Nr. 66-71 21.03.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

135. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind cooperarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal (nr. 1035-VII, 13 martie 2014)

136. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind cooperarea şi asistenţa reciprocă în domeniul vamal (nr. 12, 21 februarie 2014)

137. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securităţii şi luptei împotriva criminalităţii (nr. 1036-VII, 13 martie 2014)

138. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Regatul Spaniei privind cooperarea în domeniul securităţii şi luptei împotriva criminalităţii (nr. 13, 21 februarie 2014)

139. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 1037-VII, 13 martie 2014)

140. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Slovace privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 14, 27 februarie 2014)

141. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind abolirea vizelor de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte ordinare (nr. 1038-VII, 13 martie 2014)

142. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind abolirea vizelor de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte ordinare (nr. 15, 27 februarie 2014)

143. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (nr. 1047-VII, 19 martie 2014)

144. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (nr. 27, 13 martie 2014)

145. Decret privind numirea domnului Tudor ANDRONIC în funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni (nr. 1032-VII, 10 martie 2014)

146. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public domnului Ion PĂDURARU (nr. 1033-VII, 10 martie 2014)

147. Decret privind conferirea gradului de calificare al funcţionarului public domnului Vladimir ŞARBAN (nr. 1034-VII, 10 martie 2014)

148. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 47-VII din 27 aprilie 2012 (nr. 1039-VII, 13 martie 2014)

149. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare”domnului Vasile STURZA (nr. 1040-VII, 13 martie 2014)

150. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Valeriu CEBOTARI (nr. 1041-VII, 17 martie 2014)

151. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Iuliana GOREA-COSTIN (nr. 1042-VII, 17 martie 2014)

152. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Ecaterina SILVESTRU (nr. 1043-VII, 17 martie 2014)

153. Decret privind eliberarea domnului Vasile RUSU din funcţia de judecător la Judecătoria Străşeni (nr. 1044-VII, 17 martie 2014)

154. Decret privind eliberarea domnului Tudor GOLOGAN din funcţia de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 1045-VII, 17 martie 2014)

155. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe GORUN din funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău (nr. 1046-VII, 17 martie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

8. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului nr. 1022 din 28 decembrie 2012 cu privire la reorganizarea unor instituţii medico-sanitare publice (Sesizarea nr. 44 a/2013). (nr. 1, 30 ianuarie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă „Care au fost progresele reale şi care sînt perspectivele automatizării Registrului unic de licenţiere?” (nr. 5, 27 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

194. Hotărîre cu privire la modificarea anexelor nr. 1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1005 din 26 octombrie 2010 (nr. 152, 28 februarie 2014)

195. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul şi supravegherea de stat a activităţilor nucleare, radiologice şi a regimului de neproliferare a armelor nucleare (nr. 153, 28 februarie 2014)

196. Hotărîre cu privire la Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie a penitenciarului din Chişinău (nr. 173, 12 martie 2014)

197. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, încheiat prin schimb de note, între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României pentru modificarea Înţelegerii între Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României privind punerea la dispoziţia Ambasadei Republicii Moldova în România şi Ambasadei României în Republica Moldova, pe bază de reciprocitate, fără plata chiriei, a imobilelor şi apartamentelor cu suprafeţe locative echivalente pe care le au în folosinţă, semnate la Chişinău la 21 aprilie 1995, în sensul articolului II alineatul 2 şi al articolului VIII din Înţelegere (nr. 174, 14 martie 2014)

198. Hotărîre cu privire la numirea domnului Igor BOLBOCEANU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Liban şi în Regatul Haşemit al Iordaniei, prin cumul, cu reşedinţa la Ankara (nr. 175, 14 martie 2014)

199. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valentin CIUMAC, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cipru, prin cumul, cu reşedinţa la Atena (nr. 176, 14 martie 2014)

200. Hotărîre cu privire la numirea domnului Andrei GALBUR, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan şi în Republica Tadjikistan, prin cumul, cu reşedinţa la Moscova (nr. 177, 14 martie 2014)

201. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Stela STÎNGACI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Malta şi pe lîngă Ordinul Suveran Maltez, prin cumul, cu reşedinţa la Roma (nr. 178, 14 martie 2014)

202. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului, întocmit la Kiev la 12 noiembrie 2013, cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar, semnat la Chişinău la 20 martie 1993 (nr. 179, 14 martie 2014)

203. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind serviciile aeriene între şi dincolo de teritoriile respective ale acestora, încheiat la Dubai la 19 noiembrie 2013 (nr. 180, 14 martie 2014)

204. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 33 din 17 ianuarie 1995 (nr. 181, 14 martie 2014)

205. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la acordarea de facilităţi la preschimbarea paşapoartelor de tip ex-sovietic (nr. 182, 14 martie 2014)

206. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 183, 14 martie 2014)

207. Hotărîre cu privire la lichidarea unor întreprinderi de stat (nr. 184, 14 martie 2014)

208. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 6 din Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale (nr. 185, 14 martie 2014)

209. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 186, 14 martie 2014)

210. Hotărîre referitor la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie (2011-2015) (nr. 187, 14 martie 2014)

211. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30 iulie 2008 (nr. 188, 17 martie 2014)

212. Hotărîre pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul şi tranzitul anumitor ungulate vii (nr. 189, 17 martie 2014)

213. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 190, 17 martie 2014)

214. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman” (nr. 191, 17 martie 2014)

215. Hotărîre cu privire la acordarea unui ajutor umanitar (nr. 193, 19 martie 2014)

216. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia IEPURAŞ (nr. 194, 19 martie 2014)

217. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Gheorghe CERVEN (nr. 195, 19 martie 2014)

218. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Marin CIOBANU (nr. 196, 19 martie 2014)

219. Hotărîre privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară pentru anul 2014 (nr. 197, 19 martie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

351. Ordin cu privire la completarea unor ordine ale Ministerului Finanţelor (nr. 18, 10 februarie 2014)

352. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 26, 6 martie 2014)

353. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 29, 7 martie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

354. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Ministerului Justiţiei nr. 298 din 8 august 2007 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura compensării privilegiate a zilelor de muncă din contul duratei pedepsei (nr. 127, 7 martie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

355. Ordin cu privire la aprobarea Catalogului documentelor normative în construcţii în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 1 martie 2014 (nr. 22a, 28 februarie 2014)

356. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Modificarea nr. 1 MD la documentul normativ NCM F.02.02-2006 „Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton armat şi beton precomprimat” (nr. 27, 10 martie 2014)

357. Ordin cu privire la suspendarea Ordinului nr. 14 din 01.02.2013 ”Cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.05.01-2012 „Sisteme de distribuţie a gazelor” (nr. 28, 10 martie 2014)

358. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ Modificarea nr. 1 MD la documentul normativ РСН 13-87, Часть I „Строительство монолитных зданий в сейсмических районах Молдавской ССР” (nr. 29, 10 martie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

359. Ordin cu privire la amenajarea grupurilor sanitare cu acces public la obiectele amplasate pe suprafeţele de teren aferente drumurilor publice (nr. 13, 12 februarie 2014; nr. 135, 24 februarie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

360. Ordin cu privire la aprobarea unor documente (nr. 39, 10 martie 2014)

Acte ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova

361. Informaţie cu privire la mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anul 2013

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

362. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 09 din 22 aprilie 2011 (nr. 11, 11 martie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

363. Hotărîre cu privire la retragerea certificatului de calificare pe piaţa valorilor mobiliare, eliberat anterior administratorului Registratorului independent „Registru-Garant” S.A. (nr. 15/8, 7 martie 2014)

364. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 16/4, 13 martie 2014)

365. Hotărîre cu privire la executarea hotărîrilor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 60/1 din 20.12.2013 şi nr.8/1 din 29.01.2014 de către Întreprinderea Mixtă Compania Internaţională de Asigurări “TRANSELIT” S.A. (nr. 17/1, 18 martie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

366. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”2Plus”, ”N 4”, ”Accent TV”, ”Publika TV”, ”TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, ”CTC Mega” şi ”Jurnal TV” la capitolul respectării prevederilor legale de plasare a publicităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare (nr. 15, 6 februarie 2014)

367. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Ren Moldova”, ”RTR Moldova”, ”Acasă în Moldova”, ”A.Film” şi ”Super TV” (nr. 16, 6 februarie 2014)

368. Decizie cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”CTC Mega” şi ”Jurnal TV” la capitolul respectării prevederilor legale de plasare a publicităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare (nr. 17, 14 februarie 2014)

369. Decizie cu privire la propunerile de monitorizare a serviciilor de programe ale unor radiodifuzori (nr. 18, 14 februarie 2014)

370. Decizie cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Decizia CCA nr. 98 din 13 iunie 2013 (nr. 19, 14 februarie 2014)

371. Decizie cu privire la cesiunea licenţei de emisie (nr. 20, 14 februarie 2014)

372. Decizie cu privire la examinarea unei adresări (nr. 21, 14 februarie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

373. Ordin cu privire la modificarea şi completarea unor ordine ale IFPS (nr. 395, 12 martie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte