Nr. 142-146 03.06.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

325. Decret pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul UE „Competitivitatea întreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii” (COSME 2014-2020) (nr. 1158-VII, 27 mai 2014)

326. Decret privind conferirea de distincţii de stat doamnelor Ana DABIJA şi Nadejda MELENTIEVA (nr. 1159-VII, 27 mai 2014)

327. Decret privind conferirea de distincţii de stat doamnei Maria PASLARI şi domnului Nicolai CERVENCOV (nr. 1160-VII, 27 mai 2014)

328. Decret privind conferirea titlului onorific „Artist Emerit” domnului Vasili IVANCIUC (nr. 1161-VII, 27 mai 2014)

329. Decret privind conferirea titlului onorific „Maestru al Literaturii” doamnei Olesea RUDEAGHINA (nr. 1162-VII, 27 mai 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

410. Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 349, 26 mai 2014)

411. Hotărîre cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz (nr. 362, 27 mai 2014)

412. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţilor de control de stat în domeniul securităţii industriale în baza analizei criteriilor de risc (nr. 363, 27 mai 2014)

413. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniul urbanismului şi construcţiilor în baza analizei criteriilor de risc (nr. 364, 27 mai 2014)

414. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniile reglementate de Camera de Licenţiere (nr. 365, 27 mai 2014)

415. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţii de control în baza analizei criteriilor de risc asupra activităţii agenţilor economici din industria turismului (nr. 366, 27 mai 2014)

416. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii în baza analizei criteriilor de risc (nr. 367, 27 mai 2014)

417. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul comunicaţiilor poştale efectuat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în baza analizei criteriilor de risc (nr. 368, 27 mai 2014)

418. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc stabilite de Agenţia Naţională Transport Auto (nr. 369, 27 mai 2014)

419. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniile siguranţei produselor alimentare, sanitar-veterinar, fitosanitar, semincer, managementului produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în baza analizei criteriilor de risc (nr. 370, 27 mai 2014)

420. Hotărîre cu privire la aprobarea metodologiilor de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum şi în domeniul protecţiei civile (nr. 371, 27 mai 2014)

421. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice (nr. 372, 27 mai 2014)

422. Hotărîre privind aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale în baza analizei criteriilor de risc (nr. 373, 27 mai 2014)

423. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul Energetic de Stat la instalaţiile energetice ale agenţilor economici ce prestează activităţi de întreprinzător (nr. 374, 27 mai 2014)

424. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii (nr. 375, 27 mai 2014)

425. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţilor de control de stat desfăşurate de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc (nr. 376, 27 mai 2014)

426. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat în domeniul aviaţiei civile în baza analizei criteriilor de risc (nr. 377, 27 mai 2014)

427. Hotărîre pentru aprobarea Conceptului sistemului informaţional automatizat „Registrul ajutoarelor de stat” (nr. 378, 27 mai 2014)

428. Hotărîre privind aprobarea metodologiilor sectoriale din domeniul sănătăţii de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc (nr. 379, 27 mai 2014)

429. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (nr. 380, 27 mai 2014)

430. Hotărîre cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat privind corectitudinea stabilirii, calculării şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza criteriilor de risc (nr. 386, 28 mai 2014)

431. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţionarea serviciilor financiare de către întreprinderile de stat/municipale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public (nr. 387, 28 mai 2014)

432. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (nr. 392, 29 mai 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

735. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 68, 26 mai 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

736. Ordin cu privire la încetarea activităţii executorului judecătoresc (nr. 162, 28 mai 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

737. Ordin despre modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din Fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 377/200A, 6 mai 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

738. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire la circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa secundară (nr. 22/2, 15 aprilie 2014)

739. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „MICROÎMPRUMUT” (nr. 29/1, 23 mai 2014)

740. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „ASOCIAŢIA CENTRALĂ A ASOCIAŢIILOR DE ECONOMII ŞI ÎMPRUMUT” (nr. 29/2, 23 mai 2014)

741. Hotărîre cu privire la licenţa Asociaţiei de Economii şi Împrumut „BRD FINANŢE” (nr. 29/3, 23 mai 2014)

742. Hotărîre cu privire la transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare (nr. 29/4, 23 mai 2014)

743. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări „ACORD GRUP” S.A. (nr. 29/6, 23 mai 2014)

744. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei Internaţionale de Asigurări „ASITO” S.A. (nr. 29/7, 23 mai 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici