Nr. 85-91 24.03.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

114. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanții statelor terțe care au obligația deținerii unei vize și resortisanții statelor terțe care sînt exonerați de obligativitatea deținerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 70-VIII, 14 martie 2017)

115. Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 257/2013 privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova (nr. 14, 2 martie 2017)

116. Decret privind aprobarea semnării Acordului-cadru între Republica Moldova și Corporația Financiară Nordică de Mediu (NEFCO) (nr. 71-VIII, 14 martie 2017)

117. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului între Republica Moldova și Republica Armenia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală și a Protocolului de implementare a Acordului între Republica Moldova și Republica Armenia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (nr. 72-VIII, 14 martie 2017)

118. Decret privind rechemarea domnului Dumitru BRAGHIȘ din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, în Republica Kazahstan, în Republica Kîrgîză și în Republica Tadjikistan (nr. 73-VIII, 14 martie 2017)

119. Decret privind revocarea domnului Eduard GRAMA din funcția de ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 81-VIII, 20 martie 2017)

120. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Josette DURRIEU (nr. 82-VIII, 20 martie 2017)

121. Decret privind modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 62-VIII din 20 februarie 2017 (nr. 83-VIII, 20 martie 2017)

122. Decret privind numirea doamnei Liudmila CARAIANU în funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat (nr. 86-VIII, 22 martie 2017)

123. Decret privind numirea domnului Eugeniu PȘENIȚA în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Edineț (nr. 87-VIII, 22 martie 2017)

124. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 88-VIII, 22 martie 2017)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

35. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 147g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 789 din 26 martie 1996 cu privire la Curtea Supremă de Justiție și Codul de procedură civilă (hotărârile explicative ale CSJ şi ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate) (nr. 91, 14 decembrie 2016)

36. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 153g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legea contenciosului administrativ, Legea cu privire la asociaţiile obşteşti și Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (nr. 98, 19 decembrie 2016)

37. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 160g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 101 alin. (1) al Legii nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 cu privire la preţul normativ şi modul de vânzarecumpărare a pământului (plata pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate) (nr. 8, 19 ianuarie 2017)

38. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 123g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 274 alin. (7) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (începerea urmăririi penale) (nr. 12, 7 februarie 2017)

39. Decizie pentru sistarea procesului privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 33 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (reexaminarea drepturilor la pensie) (sesizarea nr. 150g/2016) (nr. 18, 16 februarie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

221. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condiţiile de folosire a reţelelor poştale pentru necesităţile apărării şi securităţii naţionale în caz de forţă majoră şi de stare excepţională (nr. 1453, 30 decembrie 2016)

222. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (nr. 1470, 30 decembrie 2016)

223. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Achiziţii Publice şi efectivul-limită al acesteia (nr. 134, 9 martie 2017)

224. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul aplicării legii, semnat la Chişinău la 6 februarie 2017 (nr. 136, 9 martie 2017)

225. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020 (nr. 139, 10 martie 2017)

226. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor de securitate la vînătoare (nr. 140, 10 martie 2017)

227. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 141, 10 martie 2017)

228. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind cooperarea în domeniul veterinar (nr. 158, 16 martie 2017)

229. Hotărîre cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua angajatului organelor de probaţiune” (nr. 159, 16 martie 2017)

230.Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative (nr. 160, 16 martie 2017)

231.Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul Federal Elveţian privind serviciile aeriene (nr. 161, 16 martie 2017)

232. Hotărîre cu privire la trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul privat al statului și modificarea destinaţiei acestora (nr. 162, 17 martie 2017)

233. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 15 din Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova (nr. 163, 20 martie 2017)

234. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 217 din 17 septembrie 2010 privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova (nr. 164, 20 martie 2017)

235. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor (nr. 164, 21 martie 2017)

236. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 166, 21 martie 2017)

237. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 167, 21 martie 2017)

238. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului contravențional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 168, 22 martie 2017)

239. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat (nr. 169, 22 martie 2017)

240. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 983 din 22 decembrie 2012 (nr. 170, 22 martie 2017)

241. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 650 din 12 iunie 2006 (nr. 171, 22 martie 2017)

242. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de stimulare financiară a agenților constatatori din cadrul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 172, 22 martie 2017)

243. Hotărîre cu privire la numirea domnului Veaceslav DOBÎNDĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Islanda, prin cumul, cu reşedinţa la Stockholm (nr. 173, 22 martie 2017)

244. Hotărîre cu privire la numirea domnului Gheorghe LEUCĂ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica India, prin cumul, cu reşedinţa la Baku (nr. 174, 22 martie 2017)

245. Hotărîre cu privire la rechemarea din funcție a domnului Gheorghe HIOARĂ (nr. 175, 22 martie 2017)

246. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 1 la Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare (nr. 177, 22 martie 2017)

247. Hotărîre cu privire la acordarea de împuterniciri (nr. 178, 22 martie 2017)

248. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului privind schimbul de informaţii în cadrul Comunităţii Statelor Independente în domeniul luptei cu terorismul şi alte forme de manifestare violentă a extremismului, precum şi cu finanţarea acestora (nr. 179, 22 martie 2017)

249. Hotărîre privind edificarea în oraşul Cahul a monumentului în memoria victimelor Holocaustului (nr. 180, 22 martie 2017)

