Nr. 80-85 04.04.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

180. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 1066-VII, 28 martie 2014)

181. Lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 22, 13 martie 2014)

182. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1070-VII, 31 martie 2014)

183. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 23, 13 martie 2014)

184. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1067-VII, 28 martie 2014)

185. Lege privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 29, 13 martie 2014)

186. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la responsabilităţile financiare în legătură cu participarea Republicii Moldova la operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo, în componenţa Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR) (nr. 1062-VII, 27 martie 2014)

187. Lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la responsabilităţile financiare în legătură cu participarea Republicii Moldova la operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo, în componenţa Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR) (nr. 31, 13 martie 2014)

188. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo, în componenţa Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR) (nr. 1063-VII, 27 martie 2014)

189. Lege pentru ratificarea Acordului, încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo, în componenţa Forţei Multinaţionale de Menţinere a Păcii din Kosovo (KFOR) (nr. 32, 13 martie 2014)

190. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 240-VI din 1 august 2011 (nr. 1068-VII, 31 martie 2014)

191. Decret privind conferirea medaliei „Mihai Eminescu” domnului Valeriu MATEI (nr. 1069-VII, 31 martie 2014)

192. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1071-VII, 31 martie 2014)

193. Decret privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova (nr. 1072-VII, 31 martie 2014)

194. Decret privind reconfirmarea în funcţie a unor judecători (nr. 1073-VII, 1 aprilie 2014)

195. Decret privind numirea în funcţie a unor judecători (nr. 1074-VII, 1 aprilie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

10. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi fiscale referitoare la taxele locale (Sesizarea nr. 2a/2014) (nr. 2, 28 ianuarie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curţii de Conturi pe anul 2013 (nr. 8, 10 martie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

250. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 227, 27 martie 2014)

251. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipelor multidisciplinare teritoriale din cadrul Sistemului naţional de referire (nr. 228, 28 martie 2014)

252. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 229, 31 martie 2014)

253. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone în vederea extinderii creditului de asistenţă (nr. 230, 31 martie 2014)

254. Hotărîre privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Regatul Belgiei, semnat la Bruxelles la 12 septembrie 2012 (nr. 231, 31 martie 2014)

255. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 232, 31 martie 2014)

256. Hotărîre privind aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Ministerul Finanţelor al Georgiei cu privire la cooperarea tehnică (nr. 233, 31 martie 2014)

257. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Ungaria în domeniul securităţii sociale, semnat la Chişinău la 28 noiembrie 2013 (nr. 234, 31 martie 2014)

258. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la cooperarea în domeniul schimbului interstatal de informaţii tehnico-ştiinţifice (nr. 235, 31 martie 2014)

259. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (nr. 236, 31 martie 2014)

260. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă (nr. 237, 31 martie 2014)

261. Hotărîre privind iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de colaborare dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Învăţămîntului al Republicii Populare Chineze (nr. 238, 1 aprilie 2014)

262. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind finanţarea Proiectului „Modernizarea sectorului sănătăţii în Republica Moldova (nr. 242, 2 aprilie 2014)

263. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie (nr. 243, 2 aprilie 2014)

264. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 (nr. 244, 2 aprilie 2014)

265. Hotărîre pentru modificarea punctului 3 din Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a compensaţiei băneşti lunare în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare (nr. 245, 2 aprilie 2014)

266. Hotărîre cu privire la transmiterea şi modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 246, 2 aprilie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

417. Ordin cu privire la aprobarea în calitate de reglementare de metrologie legală – procedură de măsurare legală (nr. 34, 18 martie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

418. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc (nr. 80, 17 februarie 2014)

419. Ordin cu privire la suspendarea activităţii mediatorului Damaschin Elena (nr. 105, 28 februarie 2014)

420. Ordin cu privire la suspendarea activităţii mediatorului Lipcan Maria (nr. 107, 28 februarie 2014)

421. Ordin cu privire la suspendarea activităţii mediatorului Olari Pavel (nr. 108, 28 februarie 2014)

422. Ordin cu privire la încetarea activităţii notarului public Dumanschi Valentina (nr. 156, 26 martie 2014)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

423. Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind ordinea de eliberare a actelor permisive, cazierelor judiciare, cazierelor contravenţionale şi altor certificate de către Serviciul tehnologii informaţionale al Ministerului Afacerilor Interne (nr. 60, 3 martie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

424. Ordin cu privire la aprobarea instrucţiunii de bonitare şi a formularelor de evidenţă a caprinelor (nr. 30, 20 februarie 2014)

425. Ordin cu privire la aprobarea Nomenclatorului raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Republica Moldova (nr. 36, 3 martie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

426. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 202, 17 martie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

427. Hotărîre cu privire la unele măsuri faţă de Societatea pe acţiuni „ICF-Consulting Service” (nr. 19/1, 28 martie 2014)

428. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/2, 28 martie 2014)

429. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „VORNICENI” (nr. 19/4, 28 martie 2014)

430. Hotărîre cu privire la licenţa Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EXCLUSIV BROKER” S.R.L. (nr. 19/8, 28 martie 2014)

431. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 19/9, 28 martie 2014)

432. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 20/1, 1 aprilie 2014)

433. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CERNOLEUCA”, A.E.Î. „CREDITE – LARGA” şi A.E.Î. „FETICA – CREDIT” (nr. 19/5-O, 28 martie 2014)

Acte ale Consiliului de Mediere

434. Hotărîre cu privire la completarea Codului deontologic al mediatorului aprobat prin Hotărîrea Consiliului de mediere nr. 1 din 16 iunie 2008 (nr. 9, 7 februarie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

435. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii (nr. 59, 27 martie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte