Nr. 206-208 21.07.2014


PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

612. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013 (nr. 614, 21 iulie 2014)

613. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013 (nr. 615, 21 iulie 2014)

614. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (nr. 616, 21 iulie 2014)

615. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 621, 21 iulie 2014)

616. Hotărîre privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetarfiscale (nr. 622, 21 iulie 2014)