Nr. 72-77 28.03.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

156. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 1049-VII, 21 martie 2014)

157. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 10, 20 februarie 2014)

158. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unui autovehicul (nr. 1050-VII, 21 martie 2014)

159. Lege privind importul unui autovehicul (nr. 16, 27 februarie 2014)

160. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1053-VII, 26 martie 2014)

161. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 28, 13 martie 2014)

162. Hotărîre privind desemnarea unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 8, 14 februarie 2014)

163. Hotărîre privind confirmarea în funcţie a unui membru al Comisiei Electorale Centrale (nr. 20, 13 martie 2014)

164. Hotărîre privind încetarea calităţii de director adjunct al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (nr. 36, 21 martie 2014)

165. Decret privind numirea domnului Igor BOLBOCEANU, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Libaneză şi în Regatul Haşemit al Iordaniei (nr. 1054-VII, 26 martie 2014)

166. Decret privind numirea doamnei Stela STÎNGACI, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Italiană, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Malta şi pe lîngă Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfîntului Ioan de Ierusalim, de Rodos şi de Malta (nr. 1055-VII, 26 martie 2014)

167. Decret privind numirea domnului Andrei GALBUR, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Kazahstan şi în Republica Tadjikistan (nr. 1056-VII, 26 martie 2014)

168. Decret privind numirea domnului Valentin CIUMAC, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă, în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Cipru (nr. 1057-VII, 26 martie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

11. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului financiar privind executarea bugetului Curţii de Conturi în exerciţiul bugetar 2013 (nr. 9, 10 martie 2014)

12. Hotărîre privind Raportul auditului regularităţii la Curtea de Conturi pe anul 2013 (nr. 10, 10 martie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

220. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Irlanda (or. Dublin, 6-8 martie 2014) (nr. 192, 19 martie 2014)

221. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 198, 19 martie 2014)

222. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) (nr. 199, 20 martie 2014)

223. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (nr. 200, 20 martie 2014)

224. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (nr. 201, 24 martie 2014)

225. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 202, 24 martie 2014)

226. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Statele Unite ale Americii (or. Vashington şi New York, 1-5 martie 2014) (nr. 203, 24 martie 2014)

227. Hotărîre pentru aprobarea Programului de cooperare şi asistenţă dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale din România, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 (nr. 204, 24 martie 2014)

228. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanţe FAO în Republica Moldova (nr. 205, 24 martie 2014)

229. Hotărîre cu privire la unele instituţii subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului (nr. 206, 24 martie 2014)

230. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Thailandei privind abolirea regimului de vize pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi de serviciu (nr. 207, 24 martie 2014)

231. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea art. 183 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 208, 24 martie 2014)

232. Hotărîre pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 127 din 8 februarie 2008 (nr. 209, 24 martie 2014)

233. Hotărîre cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea actelor de identitate (nr. 210, 24 martie 2014)

234. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 7 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21 noiembrie 2007 (nr. 211, 24 martie 2014)

235. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2014-2016)” (nr. 212, 24 martie 2014)

236. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 221, 26 martie 2014)

237. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici (nr. 222, 26 martie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

374. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală (nr. 225, 31 decembrie 2013)

375. Ordin (nr. 226, 31 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

376. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010 (nr. 31, 11 martie 2014)

377. Ordin privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010 (nr. 32, 11 martie 2014)

Acte ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova

378. Ordin cu privire la stabilirea perioadei de prohibiţie în bazinele acvatice piscicole naturale pentru anul 2014 (nr. 26, 25 martie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

379. Ordin cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 198/86-A, 17 martie 2014)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

380. Hotărîre cu privire la rezultatele evaluării şi acreditării Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova (nr. 5.4, 18 iunie 2010)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

381. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 07-O, 9 ianuarie 2014)

382. Ordin cu privire la abrogarea unor acte normative ale Serviciului Vamal (nr. 128-O, 18 martie 2014)

383. Ordin cu privire la clasificarea utilajului pentru prelucrarea cărnii utilizat în industria avicolă (nr. 133-O, 21 martie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

384. Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AUTORIG-ASIG” S.R.L. (nr. 16/2, 13 martie 2014)

385. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 16/3, 13 martie 2014)

386. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni „OGLINDIRE” (nr. 16/5, 13 martie 2014)

387. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „VALEA MARE” (nr. 16/8, 13 martie 2014)

388. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „GRIGAL-NORD” (nr. 16/9, 13 martie 2014)

389. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 18/1, 21 martie 2014)

390. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „RISIPENI” (nr. 18/3, 21 martie 2014)

391. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „AUTOBIN-GRUP” S.R.L. (nr. 18/6, 21 martie 2014)

392. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 18/7, 21 martie 2014)

393. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „DONARIS GROUP” S.A. (nr. 18/8, 21 martie 2014)

394. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 18/9, 21 martie 2014)

395. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului tematic privind respectarea legislaţiei în activitatea de ţinere a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare (nr. 16/7-O, 13 martie 2014)

396. Ordonanţă cu privire la iniţierea controlului tematic privind respectarea de către Întreprinderea Mixtă Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” S.A. a legislaţiei la formarea rezervelor de asigurare şi menţinerea nivelului marjei de solvabilitate şi lichiditate (nr. 17/2-O, 18 martie 2014)

397. Ordonanţă cu privire la aplicarea unor restricţii (nr. 18/2-O, 21 martie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

398. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curţile de Apel Chişinău, Cahul şi Comrat (nr. 237/9, 11 martie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

399. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget (nr. 400, 14 martie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

400. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Procedura de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.08 din 25 februarie 2010 (nr. 07, 19 februarie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte