Nr. 120-126 23.05.2014


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

364. Hotărîre pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de hotărîre a Parlamentului privind transmiterea unui imobil (nr. 279, 16 aprilie 2014)

365. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului (nr. 333, 14 mai 2014)

366. Hotărîre cu privire la aprobarea listei actelor legislative și normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administrației publice în anul 2014 (nr. 334, 14 mai 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei al Republicii Moldova

670. Ordin cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) (nr. 22, 3 martie 2014)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

671. Ordin cu privire la operarea unor completări în Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget (nr. 694, 12 mai 2014)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

672. Hotărîre cu privire la abrogarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 93, 15 mai 2014)