Nr. 110-114 09.05.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

275. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 1125-VII, 29 aprilie 2014)

276. Lege pentru modificarea și completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (nr. 42, 27 martie 2014)

277. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (nr. 1126-VII, 29 aprilie 2014)

278. Lege cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) (nr. 52, 3 aprilie 2014)

279. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative (nr. 1128-VII, 29 aprilie 2014)

280. Lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 61, 11 aprilie 2014)

281. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 1129-VII, 29 aprilie 2014)

282. Lege pentru modificarea articolului 183 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (nr. 62, 11 aprilie 2014)

283. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 1133-VII, 30 aprilie 2014)

284. Lege pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior, ciclul I (nr. 63, 11 aprilie 2014)

285. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1137-VII, 30 aprilie 2014)

286. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 64, 11 aprilie 2014)

287. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 1132-VII, 30 aprilie 2014)

288. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 66, 11 aprilie 2014)

289. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii culturilor nucifere nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 1130-VII, 29 aprilie 2014)

290. Lege pentru modificarea Legii culturilor nucifere nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (nr. 71, 16 aprilie 2014)

291. Decret privind destituirea domnului Igor PANFILE din funcția de viceministru al apărării (nr. 1131-VII, 29 aprilie 2014)

292. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 1134-VII, 30 aprilie 2014)

293. Decret privind reconfirmarea în funcție a unui judecător (nr. 1135-VII, 30 aprilie 2014)

294. Decret privind eliberarea domnului Vasile GHEȚU din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Edineț (nr. 1136-VII, 30 aprilie 2014)

295. Decret privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de credit dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de Ameliorare a Competitivității II (PAC II) (nr. 1138-VII, 6 mai 2014)

296. Decret privind reconfirmarea în funcție a unor judecători (nr. 1139-VII, 6 mai 2014)

297. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe ULIANOVSCHI din funcția de judecător și președinte al Curții de Apel Comrat (nr. 1140-VII, 7 mai 2014)

298. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 1141-VII, 7 mai 2014)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărîre privind Raportul auditului conformității managementului financiar al Оntreprinderii de Stat Centrul Resurselor Informaționale de Stat Registru pe anul 2013 (nr. 12, 25 martie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

334. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea art. 344 din Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (nr. 306, 30 aprilie 2014)

335. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege despre încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare de consum (nr. 307, 30 aprilie 2014)

336. Hotărîre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente din 20 noiembrie 2009 (nr. 308, 5 mai 2014)

337. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de aplicare a politicii coordonate de către statele membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul reglementării tehnice și exploatării tehnice în transportul feroviar (nr. 309, 5 mai 2014)

338. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Planului de acțiuni în domeniile sănătății și medicinei între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Statului Israel pentru anii 2014-2018 (nr. 310, 5 mai 2014)

339. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Lituania privind cooperarea în domeniul sănătății (nr. 311, 5 mai 2014)

340. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 312, 5 mai 2014)

341. Hotărîre cu privire la lichidarea unor instituții rezidențiale (nr. 313, 5 mai 2014)

342. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 314, 7 mai 2014)

343. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 315, 7 mai 2014)

344. Hotărîre cu privire la edificarea în municipiul Chișinău a bustului lui Carol Schmidt (nr. 316, 7 mai 2014)

345. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 (nr. 317, 7 mai 2014)

346. Hotărîre cu privire la reorganizarea unor întreprinderi din sectorul termoenergetic (nr. 318, 7 mai 2014)

347. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnului Veaceslav CEBAN, viceministru al afacerilor interne, în funcția de comandant al Trupelor de Carabinieri (nr. 319, 7 mai 2014)

348. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova Privind numirea domnului Aurel FONDOS în funcția de viceministru al apărării (nr. 320, 7 mai 2014)

349. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a domnului Viorel GUȚU (nr. 321, 7 mai 2014)

350. Dispoziție (nr. 39-d, 29 aprilie 2014)

351. Dispoziție (nr. 40-d, 29 aprilie 2014)

352. Dispoziție (nr. 42-d, 30 aprilie 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

559. Ordin privind modificarea și completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 54, 23 aprilie 2014)

560. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 55, 23 aprilie 2014)

561. Ordin cu privire la prezentarea de către societățile de audit a informațiilor în vederea executării prevederilor art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat și art. 89 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni (nr. 58, 6 mai 2014)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

562. Ordin cu privire la înregistrarea prețurilor de producător la medicamente (nr. 321, 10 aprilie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

563. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 189-O, 18 aprilie 2014)

564. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 192-O, 25 aprilie 2014)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

565. Hotărîre cu privire la respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.A. (nr. 24/1, 25 aprilie 2014)

566. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 24/6, 25 aprilie 2014)

567. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări ASTERRA GRUP S.A. (nr. 24/7, 25 aprilie 2014)

568. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 24/8, 25 aprilie 2014)

569. Ordonanță cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 49/6-O din 18.10.2013 (nr. 24/3-O, 25 aprilie 2014)

570. Ordonanță cu privire la anularea suspendării operațiunilor bancare la conturile curente al Societății pe acțiuni PROT-CANTEMIR (nr. 24/5-O, 25 aprilie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

571. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare instituțională a Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2014-2015 (nr. 2350, 23 decembrie 2013)

572. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de măsuri privind asigurarea egalității între femei și bărbați în domeniul electoral pentru anii 2014-2015 (nr. 2351, 23 decembrie 2013)

573. Hotărîre cu privire la aprobarea simbolului Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală (nr. 2352, 23 decembrie 2013)

574. Hotărîre pentru aprobarea avizului asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2353, 23 decembrie 2013)

575. Hotărîre pentru aprobarea avizului asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2354, 23 decembrie 2013)

576. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gura Bîcului, raionul Anenii Noi (nr. 2355, 23 decembrie 2013)

577. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cahul (nr. 2356, 23 decembrie 2013)

578. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cantemir, raionul Cantemir (nr. 2357, 23 decembrie 2013)

579. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Antonești, raionul Cantemir (nr. 2358, 23 decembrie 2013)

580. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni (nr. 2359, 23 decembrie 2013)

581. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădeni, raionul Călărași (nr. 2360, 23 decembrie 2013)

582. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Porumbrei, raionul Cimișlia (nr. 2361, 23 decembrie 2013)

583. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari (nr. 2362, 23 decembrie 2013)

584. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Molovata Nouă, raionul Dubăsari (nr. 2363, 23 decembrie 2013)

585. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bădragii Vechi, raionul Edineț (nr. 2364, 23 decembrie 2013)

586. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brînzeni, raionul Edineț (nr. 2365, 23 decembrie 2013)

587. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Fălești (nr. 2366, 23 decembrie 2013)

588. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Frumușica, raionul Florești (nr. 2367, 23 decembrie 2013)

589. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Mărculești, raionul Florești (nr. 2368, 23 decembrie 2013)

590. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina (nr. 2369, 23 decembrie 2013)

591. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cubolta, raionul Sîngerei (nr. 2370, 23 decembrie 2013)

592. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tăura Veche, raionul Sîngerei (nr. 2371, 23 decembrie 2013)

593. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Iarova, raionul Soroca (nr. 2372, 23 decembrie 2013)

594. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirianca, raionul Strășeni (nr. 2373, 23 decembrie 2013)

595. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia (nr. 2374, 23 decembrie 2013)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

596. Hotărîre cu privire la aprobarea, abrogarea și modificarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 52, 20 martie 2014)

597. Hotărîre cu privire la termenele de prezentare de către bănci a unor rapoarte (nr. 88, 6 mai 2014)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte