Nr. 78-79 01.04.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

169. Decret pentru promulgarea Legii privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naţionale (nr. 1061-VII, 27 martie 2014)

170. Lege privind declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de reabilitare, modernizare şi extindere a unor drumuri naţionale (nr. 17, 6 martie 2014)

171. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (nr. 1060-VII, 27 martie 2014)

172. Lege pentru modificarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (nr. 30, 13 martie 2014)

173. Hotărîre privind modificarea componenţei unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 35, 21 martie 2014)

174. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1051-VII, 25 martie 2014)

175. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Ecaterina SEMCENCOVA (nr. 1052-VII, 25 martie 2014)

176. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei (nr. 1058-VII, 26 martie 2014)

177. Decret privind eliberarea doamnei Lilia GAVRILIUC din funcţia de judecător la Judecătoria Floreşti (nr. 1059-VII, 26 martie 2014)

178. Decret privind numirea domnului Victor CREŢU în funcţia de heraldist secretar (nr. 1064-VII, 27 martie 2014)

179. Decret privind eliberarea doamnei Nina MATVEEVA din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi (nr. 1065-VII, 27 martie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

9. Hotărâre pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) din Constituţia Republicii Moldova (Sesizarea nr. 52b/2013) (nr. 9, 14 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

238. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 165, 6 martie 2014)

239. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 213, 24 martie 2014)

240. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 214, 25 martie 2014)

241. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 215, 25 martie 2014)

242. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul turismului (nr. 216, 25 martie 2014)

243. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (nr. 217, 25 martie 2014)

244. Hotărîre privind instituirea Comitetului de Program pentru desfăşurarea celei de-a V-a ediţie a Conferinţei Academiilor Dunărene (DAC) la Chişinău, la 7 aprilie 2014 (nr. 218, 26 martie 2014)

245. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de grant nr. TF016060 dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivităţii II (PAC II), semnat la Chişinău la 4 martie 2014 (nr. 219, 26 martie 2014)

246. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Ucraina (17-18 martie 2014) (nr. 220, 26 martie 2014)

247. Hotărîre cu privire la Academia de Administrare Publică (nr. 225, 26 martie 2014)

248. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 16 din anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1030 din 12 octombrie 1998 (nr. 226, 27 martie 2014)

249. Dispoziţie (nr. 27-d, 26 martie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

401. Ordin privind completarea Registrului donatorilor externi (nr. 35, 17 martie 2014)

402. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 37, 17 martie 2014)

403. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public (nr. 38, 18 martie 2014)

404. Ordin privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 188 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2014” (nr. 39, 18 martie 2014)

405. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 40, 18 martie 2014)

406. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 42, 21 martie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

407. Ordin cu privire la clasificarea arahidelor (nr. 125-O, 17 martie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

408. Decizie cu privire la examinarea sesizării din partea Inspectoratului de poliţie Basarabeasca (nr. 22, 28 februarie 2014)

409. Decizie cu privire la examinarea sesizărilor nr. 605 din 05.02.2014 şi nr. 607 din 07.02.2014 ale AO „Asociaţia pentru Dezvoltarea Culturii şi Protecţiei Drepturilor de Autor şi Conexe „APOLLO” (nr. 23, 28 februarie 2014)

410. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a S.C. „TELESISTEM TV” S.R.L. (nr. 24, 28 februarie 2014)

411. Decizie cu privire la aprobarea Concepţiei generale a serviciului de programe al postului de televiziune „Canal X” (nr. 25, 28 februarie 2014)

412. Decizie cu privire la reperfectarea licenţei de emisie (nr. 26, 28 februarie 2014)

413. Decizie cu privire la reperfectarea condiţiilor la autorizaţia de retransmisie (nr. 28, 28 februarie 2014)

414. Decizie cu privire la examinarea solicitării IPNA Compania „Teleradio-Moldova” (nr. 31, 28 februarie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

415. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curţile de Apel Chişinău, Bălţi, Bender şi Comrat (nr. 282/11, 25 martie 2014)

416. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoriile Cimişlia, Leova, Hînceşti, Ungheni, Străşeni şi Floreşti (nr. 283/11, 25 martie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici