Nr. 104-109 06.05.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

270. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării (nr. 1123-VII, 23 aprilie 2014)

271. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării (nr. 57, 4 aprilie 2014)

272. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 15 de modificare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (nr. 1122-VII, 23 aprilie 2014)

273. Lege pentru ratificarea Protocolului nr. 15 de modificare a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (nr. 59, 4 aprilie 2014)

274. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică de la Cernobîl (nr. 1124-VII, 23 aprilie 2014)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

16. Hotărâre pentru controlul constituționalității prevederilor articolului 4 lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Sesizarea nr. 38a/2013) (nr. 5, 11 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

322. Hotărîre cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru orez și crupe de orez (nr. 291, 22 aprilie 2014)

323. Hotărîre cu privire la aprobarea Listei obiectelor și mijloacelor financiare necesare pe anul 2014 pentru realizarea Planului de acțiuni privind implementarea Programului de conservare și sporire a fertilității solurilor pe anii 2014-2016 (nr. 292, 23 aprilie 2014)

324. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă (nr. 293, 23 aprilie 2014)

325. Hotărîre cu privire la abrogarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 1223 din 9 noiembrie 2004 (nr. 294, 23 aprilie 2014)

326. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 295, 23 aprilie 2014)

327. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului național de prevenire și control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2014-2020 (nr. 300, 24 aprilie 2014)

328. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia (nr. 301, 24 aprilie 2014)

329. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 302, 29 aprilie 2014)

330. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26 mai 2006 (nr. 303, 29 aprilie 2014)

331. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (nr. 304, 29 aprilie 2014)

332. Hotărîre pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 5 ianuarie 2012 (nr. 305, 29 aprilie 2014)

333. Dispoziție (nr. 37-d, 25 aprilie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

521. Ordin cu privire la suspendarea activității executorului judecătoresc Zmeu Nicolae (nr. 203, 24 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

522. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP C.01.02-2014 Proiectarea clădirilor și construcțiilor cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități. Prevederi generale (nr. 49, 14 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova

523. Ordin cu privire la completarea Ordinului Ministerului Dezvoltării Informaționale nr. 79 din 11.08.2009 (nr. 31, 14 aprilie 2014)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

524. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/4, 25 aprilie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

525. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală orășenească Anenii Noi nr. 1, raionul Anenii Noi (nr. 2316, 3 decembrie 2013)

526. Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor preliminare pentru stabilirea tirajului documentelor electorale privind organizarea și desfășurarea referendumului local de revocare a primarului orașului Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 2317, 3 decembrie 2013)

527. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la referendumul local de revocare a primarului orașului Anenii Noi, raionul Anenii Noi, din 29 decembrie 2013 (nr. 2318, 3 decembrie 2013)

528. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul (nr. 2319, 3 decembrie 2013)

529. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari (nr. 2320, 3 decembrie 2013)

530. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineț (nr. 2321, 3 decembrie 2013)

531. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pervomaiscoe, raionul Hîncești (nr. 2322, 3 decembrie 2013)

532. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bursuceni, raionul Sîngerei (nr. 2323, 3 decembrie 2013)

533. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Strășeni (nr. 2324, 3 decembrie 2013)

534. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan-Vodă, raionul Ștefan-Vodă (nr. 2325, 3 decembrie 2013)

535. Hotărîre pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1833 din 19 martie 2013 (nr. 2326, 3 decembrie 2013)

536. Hotărîre cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2182 din 1 octombrie 2013 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țarigrad, raionul Drochia (nr. 2327, 3 decembrie 2013)

537. Hotărîre cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral de circumscripție electorală orășenească Anenii Noi nr. 1, pentru organizarea și desfășurarea referendumului local din 29 decembrie 2013, și angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului (nr. 2328, 6 decembrie 2013)

538. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 2329, 6 decembrie 2013)

539. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul (nr. 2330, 6 decembrie 2013)

540. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul (nr. 2331, 6 decembrie 2013)

541. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni (nr. 2332, 6 decembrie 2013)

542. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Trifănești, raionul Florești (nr. 2333, 6 decembrie 2013)

543. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița (nr. 2334, 6 decembrie 2013)

544. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Strășeni (nr. 2335, 6 decembrie 2013)

545. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 2336, 6 decembrie 2013)

546. Hotărîre cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 2337, 6 decembrie 2013)

547. Hotărîre cu privire la sesizarea unui grup de consilieri privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul raional Cahul (nr. 2338, 6 decembrie 2013)

548. Hotărîre cu privire la sesizările unui grup de consilieri privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul raional Cahul (nr. 2339, 6 decembrie 2013)

549. Hotărîre cu privire la sesizarea unui grup de consilieri privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul raional Cahul (nr. 2340, 6 decembrie 2013)

550. Hotărîre cu privire la dizolvarea Consiliului electoral de circumscripție (nr. 2341, 13 decembrie 2013)

551. Hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești Promo-LEX în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului orașului Anenii Noi, raionul Anenii Noi, din 29 decembrie 2013 (nr. 2342, 13 decembrie 2013)

552. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului local din 29 decembrie 2013 (nr. 2343, 13 decembrie 2013)

553. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir (nr. 2344, 13 decembrie 2013)

554. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Corjova, raionul Criuleni (nr. 2345, 13 decembrie 2013)

555. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Onițcani, raionul Criuleni (nr. 2346, 13 decembrie 2013)

556. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Orhei, raionul Orhei (nr. 2347, 13 decembrie 2013)

557. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești (nr. 2348, 13 decembrie 2013)

558. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cornești, raionul Ungheni (nr. 2349, 13 decembrie 2013)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte