Nr. 185-199 18.07.2014


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

437. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 42-XVI din 6 martie 2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane (nr. 1241-VII, 9 iulie 2014)

438. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 42-XVI din 6 martie 2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane (nr. 103, 12 iunie 2014)

439. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (nr. 1242-VII, 9 iulie 2014)

440. Lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (nr. 106, 19 iunie 2014)

441. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 1237-VII, 8 iulie 2014)

442. Lege pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte (nr. 112, 2 iulie 2014)

443. Hotărîre privind demisia unui deputat în Parlament (nr. 140, 11 iulie 2014)

444. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” protoiereului mitrofor Pavel BORŞEVSCHI (nr. 1240-VII, 9 iulie 2014)

445. Decret privind eliberarea domnului Vasile SELEVESTRU din funcţia de judecător la Judecătoria Orhei (nr. 1243-VII, 11 iulie 2014)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

23. Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituţională (nr. AG-3, 3 iunie 2014)

24. Decizie privind distincţiile Curţii Constituţionale (nr. AG-5, 3 iunie 2014)

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

25. Hotărîre privind Raportul auditului situaţiilor financiare ale Proiectului „Consolidarea eficacităţii reţelei de asistenţă socială” pe anul 2013 (nr. 32, 27 iunie 2014)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

584. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului Codului educaţiei al Republicii Moldova (nr. 498, 30 iunie 2014)

585. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 535, 7 iulie 2014)

586. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la participarea Republicii Moldova în cadrul Programului-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare şi inovare (2014-2020) – Orizont 2020, semnat la Bruxelles la 1 iulie 2014 (nr. 536, 7 iulie 2014)

587. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 537, 7 iulie 2014)

588. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 538, 7 iulie 2014)

589. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 539, 7 iulie 2014)

590. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor (nr. 541, 7 iulie 2014)

591. Hotărîre pentru aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Dezvoltării Rurale al Ungariei privind cooperarea în domeniile siguranţei alimentelor, sănătăţii animale, fitosanitar şi protecţiei plantelor (nr. 542, 7 iulie 2014)

592. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 3 februarie 2005 (nr. 544, 8 iulie 2014)

593. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 547, 9 iulie 2014)

594. Hotărîre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea economică şi industrială, încheiat la Chişinău pe 22 mai 2014 (nr. 548, 9 iulie 2014)

595. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale (nr. 549, 9 iulie 2014)

596. Hotărîre privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară (nr. 550, 9 iulie 2014)

597. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind declararea utilităţii publice de interes naţional pentru exproprierea imobilului privat din str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, nr. 16, mun. Chişinău (nr. 554, 15 iulie 2014)

598. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului de modificare a Acordului dintre Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova şi Ministerul Sănătăţii al României în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010 (nr. 555, 15 iulie 2014)

599. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Octavian CALMÎC (nr. 582, 16 iulie 2014)

600. Hotărîre cu privire la reconfirmarea în funcţie a domnului Tudor COPACI (nr. 583, 16 iulie 2014)

601. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Dumitru GODOROJA (nr. 584, 16 iulie 2014)

602. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Valeriu TRIBOI (nr. 585, 16 iulie 2014)

603. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Lilia PALII (nr. 586, 16 iulie 2014)

604. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Nicolae JELAMSCHI (nr. 587, 16 iulie 2014)

605. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a doamnei Natalia GAVRILIŢA (nr. 588, 16 iulie 2014)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

955. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală (nr. 116, 30 iunie 2014)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

956. Ordin cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare (nr. 73, 6 iunie 2014)

957. Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005 (nr. 90, 4 iulie 2014)

958. Ordin privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare (nr. 92, 7 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

959. Ordin cu privire la schimbarea teritoriului de activitate a notarilor publici (nr. 309, 9 iulie 2014)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

960. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM C.01.11:2014 „Norme de proiectare a remizelor de pompieri” (nr. 96, 24 iunie 2014)

Acte ale Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova

961. Ordin referitor la aprobarea plăţilor de închiriere a manualelor pentru învăţămîntul gimnazial şi liceal în anul de studii 2014-2015 (nr. 449, 21 mai 2014)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

962. Ordin cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” (nr. 280-O, 24 iunie 2014)

Acte ale Biroului Naţional de Statistică

963. Indicii preţurilor de consum.

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

964. Hotărîre privind limitarea numărului de licenţe de utilizare a frecvenţelor radio din benzile de frecvenţe: 791-821/832-862 MHz; 890-915/935-960 MHz şi 1710-1785/1805-1880 MHz (nr. 30, 14 iulie 2014)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

965. Hotărîre privind tarifele la producerea energiei electrice (nr. 657, 10 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

966. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulile Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei (nr. 34/26, 27 iunie 2014)

967. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/3, 11 iulie 2014)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

968. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra realizării în perioada 2012-2013 a activităţilor prevăzute în Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2012-2015 (nr. 2510, 15 aprilie 2014)

969. Hotărîre cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Cneazevca nr. 8, raionul Leova (nr. 2511, 15 aprilie 2014)

970. Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi în comuna Cealîc, raionul Taraclia, şi referendumul local în comuna Cneazevca, raionul Leova, din 11 mai 2014 (nr. 2512, 15 aprilie 2014)

971. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Durleşti, municipiul Chişinău (nr. 2513, 15 aprilie 2014)

972. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni, raionul Căuşeni (nr. 2514, 15 aprilie 2014)

973. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuşeni, raionul Edineţ (nr. 2515, 15 aprilie 2014)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

974. Decizie cu privire la cesiunea licenţelor de emisie (nr. 81, 12 iunie 2014)

975. Decizie cu privire la cesiunea frecvenţei 92,7 MHz – Briceni către Firma „CANAL-X” S.R.L. pentru postul de radio „Vocea Basarabiei” (nr. 82, 12 iunie 2014)

976. Decizie cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între Consiliul Concurenţei şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului (nr. 86, 12 iunie 2014)

977. Decizie cu privire la mediatizarea unei campanii sociale (nr. 88, 12 iunie 2014)

978. Decizie cu privire la neprezentarea contractelor de retransmisie pentru anul 2014 (nr. 90, 20 iunie 2014)

979. Decizie cu privire la eliberarea autorizaţiilor de retransmisie (nr. 91, 20 iunie 2014)

980. Decizie cu privire la examinarea solicitărilor întreprinderii „HB MEDIA” S.R.L. şi Î.S. „Radiocomunicaţii” (nr. 92, 20 iunie 2014)

981. Decizie cu privire la cererea de prelungire de drept a licenţei de emisie (nr. 93, 20 iunie 2014)

Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei

982. Hotărâre cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unor monede comemorative (nr. 134, 10 iulie 2014)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de act