Nr. 153-159 13.06.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

339. Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 1169-VII, 5 iunie 2014)

340. Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind crearea Fondului interstatal de colaborare umanitară a statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente (nr. 78, 23 mai 2014)

341. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Ungaria în domeniul securităţii sociale (nr. 1170-VII, 5 iunie 2014)

342. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Ungaria în domeniul securităţii sociale (nr. 79, 23 mai 2014)

343. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” doamnei Jolanta CHELMINSKA (nr. 1171-VII, 5 iunie 2014)

344. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” (nr. 1172-VII, 5 iunie 2014)

345. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo” (nr. 1173-VII, 5 iunie 2014)

346. Decret privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători de la Întreprinderea de Stat „Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare” (nr. 1174-VII, 5 iunie 2014)

347. Decret privind numirea în funcţie a unui judecător (nr. 1175-VII, 5 iunie 2014)

348. Decret privind revocarea domnului Gheorghe ŞALARU din funcţia de ministru al mediului (nr. 1176-VII, 6 iunie 2014)

349. Decret privind numirea doamnei Valentina ŢAPIŞ în funcţia de ministru al mediului (nr. 1177-VII, 6 iunie 2014)

350. Decret privind conferirea gradului de clasificare al procurorului domnului Iurii GARABA, adjunct al Procurorului General (nr. 1182-VII, 10 iunie 2014)

351. Decret pentru modificarea articolului 1 din Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 694-II din 28 iulie 1998 (nr. 1183-VII, 10 iunie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

453. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici (nr. 406, 2 iunie 2014)

454. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active (nr. 410, 4 iunie 2014)

455. Hotărîre cu privire la modificarea destinaţiei unor terenuri (nr. 411, 4 iunie 2014)

456. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea şi completarea anexei la Legea nr. 166 din 11 iulie 2012 pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare „Moldova 2020” (nr. 415, 5 iunie 2014)

457. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 416, 5 iunie 2014)

458. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 417, 5 iunie 2014)

459. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 116 din 11 februarie 2013 (nr. 419, 9 iunie 2014)

460. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 128 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 420, 9 iunie 2014)

461. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, în Republica Federală Germania (oraşele Berlin şi Aachen, 28-29 mai 2014) (nr. 421, 9 iunie 2014)

462. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova (nr. 422, 9 iunie 2014)

463. Hotărîre pentru modificarea punctului 151 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 423, 9 iunie 2014)

464. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 424, 9 iunie 2014)

465. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Programului de cooperare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Armenia pentru anii 2014-2017 (nr. 425, 9 iunie 2014)

466. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Letonia, semnat la Chişinău la 6 decembrie 2013 şi la Riga la 21 ianuarie 2014 (nr. 426, 9 iunie 2014)

467. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei al Republicii Belarus privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Minsk la 6 iunie 2011 (nr. 427, 9 iunie 2014)

468. Hotărîre cu privire la selectarea instituţiilor financiare pentru acordarea serviciilor bancare autorităţilor şi instituţiilor publice (nr. 428, 9 iunie 2014)

469. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 429, 9 iunie 2014)

470. Hotărîre cu privire la completarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora (nr. 430, 9 iunie 2014)

471. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 431, 9 iunie 2014)

472. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (nr. 433, 9 iunie 2014)

473. Hotărîre privind implementarea Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova (nr. 436, 10 iunie 2014)

474. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (nr. 437, 10 iunie 2014)

475. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Marin ADAM (nr. 439, 11 iunie 2014)

476. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Veaceslav VLĂDICESCU (nr. 440, 11 iunie 2014)

477. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a doamnei Valentina ŢAPIŞ (nr. 441, 11 iunie 2014)

478. Dispoziţie (nr. 56-d, 9 iunie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

809. Ordin cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” (nr. 71, 30 mai 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

810. Ordin cu privire la aprobarea Hărţii microzonării seismice a teritoriului or. Cahul (scara 1:10000) (nr. 87, 30 mai 2014)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

811. Ordin cu privire la modificarea unor ordine comune ale Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (nr. 470/263A, 4 iunie 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

812. Ordin cu privire la clasificarea foliilor ce emană vapori de SO2, utilizate pentru păstrarea strugurilor (nr. 244-o, 3 iunie 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

813. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

814. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind controlul legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal (nr. 14, 12 mai 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

815. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurări „BROKER EXPERT” S.R.L. (nr. 31/2, 6 iunie 2014)

816. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Întreprinderii cu Capital Străin „WVP BROKER DE ASIGURARE” S.R.L. (nr. 31/3, 6 iunie 2014)

817. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „MOLDOVA-ASTROVAZ” S.A. (nr. 31/5, 6 iunie 2014)

818. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/6, 6 iunie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

819. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale consilierilor în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia, din data de 11 mai 2014 (nr. 2467, 25 martie 2014)

820. Hotărîre cu privire la constituirea unor circumscripţii electorale (nr. 2468, 25 martie 2014)

821. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Opaci, raionul Căuşeni (nr. 2469, 25 martie 2014)

822. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Japca, raionul Floreşti (nr. 2470, 25 martie 2014)

823. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Leova, raionul Leova (nr. 2471, 25 martie 2014)

824. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tomaiul Nou, raionul Leova (nr. 2472, 25 martie 2014)

825. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocniţa (nr. 2473, 25 martie 2014)

826. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Vălcineţ, raionul Ocniţa (nr. 2474, 25 martie 2014)

827. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei (nr. 2475, 25 martie 2014)

828. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lalova, raionul Rezina (nr. 2476, 25 martie 2014)

829. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Trifeşti, raionul Rezina (nr. 2477, 25 martie 2014)

830. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţareuca, raionul Rezina (nr. 2478, 25 martie 2014)

831. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluniş, raionul Rîşcani (nr. 2479, 25 martie 2014)

832. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bălăşeşti, raionul Sîngerei (nr. 2480, 25 martie 2014)

833. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mănoileşti, raionul Ungheni (nr. 2481, 25 martie 2014)

834. Hotărîre cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 101 din 11 martie 2014 pentru completarea articolului 41 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 2482, 25 martie 2014)

835. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Cealîc nr. 8, raionul Taraclia (nr. 2483, 28 martie 2014)

836. Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor preliminare privind stabilirea tirajului documentelor electorale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale consilierilor în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia, din data de 11 mai 2014 (nr. 2484, 28 martie 2014)

837. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ucrainca, raionul Căuşeni (nr. 2485, 28 martie 2014)

838. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia (nr. 2486, 28 martie 2014)

839. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Işcălău, raionul Făleşti (nr. 2487, 28 martie 2014)

840. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova (nr. 2488, 28 martie 2014)

841. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Neculăeuca, raionul Orhei (nr. 2489, 28 martie 2014)

842. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trebujeni, raionul Orhei (nr. 2490, 28 martie 2014)

843. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădoaia, raionul Sîngerei (nr. 2491, 28 martie 2014)

844. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Şoldăneşti, raionul Şoldăneşti (nr. 2492, 28 martie 2014)

845. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Teleneşti (nr. 2493, 28 martie 2014)

846. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mănoileşti, raionul Ungheni (nr. 2494, 28 martie 2014)

847. Hotărîre cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Vilnius, Republica Lituania (nr. 2495, 28 martie 2014)

848. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale Consiliului comunal Cealîc, raionul Taraclia, din data de 11 mai 2014 (nr. 2496, 3 aprilie 2014)

849. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral la alegerile locale noi ale Consiliului comunal Cealîc, raionul Taraclia, din data de 11 mai 2014 (nr. 2497, 3 aprilie 2014)

850. Hotărîre cu privire la convocarea unui membru al Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Cealîc nr. 8, raionul Taraclia, pentru desfăşurarea alegerilor locale noi ale Consiliului comunal Cealîc din data de 11 mai 2014 şi angajarea personalului în aparatul de lucru (nr. 2498, 3 aprilie 2014)

851. Hotărîre cu privire la aprobarea calculelor preliminare pentru stabilirea tirajului documentelor electorale privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului comunei Cneazevca, raionul Leova (nr. 2499, 3 aprilie 2014)

852. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău (nr. 2500, 8 aprilie 2014)

853. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călăraşi (nr. 2501, 8 aprilie 2014)

854. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Otaci, raionul Ocniţa (nr. 2502, 8 aprilie 2014)

855. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuţi, raionul Rîşcani (nr. 2503, 8 aprilie 2014)

856. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăgăneşti, raionul Sîngerei (nr. 2504, 8 aprilie 2014)

857. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Şoldăneşti, raionul Şoldăneşti (nr. 2505, 8 aprilie 2014)

858. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia (nr. 2506, 8 aprilie 2014)

859. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băneşti, raionul Teleneşti (nr. 2507, 8 aprilie 2014)

860. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copceac, raionul Ştefan-Vodă (nr. 2508, 8 aprilie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

861. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 475/16 din 27 mai 2014.

862. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 476/16 din 27 mai 2014.

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

863. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie (nr. AC-2/1.1, 27 mai 2014)

864. Hotărîre cu privire la acreditarea Institutului de Cercetări Juridice şi Politice (nr. AC-2/1.2, 27 mai 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte