Nr. 127-133 23.05.2014


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

311. Lege cu privire la energia electrică (nr. 124-XVIII, 23 decembrie 2009)

312. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare care amenință sănătatea publică (nr. 1149-VII, 16 mai 2014)

313. Lege pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile similare care amenință sănătatea publică (nr. 67, 16 aprilie 2014)

314. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul educației, culturii și științei dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei (nr. 1150-VII, 16 mai 2014)

315. Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul educației, culturii și științei dintre Republica Moldova și Regatul Spaniei (nr. 68, 16 aprilie 2014)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

19. Decizie de respingere a sesizării nr. 1a/2014 privind controlul constituționalității unei sintagme din pct. 31 al Regulamentului cu privire la modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1451 din 24 decembrie 2007 (nr. 4, 19 martie 2014)

20. Decizie de respingere a sesizării nr. 10a/2014 pentru controlul constituționalității unei prevederi din Legea nr. 96 din 21 mai 2010 pentru modificarea și completarea articolului 4 din Regulamentul Parlamentului și interpretarea articolului 41 alin. (2) din Constituție (constituirea fracțiunilor parlamentare) (nr. 6, 2 aprilie 2014)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

18. Hotărîre privind Raportul auditului conformității administrării fondurilor publice în cadrul întreprinderilor municipale pe anul 2013 (nr. 21, 8 aprilie 2014)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

367. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la evenimentul Fără vize în UE (28 aprilie 2014, Atena, Republica Elenă) (nr. 335, 17 mai 2014)

368. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la Reuniunea Anuală a Bordului de Guvernatori al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care va avea loc în or. Varșovia, Republica Polonă, la 14-15 mai 2014 (nr. 336, 19 mai 2014)

369. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul de acces în sediul Guvernului (nr. 337, 19 mai 2014)

370. Hotărîre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului Turism 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia în anii 2014-2016 (nr. 338, 19 mai 2014)

371. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea economică și industrială (nr. 342, 21 mai 2014)

372. Hotărîre cu privire la confirmarea domnului Oleg BALAN în postul de rector (nr. 343, 21 mai 2014)

373. Dispoziție (nr. 45-d, 17 mai 2014)

374. Dispoziție (nr. 46-d, 17 mai 2014)

375. Dispoziție (nr. 47-d, 17 mai 2014)

376. Dispoziție (nr. 48-d, 17 mai 2014)

377. Dispoziție (nr. 49-d, 17 mai 2014)

378. Dispoziție (nr. 51-d, 21 mai 2014)

379. Dispoziție (nr. 52-d, 21 mai 2014)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

673. Ordin cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului (nr. 61, 12 mai 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova

674. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul și condițiile de desfășurare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile social/economic vulnerabile II (nr. 75, 14 mai 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

675. Ordin cu privire la modificarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice (nr. 191-O, 25 aprilie 2014)

676. Ordin cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 209-O, 12 mai 2014)

677. Ordin cu privire la completarea și modificarea anexei nr. 11 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 (nr. 218-O, 17 mai 2014)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

678. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în activitatea de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare de către Registratorul independent Registru-Corect S.A. (nr. 27/1, 16 mai 2014)

679. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în activitatea de ținere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare de către Registratorul independent Registru-Garant S.A. (nr. 27/2, 16 mai 2014)

680. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/4, 16 mai 2014)

681. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 27/5, 16 mai 2014)

682. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. NIMORENI (nr. 27/6, 16 mai 2014)

683. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare GM-ASIGRUP S.R.L. (nr. 27/8, 16 mai 2014)

684. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 27/9, 16 mai 2014)

685. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății de Asigurări-Reasigurări MOLDCARGO S.A. (nr. 27/10, 16 mai 2014)

686. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 46/2 din 27.09.2013 (nr. 27/11, 16 mai 2014)

687. Ordonanță cu privire la unele tranzacții cu valorile mobiliare emise de Banca Comercială Moldova-Agroindbank S.A. (nr. 27/3-O, 16 mai 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

688. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1707 din 29 ianuarie 2013 (nr. 2402, 28 ianuarie 2014)

689. Hotărîre pentru abrogarea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1773 din 26 februarie 2013 (nr. 2403, 28 ianuarie 2014)

690. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 2404, 28 ianuarie 2014)

691. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Calfa, raionul Anenii Noi (nr. 2405, 28 ianuarie 2014)

692. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi (nr. 2406, 28 ianuarie 2014)

693. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tețcani, raionul Briceni (nr. 2407, 28 ianuarie 2014)

694. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul (nr. 2408, 28 ianuarie 2014)

695. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coștangalia, raionul Cantemir (nr. 2409, 28 ianuarie 2014)

696. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hoginești, raionul Călărași (nr. 2410, 28 ianuarie 2014)

697. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ecaterinovca, raionul Cimișlia (nr. 2411, 28 ianuarie 2014)

698. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țarigrad, raionul Drochia (nr. 2412, 28 ianuarie 2014)

699. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Logofteni, raionul Fălești (nr. 2413, 28 ianuarie 2014)

700. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești (nr. 2414, 28 ianuarie 2014)

701. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuțel, raionul Fălești (nr. 2415, 28 ianuarie 2014)

702. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tîrgul Vertiujeni, raionul Florești (nr. 2416, 28 ianuarie 2014)

703. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sociteni, raionul Ialoveni (nr. 2417, 28 ianuarie 2014)

704. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borogani, raionul Leova (nr. 2418, 28 ianuarie 2014)

705. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei (nr. 2419, 28 ianuarie 2014)

706. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 2420, 28 ianuarie 2014)

707. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ignăței, raionul Rezina (nr. 2421, 28 ianuarie 2014)

708. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești (nr. 2422, 28 ianuarie 2014)

709. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia (nr. 2423, 28 ianuarie 2014)

710. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Valea Perjei, raionul Taraclia (nr. 2424, 28 ianuarie 2014)

711. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia (nr. 2425, 28 ianuarie 2014)

712. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia (nr. 2426, 28 ianuarie 2014)

713. Hotărîre cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-9/274 din 14 decembrie 2013 depusă de doamna Uzun Anna (nr. 2427, 28 ianuarie 2014)

714. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău (nr. 2428, 31 ianuarie 2014)

715. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Bocani, raionul Fălești (nr. 2429, 31 ianuarie 2014)

716. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Otac, raionul Rezina (nr. 2430, 31 ianuarie 2014)

717. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mihăileni, raionul Rîșcani (nr. 2431, 31 ianuarie 2014)

718. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan-Vodă (nr. 2432, 31 ianuarie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

719. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii referitor la activitatea de evidență și documentare procesuală în judecătorii și curțile de apel (nr. 142/4, 4 februarie 2014)

720. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 327/12 din 8 aprilie 2014.

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte