Nr. 115-119 16.05.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

299. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 1145-VII, 7 mai 2014)

300. Lege pentru completarea articolului 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 54, 3 aprilie 2014)

301. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Agricultura competitivă în Moldova (nr. 1127-VII, 29 aprilie 2014)

302. Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Proiectului Agricultura competitivă în Moldova (nr. 58, 4 aprilie 2014)

303. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1147-VII, 8 mai 2014)

304. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 60, 4 aprilie 2014)

305. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de grant nr. TF016060 dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) (nr. 1148-VII, 8 mai 2014)

306. Lege pentru ratificarea Acordului de grant nr. TF016060 dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II) (nr. 72, 16 aprilie 2014)

307. Decret privind aprobarea semnării Acordului de comerț liber între Republica Moldova și Republica Turcia (nr. 1142-VII, 7 mai 2014)

308. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Ștefan PETRACHE (nr. 1143-VII, 7 mai 2014)

309. Decret privind conferirea Ordinului Republicii doamnei Anastasia LAZARIUC (nr. 1144-VII, 7 mai 2014)

310. Decret privind numirea doamnei Ludmila BARBOS în funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Ialoveni (nr. 1146-VII, 8 mai 2014)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

17. Hotărâre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Anexa nr. 1 la Titlul IV din Codul fiscal, în redacția Legii nr. 324 din 23 decembrie 2013 (Sesizarea nr. 20a/2014) (nr. 11, 25 martie 2014)

18. Decizie privind sistarea procesului pentru controlul constituționalității unor prevederi referitoare la efectuarea recensământului populației și al locuințelor în anul 2014 din Programul lucrărilor statistice pe anul 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 39 din 23 ianuarie 2014 (Sesizarea nr. 8a/2014) (nr. 3, 17 februarie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

353. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 322, 8 mai 2014)

354. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Nicolae TIMOFTI, Președinte al Republicii Moldova, la reuniunea la nivel înalt cu ocazia aniversării a 5-a de la lansarea Parteneriatului Estic (or. Praga, Republica Cehă, 24-25 aprilie 2014) (nr. 323, 12 mai 2014)

355. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind obținerea unui credit de asistență (nr. 324, 12 mai 2014)

356. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind stingerea unor datorii față de bugetul public național (nr. 325, 13 mai 2014)

357. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 800 din 28 octombrie 2011 (nr. 326, 13 mai 2014)

358. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 327, 13 mai 2014)

359. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Chișinău la 28 martie 2014 (nr. 328, 13 mai 2014)

360. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Consiliul de Miniștri al Bosniei și Herțegovinei privind călătoriile fără vize ale cetățenilor (nr. 329, 13 mai 2014)

361. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Addendumului nr. 1 privind proiectele de colaborare în sectorul energetic la Programul de cooperare între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României, întocmit prin schimb de scrisori, în sensul articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la București la 27 aprilie 2010 (nr. 331, 13 mai 2014)

362. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru completarea articolului 41 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 332, 13 mai 2014)

363. Dispoziție (nr. 43-d, 12 mai 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

598. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 78, 12 mai 2014)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

599. Ordin cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de completare a facturii aprobate prin Ordinul nr. 47 din 31 martie 2010 (nr. 45, 28 martie 2014)

Acte ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova

600. Ordin cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaționale (nr. 388-T-58, 29 aprilie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

601. Ordin pentru aprobarea Suplimentului la lista standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții (nr. 55, 24 aprilie 2014)

602. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-6:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 6 Construcții și structuri afundate, epuisment, construcții și măsuri împotriva alunecării de teren, fundații pe piloți (nr. 56, 24 aprilie 2014)

603. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Instrucțiuni generale de utilizare a Indicatoarelor de prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții (nr. 57, 24 aprilie 2014)

604. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-1:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 1 Obiecte de construcții locative și civile (nr. 58, 24 aprilie 2014)

605. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-2:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 2 Drumuri publice auto (nr. 59, 24 aprilie 2014)

606. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-3:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 3 Оntreprinderi de transport auto (nr. 60, 24 aprilie 2014)

607. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-4:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 4 Lucrări de poduri (nr. 61, 24 aprilie 2014)

608. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-5:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 5 Оntreprinderi de transportare, depozitare a produselor petroliere și stații de alimentare a automobilelor (nr. 62, 24 aprilie 2014)

609. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-7:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 7 Construcții hidrotehnice și de ameliorare a solului (nr. 63, 24 aprilie 2014)

610. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-8:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 8 Obiecte ale aviației civile (nr. 64, 24 aprilie 2014)

611. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-9:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 9 Obiectele industriei produselor de morărit, de producție a crupelor și nutrețurilor (nr. 65, 24 aprilie 2014)

612. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-10:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 10 Cuptoare industriale, uscătorii, coșuri de fum și canale de ventilare, elemente de izolație termică și protecție anticorozivă (nr. 66, 24 aprilie 2014)

613. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM L.02.11-11:2013 Prețuri de referință pentru lucrări de proiectare în construcții. Indicatorul nr. 11 Obiecte ale industriei miniere (nr. 67, 24 aprilie 2014)

614. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ CP D.02.11-2014 Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din localități urbane și rurale (nr. 72, 5 mai 2014)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

615. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 335, 14 aprilie 2014)

616. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 336, 14 aprilie 2014)

617. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 337, 14 aprilie 2014)

618. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 338, 14 aprilie 2014)

Acte ale Biroului Național de Statistică

619. Indicii prețurilor de consum.

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

620. Ordin cu privire la clasificarea cuptoarelor electrice cu convecție și abur (nr. 196-O, 30 aprilie 2014)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

621. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Brokerul de Asigurare CONSASIG SERVICE S.R.L. (nr. 26/1, 8 mai 2014)

622. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Internaționale de Asigurări ASITO S.A. (nr. 26/2, 8 mai 2014)

623. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare B.S.C.E.-GRUP S.R.L. (nr. 26/3, 8 mai 2014)

624. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 26/4, 8 mai 2014)

625. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 26/5, 8 mai 2014)

626. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut CREDITE-CORESTĂUȚI (nr. 26/7, 8 mai 2014)

627. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut CORNEȘTI (nr. 26/8, 8 mai 2014)

628. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/10, 8 mai 2014)

629. Ordonanță cu privire la inițierea controalelor tematice privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. BОRLĂDENI, A.E.О. ECOCRED-DОNGENI și A.E.О. SUCCESUL FERMIERULUI (nr. 26/9-O, 8 mai 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

630. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2014 în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC (nr. 2375, 14 ianuarie 2014)

631. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activității desfășurate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală în anul 2013 (nr. 2376, 14 ianuarie 2014)

632. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală pentru anul 2014 (nr. 2377, 14 ianuarie 2014)

633. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege nr. 476 din 25 noiembrie 2013 privind modificarea și completarea Codului electoral, înaintat de Adunarea Populară a Găgăuziei (nr. 2378, 14 ianuarie 2014)

634. Hotărîre cu privire la invalidarea referendumului local pentru revocarea primarului orașului Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 2379, 14 ianuarie 2014)

635. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliului electoral de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 2380, 14 ianuarie 2014)

636. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciobanovca, raionul Anenii Noi (nr. 2381, 14 ianuarie 2014)

637. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 2382, 14 ianuarie 2014)

638. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Medveja, raionul Briceni (nr. 2383, 14 ianuarie 2014)

639. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul (nr. 2384, 14 ianuarie 2014)

640. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia, raionul Cantemir (nr. 2385, 14 ianuarie 2014)

641. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lărguța, raionul Cantemir (nr. 2386, 14 ianuarie 2014)

642. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bahmut, raionul Călărași (nr. 2387, 14 ianuarie 2014)

643. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Frumoasa, raionul Călărași (nr. 2388, 14 ianuarie 2014)

644. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dolinnoe, raionul Criuleni (nr. 2389, 14 ianuarie 2014)

645. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ișnovăț, raionul Criuleni (nr. 2390, 14 ianuarie 2014)

646. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Miclești, raionul Criuleni (nr. 2391, 14 ianuarie 2014)

647. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Viișoara, raionul Glodeni (nr. 2392, 14 ianuarie 2014)

648. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bobeica, raionul Hîncești (nr. 2393, 14 ianuarie 2014)

649. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești (nr. 2394, 14 ianuarie 2014)

650. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cazangic, raionul Leova (nr. 2395, 14 ianuarie 2014)

651. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipnic, raionul Ocnița (nr. 2396, 14 ianuarie 2014)

652. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul Telenești (nr. 2397, 14 ianuarie 2014)

653. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nucăreni, raionul Telenești (nr. 2398, 14 ianuarie 2014)

654. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Antonești, raionul Ștefan-Vodă (nr. 2399, 14 ianuarie 2014)

655. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia (nr. 2400, 14 ianuarie 2014)

656. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Carbalia, UTA Găgăuzia (nr. 2401, 14 ianuarie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

657. Decizie cu privire la examinarea proiectului Legii cu privire la modificarea și completarea Legii cu privire la publicitate nr. 1227-XIII din 27 iunie 1997 și a Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (nr. 45, 10 aprilie 2014)

658. Decizie cu privire la examinarea solicitării A.O. Info Mingir (nr. 46, 10 aprilie 2014)

659. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 47, 10 aprilie 2014)

660. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie (nr. 48, 10 aprilie 2014)

661. Decizie cu privire la reperfectarea licenței de emisie (nr. 49, 10 aprilie 2014)

662. Decizie cu privire la reperfectarea condițiilor la autorizațiile de retransmisie (nr. 50, 10 aprilie 2014)

663. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV, anunțat prin Decizia CCA nr. 12 din 29 ianuarie 2014 (nr. 52, 10 aprilie 2014)

664. Decizie cu privire la bilanțul concursului pentru utilizarea frecvențelor radio, anunțat prin Decizia CCA nr. 27 din 28 februarie 2014 (nr. 53, 10 aprilie 2014)

665. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie pentru postul de televiziune prin satelit REALITATEA TV (nr. 54, 17 aprilie 2014)

666. Decizie cu privire la eliberarea autorizației de retransmisie (nr. 55, 17 aprilie 2014)

667. Decizie cu privire la examinarea cererii prealabile a Agenției de Televiziune InterMedia S.R.L. (nr. 56, 17 aprilie 2014)

668. Decizie cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2014 (nr. 58, 17 aprilie 2014)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

669. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 90, 7 mai 2014)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte