Nr. 160-166 20.06.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

352. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1184-VII, 11 iunie 2014)

353. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 87, 29 mai 2014)

354. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 1185-VII, 11 iunie 2014)

355. Lege pentru modificarea şi completarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (nr. 88, 29 mai 2014)

356. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Tamás AJÁN (nr. 1178-VII, 10 iunie 2014)

357. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Maria BULGARU (nr. 1179-VII, 10 iunie 2014)

358. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” doamnei Oltiţa BOJESCU (nr. 1180-VII, 10 iunie 2014)

359. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai Universităţii de Stat „Bogdan-Petriceicu Hasdeu” din Cahul (nr. 1181-VII, 10 iunie 2014)

360. Decret pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 2 la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Comisia Europeană privind Programul de suport bugetar în domeniul reformei sectorului energetic (nr. 1186-VII, 11 iunie 2014)

361. Decret pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr.1 la Acordul de finanţare dintre Republica Moldova şi Comisia Europeană privind Proiectul „Energie şi Biomasă” (nr. 1187-VII, 11 iunie 2014)

362. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Civic” domnului Gheorghe SURUCEANU (nr. 1188-VII, 11 iunie 2014)

363. Decret privind conferirea medaliei „Meritul Militar” domnului Pavel LÎSÎI (nr. 1189-VII, 11 iunie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

21. Hotărîre cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 (nr. 26, 26 mai 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

479. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale (nr. 418, 5 iunie 2014)

480. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei la 1 ianuarie 2014 (nr. 432, 9 iunie 2014)

481. Hotărîre privind aprobarea Strategiei pentru protecţia copilului pe anii 2014-2020 (nr. 434, 10 iunie 2014)

482. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro (nr. 435, 10 iunie 2014)

483. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 438, 11 iunie 2014)

484. Hotărîre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare (nr. 442, 12 iunie 2014)

485. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi de plată a compensaţiei unice familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorul în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl (nr. 443, 12 iunie 2014)

486. Hotărîre cu privire la aprobarea Stemei şi fanionului Serviciului Vamal, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă şi a normelor de echipare cu uniformă a colaboratorilor vamali (nr. 445, 12 iunie 2014)

487. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 446, 16 iunie 2014)

488. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (nr. 448, 16 iunie 2014)

489. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO) pentru instituirea unei reprezentanţe FAO în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 7 aprilie 2014 (nr. 456, 16 iunie 2014)

490. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind constituirea Centrului pentru Excelenţă în Finanţe, întocmit la Bled la 3 septembrie 2013 (nr. 457, 16 iunie 2014)

491. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Justiţiei al Republicii Polone (nr. 459, 16 iunie 2014)

492. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Iurie LEANCĂ, Prim-ministru, la lucrările şedinţei Consiliului şefilor de guverne al Comunităţii Statelor Independente (or. Minsk, Republica Belarus, 30 mai 2014) (nr. 460, 16 iunie 2014)

493. Hotărîre privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998 (nr. 461, 16 iunie 2014)

494. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 (nr. 462, 16 iunie 2014)

495. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 463, 16 iunie 2014)

496. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 464, 16 iunie 2014)

497. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 465, 16 iunie 2014)

498. Hotărîre privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii echipelor mobile ale Serviciului Vamal (nr. 466, 16 iunie 2014)

499. Dispoziţie (nr. 57-d, 12 iunie 2014)

500. Dispoziţie (nr. 58-d, 13 iunie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

865. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 76, 13 iunie 2014)

866. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 58 din 6 mai 2014 (nr. 78, 17 iunie 2014)

Acte ale Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova

867. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 68 din 15 noiembrie 2011 (nr. 54, 10 iunie 2014)

Acte ale Inspectoratului de Stat al Muncii

868. Raport de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pe anul 2013.

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

869. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „CERNOLEUCA” (nr. 31/7, 6 iunie 2014)

870. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „FETICA-CREDIT” (nr. 31/8, 6 iunie 2014)

871. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Asociaţiei de Economii şi Împrumut „CAŞUNCA” (nr. 31/10, 6 iunie 2014)

872. Hotărîre cu privire la retragerea licenţelor unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 31/11, 6 iunie 2014)

873. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea de către Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. a legislaţiei la formarea rezervelor de asigurare şi menţinerea nivelului marjelor de solvabilitate şi a coeficientului de lichiditate (nr. 31/13, 6 iunie 2014)

874. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/3, 16 iunie 2014)

875. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societăţii pe acţiuni pentru protecţia cerealelor „PROTECŢIA” (nr. 32/4, 16 iunie 2014)

876. Hotărîre cu privire la înregistrarea suplimentului la prospectul ofertei publice de acţiuni pe piaţa primară (nr. 32/5, 16 iunie 2014)

877. Ordonanţă cu privire la iniţierea controalelor tematice privind respectarea legislaţiei în domeniul asociaţiilor de economii şi împrumut de către A.E.Î. „ECONOM FIX” şi A.E.Î. „SOROCA” (nr. 32/8-O, 16 iunie 2014)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

878. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Judecătoria Ungheni (nr. 498/17, 3 iunie 2014)

879. Hotărîre cu privire la anunţarea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător la Curţile de Apel Chişinău şi Bălţi (nr. 518/17, 3 iunie 2014)

880. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 462/16 din 27 mai 2014.

881. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 464/16 din 27 mai 2014.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

882. Ordin cu privire la operarea completărilor şi modificărilor în Anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1164 din 25.10.2012 (nr. 854, 30 mai 2014)

883. Ordin cu privire la operarea unor completări şi modificări în Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget (nr. 866, 6 iunie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte