Nr. 103-108 31.03.2017


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

144. Decret privind promulgarea Legii pentru completarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (nr. 99-VIII, 28 martie 2017)

145. Lege pentru completarea articolului 4 din Legea taxei de stat nr. 1216/1992 (nr. 6, 2 martie 2017)

146. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 100-VIII, 28 martie 2017)

147. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 7, 2 martie 2017)

148. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (nr. 101-VIII, 28 martie 2017)

149. Lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016 (nr. 33, 17 martie 2017)

150. Decret cu privire la promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 280/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 108-VIII, 30 martie 2017)

151. Lege privind modificarea Legii nr. 280/2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 36, 24 martie 2017)

152. Decret pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului de modificare a Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital (nr. 106-VIII, 29 martie 2017)

153. Decret privind numirea în funcție a unui judecător și modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 88-VIII din 22 martie 2017 (nr. 107-VIII, 29 martie 2017)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

271. Hotărîre cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019 (nr. 1472, 30 decembrie 2016)