250. Hotărîre privind edificarea în oraşul Edineţ a monumentului în memoria ostaşilor căzuţi în războiul din Afganistan (nr. 181, 22 martie 2017)

251. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 182, 22 martie 2017)

252. Hotărîre privind finanţarea lucrărilor de renovare a instituţiilor de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în anul 2017 (nr. 183, 22 martie 2017)

253. Hotărîre сu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu vizitele de lucru ale domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, în Marele Ducat de Luxemburg și în Regatul Belgiei (Luxemburg şi Bruxelles, 29 martie – 1 aprilie 2017) (nr. 184, 22 martie 2017)

254. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la Reuniunea şefilor de guverne ale statelor-membre ale Organizaţiei pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM (Kiev, Ucraina, 27 martie 2017) (nr. 185, 22 martie 2017)

255. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldovenești în legătură cu participarea la şedinţa comună în format restrîns a Guvernelor Republicii Moldova şi României (or. Piatra Neamţ, România, 23 martie 2017) (nr. 186, 22 martie 2017)

256. Dispoziţie (nr. 25-d, 20 martie 2017)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

586. Ordin cu privire la aprobarea formularelor și a Ghidului de completare a Informației privind Cererile de plăți față de Guvern (23, 2 februarie 2017)

587. Ordin cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (38, 17 februarie 2017)

588. Ordin cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul fiscal (nr. 43, 23 februarie 2017)

589. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine (nr. 48, 15 martie 2017)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

590. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM A.07.06:2016 „Componența și conținutul compartimentului “Protecția mediului” în documentația de proiect” (nr. 29, 7 martie 2017)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

591. Ordin cu privire la situaţia din Yemen şi reînnoirea măsurilor restrictive aplicate acestui stat, prin adoptarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite S/RES/2342 (2017) din 23 februarie 2017 (nr. 216-b-24, 7 martie 2017)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

592. Ordin cu privire la aprobarea condiţiilor tehnice pentru vehiculele accesibile persoanelor cu dezabilităţi (nr.101, 9 martie 2017)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

593. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate (nr. 1086, 30 decembrie 2016)

594. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 187, 10 martie 2017)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

595. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic (nr. 353/2016, 27 decembrie 2016)

596. Hotărâre privind tarifele la energia electrică (nr. 108/2017, 17 martie 2017)

597. Hotărâre privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. „Termoelectrica” (nr. 109/2017, 17 martie 2017)

598. Hotărâre privind tarifele la energia electrică (nr. 110/2017, 17 martie 2017)

599. Hotărâre pentru abrogarea Hotărîrii Consiliului de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 111/2017, 17 martie 2017)

600. Hotărâre privind prețurile la energia electrică produsă și tarifele pentru energia termică livrată consumatorilor finali de către S.A. „CET-Nord” (nr. 112/2017, 17 martie 2017)

601. Hotărâre privind ajustarea valorilor maximale ale marjei comerciale specifice aferente comercializării cu amănuntul a produselor petroliere principale (nr. 113/2017, 21 martie 2017)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

602. Ordion cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind prelungirea resurselor şi termenelor de serviciu ale aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice din aviaţia civilă a Republicii Moldova (nr. 05/GEN, 10 februarie 2017)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

603. Hotărîre cu privire la prescrierea Companiei de Asigurări „GARANȚIE” S.A. de a prezenta rapoartele specializate (nr. 11/3, 17 martie 2017)

604. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 11/4, 17 martie 2017)

605. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 11/5, 17 martie 2017)

606. Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „HÎRTOPUL MIC” (nr. 11/6, 17 martie 2017)

607. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 3/14 din 27.01.2017 “Cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal” (nr. 11/9, 17 martie 2017)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

608. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor dlui Denis Morozov-Veselov (nr. 5/20, 7 martie 2017)

609. Decizie cu privire la desemnarea unui reprezentant CCA pentru participare la reuniunea Comitetului de experți (MSI-MED) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 5/28, 7 martie 2017)

610. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru efectuarea unei vizite de lucru în SUA, pentru participare la programul internațional „Broadcast Media in the U.S.” şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 5/29, 7 martie 2017)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

611. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Chișinău (4 posturi) și Judecătoria Drochia (sediul Glodeni) (1 post) (nr. 186/9, 7 martie 2017)

612. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 146/8 din 28 februarie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Cahul (sediul Cantemir)

613. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 147/8 din 28 februarie 2017 privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de judecător la Judecătoria Soroca (sediul Florești)

614. Extras din Hotărîrea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 148/8 din 28 februarie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea unei funcții de judecător la Judecătoria Căușeni (sediul Căușeni)

615. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 149/8 din 28 februarie 2017 cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de judecător la Judecătoria Edineț (sediul Dondușeni)

616. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 166/8 din 28 februarie 2017.

Acte ale Consiliului Concurenţei

617. Decizie (nr. ASER-58, 27 decembrie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

618. Ordin privind modificarea Ordinului IFPS nr. 1289 din 6 decembrie 2016 cu privire la aprobarea formularelor de citații (nr. 207, 24 februarie 2017)

619. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 611 din 24 iulie 2015 (nr. 364, 10 martie 2017)

620. Ordin cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (nr. 377, 15 martie 2017)

621. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12 aprilie 2006 (nr. 378, 15 martie 2017)

622. Ordin privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale (nr. 379, 15 martie 2017)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte