Nr. 87-91 11.04.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

214. Lege privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (nr. 499-XIV, 14 iulie 1999)

215. Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 1085-VII, 4 aprilie 2014)

216. Lege privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 18, 6 martie 2014)

217. Hotărîre privind Raportul Curţii de Conturi asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi a patrimoniului public în anul 2012 (nr. 51, 28 martie 2014)

218. Decret privind numirea domnului Valeriu TROENCO în funcţia de ministru al apărării (nr. 1087-VII, 4 aprilie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

11. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii Legii nr. 199 din 12 iulie 2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuţii, prime şi defalcări, precum şi privind anularea majorărilor de întârziere şi a amenzilor aferente acestora (Sesizarea nr. 3a/2014) (nr. 6, 13 februarie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raport anual 2012) (nr. 54, 3 octombrie 2013)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

276. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la amendamentele înaintate la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (iniţiativa legislativă nr. 34 din 4 februarie 2014) (nr. 224, 26 martie 2014)

277. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2013-ianuarie 2014 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie-iulie 2014 (nr. 241, 2 aprilie 2014)

278. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 247, 3 aprilie 2014)

279. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 248, 3 aprilie 2014)

280. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege privind completarea art. 54 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 252, 4 aprilie 2014)

281. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 253, 4 aprilie 2014)

282. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Duşanbe la 25 mai 2006 (nr. 256, 4 aprilie 2014)

283. Hotărîre privind aprobarea semnării Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene în domeniul integrării europene a Republicii Moldova (nr. 257, 4 aprilie 2014)

284. Hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind ajutorul reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe medicale, semnat la Chişinău la 21 februarie 2014 (nr. 258, 4 aprilie 2014)

285. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului dintre administraţiile vamale ale statelor-membre ale GUAM cu privire la organizarea schimbului de informaţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport deplasate peste frontierele de stat ale statelor-membre ale GUAM (nr. 259, 4 aprilie 2014)

286. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor (nr. 260, 4 aprilie 2014)

287. Hotărîre pentru aprobarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei şi ştiinţei dintre Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Resurselor Umane al Ungariei pentru anii 2014-2016, încheiat la Budapesta la 27 februarie 2014 (nr. 261, 4 aprilie 2014)

288. Hotărîre pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2016 cu privire la implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate pe anii 2011-2016 (nr. 262, 4 aprilie 2014)

289. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1), semnat la Chişinău la 3 aprilie 2014 (nr. 263, 7 aprilie 2014)

290. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională de Dezvoltare în vederea realizării Primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1), semnat la Chişinău la 3 aprilie 2014 (nr. 264, 7 aprilie 2014)

291. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21 din 1 martie 2013 cu privire la oamenii de creaţie şi la uniunile de creaţie (nr. 265, 8 aprilie 2014)

292. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 266, 8 aprilie 2014)

293. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 268, 8 aprilie 2014)

294. Hotărîre privind aprobarea semnării Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Maltei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (nr. 269, 8 aprilie 2014)

295. Dispoziţie (nr. 33-d, 8 aprilie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

436. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 41, 4 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

437. Ordin cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public (nr. 44, 26 martie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

438. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare a doamnei Postovan Ala (nr. 179, 3 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

439. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 22 a din 28 februarie 2014 „Cu privire la aprobarea Catalogului documentelor normative în construcţii în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 1 martie 2014” (nr. 35, 1 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

440. Ordin cu privire la modificarea şi abrogarea unor ordine ale Ministerului (nr. 68, 31 martie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

441. Ordin cu privire la modalitatea de asigurare cu aparate auditive a persoanelor cu deficienţe de auz (nr. 924, 20 septembrie 2012)

442. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a produselor biodistructive (nr. 216, 19 martie 2014)

443. Ordin cu privire la organizarea şi efectuarea Controlului treziei (nr. 269, 31 martie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

444. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind destinaţia vamală „distrugere” (nr. 74-O, 24 februarie 2014)

445. Ordin cu privire la clasificarea profilelor din PVC echipate cu garnituri de etanşare (nr. 148-O, 3 aprilie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

446. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (nr. 10, 20 februarie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

447. Hotărîre privind tarifele la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 573, 7 aprilie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

448. Hotărîre cu privire la prescrierea Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule de a respecta prevederile legislaţiei (nr. 21/1, 4 aprilie 2014)

449. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ASTRA LUX” S.R.L. (nr. 21/2, 4 aprilie 2014)

450. Hotărîre cu privire la acordarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „MARIASIG” S.R.L. (nr. 21/3, 4 aprilie 2014)

451. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 21/4, 4 aprilie 2014)

452. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare „EXCLUSIV-ASIG” S.R.L. (nr. 21/5, 4 aprilie 2014)

453. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 21/6, 4 aprilie 2014)

454. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „VICTORIA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 21/7, 4 aprilie 2014)

455. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „ECONOMCREDIT” (nr. 21/9, 4 aprilie 2014)

456. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor asociaţii de economii şi împrumut de a întreprinde măsuri în vederea respectării prevederilor legislaţiei (nr. 21/10, 4 aprilie 2014)

457. Ordonanţă cu privire la suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 21/11-O, 4 aprilie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

458. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie (nr. 29, 28 februarie 2014)

459. Raportul Consiliului Coordonator al Audiovizualului cu privire la activitatea economico-financiară pentru anul 2013.

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

460. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de judecată (nr. 338/13, 12 aprilie 2013)

461. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea secretariatului judecătoriilor şi curţilor de apel (nr. 108/3, 28 ianuarie 2014)

462. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei planificării bugetului instanţelor judecătoreşti (nr. 109/3, 28 ianuarie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte