Nr. 86 05.04.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

196. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (nr. 1082-VII, 3 aprilie 2014)

197. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare (nr. 21, 13 martie 2014)

198. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 1081-VII, 3 aprilie 2014)

199. Lege pentru modificarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000 (nr. 24, 13 martie 2014)

200. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 1078-VII, 3 aprilie 2014)

201. Lege privind modificarea anexei la Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului (nr. 33, 14 martie 2014)

202. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 (nr. 1083-VII, 3 aprilie 2014)

203. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 (nr. 45, 27 martie 2014)

204. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 1084-VII, 3 aprilie 2014)

205. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (nr. 50, 28 martie 2014)

206. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 1086-VII, 4 aprilie 2014)

207. Lege pentru completarea articolului 60 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (nr. 56, 4 aprilie 2014)

208. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 238 din 26 octombrie 2012 (nr. 49, 27 martie 2014)

209. Decret pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului adiţional 4 la Acordul de Amendare şi Aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA) (nr. 1075-VII, 2 aprilie 2014)

210. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) (nr. 1076-VII, 3 aprilie 2014)

211. Decret pentru aprobarea semnării Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare în vederea realizării Primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) (nr. 1077-VII, 3 aprilie 2014)

212. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” domnului Anatol VIDRAŞCU (nr. 1079-VII, 3 aprilie 2014)

213. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat domnului Victor ŢĂRNĂ (nr. 1080-VII, 3 aprilie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

267. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 (nr. 223, 26 martie 2014)

268. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat din fondul forestier de stat (nr. 239, 1 aprilie 2014)

269. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (nr. 240, 2 aprilie 2014)

270. Hotărîre pentru completarea Conceptului tehnic al Sistemului informaţional integrat al Poliţiei de Frontieră (nr. 249, 3 aprilie 2014)

271. Hotărîre privind aprobarea componenţei nominale a comitetelor districtelor bazinelor hidrografice (nr. 250, 3 aprilie 2014)

272. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 251, 3 aprilie 2014)

273. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 254, 4 aprilie 2014)

274. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind importul unui autovehicul (nr. 255, 4 aprilie 2014)

275. Dispoziţie (nr. 28-d, 2 aprilie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici