Nr. 103-30 30.04.2014


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

318. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 467 din 2 mai 2006 (nr. 283, 22 aprilie 2014)

319. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 288, 22 aprilie 2014)

320. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 289, 22 aprilie 2014)

321. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007 (nr. 290, 22 aprilie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

516. Ordin cu privire la modul de evidență a formularelor buletinelor de verificare metrologică de strictă evidență (nr. 48, 9 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

517. Ordin privind aprobarea formularelor Procesului-verbal cu privire la constatarea contravenției și Procesuluiverbal cu privire la controlul sarcinii pe osie (nr. 69, 17 aprilie 2014)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

518. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la operațiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova (nr. 71, 4 aprilie 2014)

519. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei și la norma rezervelor obligatorii (nr. 82, 23 aprilie 2014)

520. Hotărîre cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung (nr. 83, 23 aprilie 2014)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante