Nr. 99-102 25.04.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

242. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (nr. 1104-VII, 16 aprilie 2014)

243. Lege pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (nr. 40, 27 martie 2014)

244. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1112-VII, 17 aprilie 2014)

245. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 41, 27 martie 2014)

246. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1105-VII, 16 aprilie 2014)

247. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 43, 27 martie 2014)

248. Decret pentru promulgarea Legii privind etichetarea produselor cu impact energetic (nr. 1114-VII, 22 aprilie 2014)

249. Lege privind etichetarea produselor cu impact energetic (nr. 44, 27 martie 2014)

250. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1115-VII, 23 aprilie 2014)

251. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 47, 27 martie 2014)

252. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1106-VII, 16 aprilie 2014)

253. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 53, 3 aprilie 2014)

254. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) (nr. 1116-VII, 23 aprilie 2014)

255. Lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) (nr. 69, 16 aprilie 2014)

256. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) (nr. 1117-VII, 23 aprilie 2014)

257. Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării primei Operaţiuni a politicilor de dezvoltare în Republica Moldova (OPD-1) (nr. 70, 16 aprilie 2014)

258. Hotărîre privind eliberarea din funcţie a unor judecători ai Curţii Supreme de Justiţie (nr. 65, 11 aprilie 2014)

259. Hotărîre privind transmiterea unui imobil (nr. 73, 16 aprilie 2014)

260. Decret pentru iniţierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre Republica Moldova şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale (nr. 1107-VII, 16 aprilie 2014)

261. Decret privind eliberarea din funcţie a unor judecători (nr. 1108-VII, 16 aprilie 2014)

262. Decret privind eliberarea domnului Mihail GAVRILIŢĂ din funcţia de judecător şi preşedinte al Judecătoriei Străşeni (nr. 1109-VII, 16 aprilie 2014)

263. Decret privind eliberarea doamnei Valentina TRIPADUŞ din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bălţi (nr. 1110-VII, 16 aprilie 2014)

264. Decret privind acordarea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 1111-VII, 16 aprilie 2014)

265. Decret privind eliberarea din funcţie a unor judecători (nr. 1113-VII, 17 aprilie 2014)

266. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor manageri din cadrul Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova (nr. 1118-VII, 23 aprilie 2014)

267. Decret privind eliberarea domnului Mihail BURUIAN din funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău (nr. 1119-VII, 23 aprilie 2014)

268. Decret privind eliberarea din funcţie a unor judecători (nr. 1120-VII, 23 aprilie 2014)

269. Decret privind conferirea de distincţii de stat doamnei Svetlana MUNTEANU şi domnului Tudor JOVMIR (nr. 1121-VII, 23 aprilie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

14. Hotărâre pentru controlul constituţionalităţii articolelor 139 alin. (3)-(4), 140 alin. (1), (3)-(10) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 şi a unor prevederi ale articolului 28 alin. (1) lit. e) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Sesizarea 32a/2013) (nr. 4, 6 februarie 2014)

15. Decizie de respingere a sesizării nr. 22a/2014 pentru controlul constituţionalităţii articolului 14 alin. (4) din Legea nr. 344-XIII din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) (nr. 7, 2 aprilie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

16. Hotărîre cu privire la Raportul auditului conformităţii privind deetatizarea proprietăţii publice şi a activităţilor postprivatizare pe anii 2012-2013 (nr. 13, 28 martie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

306. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 274, 15 aprilie 2014)

307. Hotărîre cu privire la săptămîna investiţională „Moldova Business Week 2014” (nr. 280, 17 aprilie 2014)

308. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a dlui Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Republica Federală Germania (8-10 aprilie 2014) (nr. 281, 17 aprilie 2014)

309. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional (nr. 282, 22 aprilie 2014)

310. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul-tip cu privire la înregistrarea şi evidenţa vehiculelor cu tracţiune animală (nr. 284, 22 aprilie 2014)

311. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita oficială a domnului Nicolae TIMOFTI, Preşedinte al Republicii Moldova, în Republica Polonă (14-15 aprilie 2014) (nr. 285, 22 aprilie 2014)

312. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 7 martie 2008 (nr. 286, 22 aprilie 2014)

313. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 287, 22 aprilie 2014)

314. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 296, 23 aprilie 2014)

315. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova „Privind destituirea domnului Igor PANFILE din funcţia de viceministru al apărării” (nr. 297, 23 aprilie 2014)

316. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2014 (nr. 298, 23 aprilie 2014)

317. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 (nr. 299, 23 aprilie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

474. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 55 din 11.05.2012 (nr. 52, 11 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

475. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii notariale (nr. 200, 22 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

476. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.06-2014 „Ghid de evaluare a stării lucrărilor de artă pe baza funcţionalităţii” (nr. 50, 15 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

477. Ordin cu privire la operarea unor modificări şi completări la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional (nr. 44, 27 martie 2014)

478. Ordin cu privire la operarea unor modificări la procedura de eliberare a Carnetelor Foii de Parcurs (CFP) (nr. 45, 27 martie 2014)

479. Ordin cu privire la operarea unor modificări şi completări la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi utilizare a Carnetelor cu foi de parcurs (INTERBUS) (nr. 46, 27 martie 2014)

Acte ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova

480. Ordin cu privire la aprobarea actelor normative (nr. 09, 22 ianuarie 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

481. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr. 957 din 28.09.2012 (nr. 95, 1 februarie 2013)

482. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 1 la Ordinul nr. 816 din 17 decembrie 2010 (nr. 1423, 9 decembrie 2013)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova şi ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

483. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de selectare a membrilor în Consiliul interimar de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (nr. 242, 2 aprilie 2014, nr. 43, 7 aprilie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

484. Hotărîre cu privire la radierea Societăţii pe acţiuni „PASSIM” din Registrul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (nr. 22/1, 15 aprilie 2014)

485. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „ABSOLUTASIG” S.R.L. (nr. 22/4, 15 aprilie 2014)

486. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 22/5, 15 aprilie 2014)

487. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „INVEST-BROKER” S.R.L. (nr. 22/6, 15 aprilie 2014)

488. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „LUCIADA” S.R.L. (nr. 22/7, 15 aprilie 2014)

489. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SGT ASIG CONSULTING” S.R.L. (nr. 22/8, 15 aprilie 2014)

490. Hotărîre cu privire la unele măsuri faţă de activitatea Societăţii pe acţiuni „Bursa de Valori a Moldovei” (nr. 23/1, 18 aprilie 2014)

491. Hotărîre cu privire la unele măsuri faţă de activitatea Societăţii pe acţiuni „Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei” (nr. 23/2, 18 aprilie 2014)

492. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „IPSUS” S.R.L. (nr. 23/3, 18 aprilie 2014)

493. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 23/4, 18 aprilie 2014)

494. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „BUSINESS CREDIT” (nr. 23/5, 18 aprilie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

495. Decizie cu privire la examinarea solicitărilor Agenţiei de presă „Info-Prim Neo” şi a Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali Meridian (nr. 30, 28 februarie 2014)

496. Decizie cu privire la respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative, conform prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului, de către posturile de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „Canal 3”, „2 Plus”, „N 4”, „Accent TV”, „Publika TV”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU” şi „Jurnal TV” (nr. 32, 19 martie 2014)

497. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie (nr. 33, 19 martie 2014)

498. Decizie cu privire la retragerea autorizaţiilor de retransmisie (nr. 34, 19 martie 2014)

499. Decizie cu privire la cererile de prelungire de drept a licenţelor de emisie (nr. 35, 19 martie 2014)

500. Decizie cu privire la rapoartele de activitate pentru anul 2013 ale radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii (nr. 36, 19 martie 2014)

501. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii privind modificarea şi completarea Codului audiovizualului (nr. 37, 19 martie 2014)

502. Decizie cu privire la recomandarea privind utilizarea corectă a denumirilor oficiale de localităţi în programele audiovizuale (nr. 38, 19 martie 2014)

503. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) (nr. 39, 19 martie 2014)

504. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie (nr. 40, 27 martie 2014)

505. Decizie cu privire la eliberarea licenţei de emisie (nr. 41, 27 martie 2014)

506. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a S.C. „TELESISTEM TV” S.R.L. (nr. 42, 27 martie 2014)

507. Decizie cu privire la neprezentarea informaţiei solicitate de către CCA (nr. 43, 27 martie 2014)

508. Decizie cu privire la desemnarea reprezentanţilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru cheltuielile de deplasare (nr. 44, 27 martie 2014)

509. Decizie cu privire la examinarea sesizării dnei Ana Guţu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 57, 17 aprilie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

510. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoriile Floreşti, Străşeni şi Călăraşi (nr. 329/12, 8 aprilie 2014)

511. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de preşedinte la Judecătoriile Ceadîr-Lunga, Comrat, Făleşti, Leova, Nisporeni şi Străşeni (nr. 330/12, 8 aprilie 2014)

512. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiţie (nr. 331/12, 8 aprilie 2014)

513. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător şi funcţiei vacante de vicepreşedinte la Curtea de Apel Bălţi (nr. 332/12, 8 aprilie 2014)

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

514. Hotărîre cu privire la reacreditarea Academiei de Administrare Publică (nr. AC-1/3, 11 aprilie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

515. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura” (nr. 562, 4 aprilie 2014)

PARTEA IV

Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte