Nr. 47-48 25.02.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

89. Decret pentru promulgarea Legii privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora (nr. 999-VII, 17 februarie 2014)

90. Lege privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora (nr. 312, 20 decembrie 2013)

91. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1000-VII, 17 februarie 2014)

92. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 326, 23 decembrie 2013)

93. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnei Iulia SОRCU și domnului Andrei HARGHEL (nr. 1001-VII, 19 februarie 2014)

94. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mihai BALAN (nr. 1002-VII, 19 februarie 2014)

95. Decret pentru încheierea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind privilegiile și imunitățile ofițerilor de legătură detașați de Republica Moldova la Europol (nr. 1003-VII, 19 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

144. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 (nr. 123, 19 februarie 2014)

145. Hotărîre privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud) (nr. 128, 20 februarie 2014)

146. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare și evidență a proiectelor în cadrul Programului activităților de reintegrare a țării (nr. 131, 21 februarie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

278. Ordin cu privire la aprobarea și modificarea regulamentelor generale de metrologie legală (nr. 222, 30 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

279. Ordin cu privire la construcția mansardelor la clădirile existente în perioada rece a anului (nr. 6, 31 ianuarie 2014)

280. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP G.04.112013 Metodologia de calcul al pierderilor de căldură, al volumului neînregistrat de apă caldă, al pierderilor de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră. Partea 1. Calculul pierderilor și al volumului neînregistrat de apă caldă în sistemele comunale de alimentare cu apă caldă menajeră (nr. 14, 12 februarie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

281. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 12, 29 ianuarie 2014)

PARTEA IV

Avize ale agenților economici