 la Moscova și semnată de Republica Moldova la 20 septembrie 2012 la Viena, Austria (nr. 114, 14 februarie 2014)

133. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale (nr. 115, 14 februarie 2014)

134. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere privind cooperarea bilaterală dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova și Ministerul Egalității Teritoriilor al Republicii Franceze (nr. 116, 14 februarie 2014)

135. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolelor 449 și 450 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (nr. 117, 14 februarie 2014)

136. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării asupra Programului de cooperare dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze pentru anii 2015-2018 (nr. 119, 14 februarie 2014)

137. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 120, 17 februarie 2014)

138. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări (nr. 121, 17 februarie 2014)

139. Hotărîre cu privire la Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016 (nr. 122, 18 februarie 2014)

140. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 664 din 3 iunie 2008 (nr. 124, 19 februarie 2014)

141. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină pentru anul 2014 (nr. 125, 19 februarie 2014)

142. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind lucrările comune de protecție antigrindină la frontiera de stat a Republicii Moldova cu România (nr. 126, 19 februarie 2014)

143. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind ajutorul reciproc pentru intervențiile transfrontaliere în caz de urgențe medicale (nr. 127, 19 februarie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

257. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu privind organizarea și funcționarea Sistemului automatizat de supraveghere a circulației rutiere Controlul traficului (nr. 22, 31 ianuarie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

258. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 258, 14 martie 2013)

259. Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 258 din 14.03.2013 (nr. 53, 27 ianuarie 2014)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

260. Ordin cu privire la încetarea activității executorului judecătoresc (nr. 74, 13 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova și ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

261. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (nr. 1605/414A, 31 decembrie 2013)

Acte ale Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova

262. Ordin cu privire la aprobarea Cerințelor privind proiectarea și exploatarea tehnică a aerodromurilor (nr. 14/GEN, 7 februarie 2014)

263. Ordin cu privire la aprobarea documentului Mijloace acceptabile de conformitate - Electronic Flight Bags (EFBs) (nr. 15/GEN, 7 februarie 2014)

264. Ordin cu privire la aprobarea documentului Mijloace acceptabile de conformitate Dispecer operațiuni de zbor (nr. 16/GEN, 7 februarie 2014)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

265. Hotărîre cu privire la aprobarea listei registratorilor independenți care pot fi desemnați pentru emitenții ce nu asigură ținerea registrelor (nr. 12/1, 14 februarie 2014)

266. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/2, 14 februarie 2014)

267. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. COLICĂUȚI (nr. 12/3, 14 februarie 2014)

268. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 38/14 din 08.08.2013 (nr. 12/4, 14 februarie 2014)

269. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare OMNIS S.R.L. (nr. 12/6, 14 februarie 2014)

270. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări ACORD GRUP S.A. (nr. 12/7, 14 februarie 2014)

271. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare BLAJCO ASIST S.R.L. (nr. 12/8, 14 februarie 2014)

272. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 12/9, 14 februarie 2014)

273. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări MOLDOVA-ASTROVAZ S.A. (nr. 12/10, 14 februarie 2014)

274. Ordonanță cu privire la inițierea controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. ASOCIAȚIA CENTRALĂ A ASOCIAȚIILOR DE ECONOMII ȘI ОMPRUMUT (nr. 12/5-O, 14 februarie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

275. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Cimișlia (nr. 150/5, 11 februarie 2014)

276. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Edineț (nr. 151/5, 11 februarie 2014)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

277. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la Sistemul de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (nr. 273, 26 decembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte